Ngành y tế tham gia thực hiện Đề án Tái cơ cấu kinh tế tại TP. Đà Nẵng

        Xem với cỡ chữ    

Trong thời gian qua, ngành y tế thành phố đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch đẩy mạnh thực hiện chủ trương xã hội hóa, thực hiện lộ trình đảm bảo tự chủ về nhân lực, chức năng nhiệm vụ và tài chính.

Nhiều chính sách, chủ trương mới liên quan đến hoạt động của ngành cũng đã được triển khai hướng dẫn cụ thể đến các đơn vị y tế đóng trên địa bàn thành phố, đã góp phần tạo tính chủ động trong công tác triển khai thực hiện chính sách, chủ trương mới được kịp thời và hiệu quả.

Với mục tiêu và định hướng tái cơ cấu ngành y tế thành phố Đà Nẵng tại Đề án tái cơ cấu kinh tế kèm theo Quyết định số 2156/QĐ-UBND ngày 15/4/2015 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Phê duyệt Đề án nêu trên đến năm 2020 trong lĩnh vực y tế là Đầu tư Bệnh viện Đa Khoa, bệnh viện Phụ Sản Nhi, bệnh viện Mắt ...theo hướng đạt tiêu chuẩn các nước trong khu vực. Đẩy mạnh thực hiện chủ trương xã hội hóa về y tế, khuyến khích đầu tư các cơ sở y tế theo hình thức PPP. Theo đó, kết quả trong năm 2015, ngành y tế thành phố đã có những bước thay đổi tích cực, đạt được nhiều nội dung quan trọng theo định hướng được đề ra, cụ thể các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa của thành phố như Bệnh viện  Đà Nẵng, Bệnh viện Phụ sản Nhi, Bệnh viện Y học cổ truyền và nhiều đơn vị y tế khác đã được đầu tư mới, nâng cấp cải tạo.

Nhìn chung, đến nay chất lượng khám chữa bệnh và chất lượng bệnh viện trên địa bàn thành phố đã được nâng cao hơn, nhiều bệnh viện đã được đầu tư mở rộng, xây mới kèm theo đó là nâng cao chất lượng kỹ thuật y tế chuyên sâu, đáp ứng nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh ngày càng cao của người dân.

Để đạt những kết quả như hiện nay, trên cơ sở nội dung về lĩnh vực y tế được ban hành trong nội dung Đề án, trong thời gian qua Sở Y tế đã chủ động yêu cầu các đơn vị trực thuộc xây dựng các hoạt động cụ thể tại đơn vị để triển khai thực hiện các định hướng như tăng cường công tác xã hội hóa y tế, tự chủ về tài chính theo lộ trình phù hợp với đặc thù từng đơn vị, từ đó từng bước xây dựng hệ thống y tế ngày càng hiện đại, hoàn chỉnh và đồng bộ từ tuyến thành phố đến quận, huyện, xã, phường theo hướng công bằng, hiệu quả, phục vụ quá trình phát triển kinh tế xã hội của thành phố; tập trung phát triển y tế chuyên sâu, cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân thành phố.

Những giải pháp cụ thể đã được triển khai nhằm thực hiện đạt hiệu quả Đề án Tái cơ cấu kinh tế ngành y tế trong thời gian qua, gồm:

-     Đẩy mạnh công tác xã hội hóa y tế và huy động các nguồn lực trong và ngoài nước để đầu tư phát triển hệ thống y tế của thành phố nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân. Khuyến khích các đơn vị y tế huy động các nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cấp trang thiết bị và cung cấp các dịch vụ y tế với kỹ thuật tiên tiến, hiện đại…

-     Tham mưu UBND thành phố trong công tác cân đối, bố trí kế hoạch kinh phí hằng năm trên cơ sở tăng dần tỷ trọng ngân sách cho ngành y tế để triển khai hiệu quả các hoạt động, phấn đấu đạt tỷ lệ chi ngân sách hằng năm cho y tế tăng 10%, bố trí kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản hợp lý để đầu tư nâng cấp các cơ sở y tế.

-     Nắm bắt và triển khai mọi chính sách, chủ trương mới của Đảng và Nhà nước đến các đơn vị y tế trực thuộc kịp thời và hiệu quả.

                                                                                                                                    Hoài Vi

In Quay lại chia sẻ bài viết

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 11/6/2019)

Danh sách cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đến 01.6.2019

THÔNG BÁO Về việc hủy thầu đối với các mặt hàng thuốc chưa lựa chọn được nhà thầu Mua sắm thuốc tập trung tại Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho thời gian 24 tháng (2018 -2020) đối với các gói thầu thuộc danh mục thuốc do cơ sở y tế tự tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 29 cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

THÔNG BÁO Về kết quả lựa chọn nhà thầu Mua sắm thuốc tập trung tại Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho thời gian 24 tháng (2018 -2020) đối với các gói thầu thuộc danh mục thuốc do cơ sở y tế tự tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 29 cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Bệnh viện Phụ sản- Nhi: Công bố Cơ sở khám, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành khối ngành sức khỏe

Hồ sơ Công bố Cơ sở khám, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành khối ngành sức khỏe của Trung tâm Y tế quận Sơn Trà

Thông tư số 04/2019/TT-BYT quy định việc phân cấp thẩm quyền cấp, đình chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính và đình chỉ hoạt động xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính

THÔNG BÁO Về kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật Mua sắm thuốc tập trung tại Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho thời gian 24 tháng (2018 -2020) đối với các gói thầu thuộc danh mục thuốc do cơ sở y tế tự tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 29 cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Các đơn vị cung cấp phần mềm kết nối và chuyển dữ liệu thành công vào hệ thống Cơ sở dữ liệu dược Quốc gia đến ngày 04/5/2019

Đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm theo công văn 1053/SYT-NVD

1 3 5 0 2 1 8 2
Hôm nay: 0
Tháng này: 76875
Tổng cộng: 13502182