Các đơn vị y tế đủ điều kiện tham gia khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

        Xem với cỡ chữ    

Bắt đầu từ khi triển khai Quyết định số 3630/QĐ-UBND ngày 11/5/2012 của UBND thành phố Đà Nẵng về Kế hoạch thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2012 và những năm tiếp theo, theo đó Sở Y tế được giao phó là cơ quan tham mưu và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế; chủ trì, phối hợp với các cơ quan triển khai các hoạt động liên quan đến bảo hiểm y tế và có trách nhiệm theo dõi triển khai pháp luật về bảo hiểm y tế với mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân.

Ngoài ra, Sở Y tế có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan để nắm bắt tình hình về số lượng các đơn vị y tế, doanh nghiệp đang hoạt động để xem xét các đơn vị đủ điều kiện tham gia khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đóng trên địa bàn thành phố.

Tính đến đầu năm 2016, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng đã có thông báo đến các đơn vị và quy định nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu, chuyển tuyến và danh sách các đơn vị đủ điều kiện tham gia khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; là cơ sở để cơ quan Bảo hiểm Xã hội thực hiện chế độ cho người tham gia bảo hiểm y tế, cụ thể như sau:

  * Các đơn vị đủ điều kiện tham gia khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

- Gồm có 90 đơn vị y tế. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, theo danh sách quy định tại Phụ lục 01 đính kèm được xác định là có đủ điều kiện tổ chức khám bệnh, chữa bệnh (KB, CB) bảo hiểm y tế ban đầu cho các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế (BHYT); đồng thời làm cơ sở để ký kết hợp đồng khám chữa bệnh BHYT.

- Trong quá trình thực hiện, nếu các cơ sở y tế khác có đủ điều kiện đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu sẽ được bổ sung vào danh sách tiếp theo.

Đính kèm Phụ lục 01: /documents/10180/114562/Ph%E1%BB%A5%20l%E1%BB%A5c%2001.docx

* Các đơn vị đủ điều kiện tham gia khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

- Gồm 99 đơn vị y tế. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, theo danh sách quy định tại Phụ lục 02 đính kèm được xác định là có đủ điều kiện khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế đồng thời làm cơ sở để ký kết hợp đồng khám chữa bệnh BHYT.

- Trong quá trình thực hiện, nếu các cơ sở y tế khác có đủ điều kiện đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT sẽ được bổ sung vào danh sách tiếp theo.

Đính kèm Phụ lục 02: /documents/10180/114562/Ph%E1%BB%A5%20l%E1%BB%A5c%202.docx

*Giải thích một số thuật ngữ:

- BHYT toàn dân: là việc các đối tượng quy định trong Luật Bảo hiểm y tế đều tham gia bảo hiểm y tế.

- Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đầu tiên theo đăng ký của người tham gia bảo hiểm y tế và được ghi trong thẻ bảo hiểm y tế.

 

                                                                        Nguồn: Phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế Đà Nẵng

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

Danh sách đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại các bệnh viện, phòng khám đa khoa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (bổ sung)

Thông tư số 34/2018/TT-BYT quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP về hoạt động tiêm chủng

Thông tư số 28/2018/TT-BYT quy định về quản lý điều trị người nhiễm HIV, người phơi nhiễm với HIV tại các cơ sở y tế

Cập nhật danh sách các cơ sở hành nghề y, dược trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (đến ngày 03/12/2018)

Cập nhật danh sách cơ sở đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động theo nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 (đến ngày 12/12/2018)

Trung tâm Cấp cứu thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018

KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KỲ VIỆC DUY TRÌ ÁP DỤNG GDP, GPP CỦA CÁC CƠ SỞ KINH DOANH THUỐC NĂM 2019

Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ thông báo danh sách đủ điều kiện xét tuyển xét tuyển năm 2018 và thay đổi thời gian sát hạch xét tuyển năm 2018

Sở Y tế thông báo Cuộc thi viết về “Cán bộ Y tế đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh” trong ngành Y tế thành phố Đà Nẵng

Bệnh viện Da liễu thông báo xét tuyển viên chức năm 2018

1 3 0 6 2 1 6 0
Hôm nay: 3110
Tháng này: 46383
Tổng cộng: 13062160