Thông báo Giải thưởng Sáng tạo Xanh lần thứ nhất

        Xem với cỡ chữ    

Theo Công văn số 128/STNMT-CCMT ngày 22/01/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng về việc phổ biến giải thưởng Sáng tạo Xanh lần thư nhất, Sở Y tế thông báo đến các đơn vị, cá nhân trong toàn ngành biết và tham gia như sau:

1. Giải thưởng Sáng tạo Xanh là Giải thưởng do Tổng cục Môi trường và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức, nhằm động viên, khuyến khích giới trẻ tìm hiểu, sáng tạo, đưa ra các ý tưởng, sáng kiến về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

2. Đối tượng dự thi bao gồm tất cả thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 06-30 là người Việt Nam.

3. Nội dung dự thi bao gồm: (1) các ý tưởng về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; (2) mô hình kèm theo, tập trung vào các nội dung chính sau:

- Tiết kiệm năng lượng;

- Sản phẩm thân thiện với môi trường;

- Bảo tồn Đa dạng sinh học;

- Tái chế, xử lý rác thải, nước thải, khí khải;

- Giải pháp về mặt chính sách, giáo dục môi trường;

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và bảo vệ môi trường.

Các nội dung chi tiết về Thể lệ Giải thưởng và Mẫu tác phẩm tham dự giải thưởng Sáng tạo Xanh có thể tải về tại đây:

/documents/10180/475711/Th%E1%BB%83%20l%E1%BB%87%20Gi%E1%BA%A3i%20th%C6%B0%E1%BB%9Fng%20S%C3%A1ng%20t%E1%BA%A1o%20Xanh.pdf

Các đơn vị, cá nhân trong toàn ngành, đặc biệt là đội ngũ cán bộ trẻ thuộc Đoàn Thanh niên, các Chi đoàn Thanh niên ngành Y tế quan tâm, tham gia gửi tác phẩm dự thi trước ngày 30/6/2016./.

Xuân Trường

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

BỔ SUNG NỘI DUNG TRONG THÔNG BÁO MỜI THẦU

Thông báo: Bệnh viện Đà Nẵng thông báo thời gian tổ chức phỏng vấn tuyển dụng Hợp đồng lao động năm 2019

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Danh sách cơ sở công bố tuân thủ "Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc - GSP" của cơ sở có hoạt động dược không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược tính đến ngày 03/10/2019

Trung tâm y tế quận Sơn Trà thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019

Bệnh viện Đà Nẵng thông báo tuyển dụng Hợp đồng lao động năm 2019

Danh sách đăng ký hành nghề bệnh viện, phòng khám đa khoa, trạm y tế cơ quan (cập nhật đến 8/2019)

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 12/8/2019)

Thông báo về bổ sung nội dung hồ sơ mời thầu

Thông báo kết quả xét chọn tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú

1 3 7 4 6 3 9 6
Hôm nay: 4871
Tháng này: 57369
Tổng cộng: 13746396