Thông báo Giải thưởng Sáng tạo Xanh lần thứ nhất

        Xem với cỡ chữ    

Theo Công văn số 128/STNMT-CCMT ngày 22/01/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng về việc phổ biến giải thưởng Sáng tạo Xanh lần thư nhất, Sở Y tế thông báo đến các đơn vị, cá nhân trong toàn ngành biết và tham gia như sau:

1. Giải thưởng Sáng tạo Xanh là Giải thưởng do Tổng cục Môi trường và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức, nhằm động viên, khuyến khích giới trẻ tìm hiểu, sáng tạo, đưa ra các ý tưởng, sáng kiến về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

2. Đối tượng dự thi bao gồm tất cả thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 06-30 là người Việt Nam.

3. Nội dung dự thi bao gồm: (1) các ý tưởng về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; (2) mô hình kèm theo, tập trung vào các nội dung chính sau:

- Tiết kiệm năng lượng;

- Sản phẩm thân thiện với môi trường;

- Bảo tồn Đa dạng sinh học;

- Tái chế, xử lý rác thải, nước thải, khí khải;

- Giải pháp về mặt chính sách, giáo dục môi trường;

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và bảo vệ môi trường.

Các nội dung chi tiết về Thể lệ Giải thưởng và Mẫu tác phẩm tham dự giải thưởng Sáng tạo Xanh có thể tải về tại đây:

/documents/10180/475711/Th%E1%BB%83%20l%E1%BB%87%20Gi%E1%BA%A3i%20th%C6%B0%E1%BB%9Fng%20S%C3%A1ng%20t%E1%BA%A1o%20Xanh.pdf

Các đơn vị, cá nhân trong toàn ngành, đặc biệt là đội ngũ cán bộ trẻ thuộc Đoàn Thanh niên, các Chi đoàn Thanh niên ngành Y tế quan tâm, tham gia gửi tác phẩm dự thi trước ngày 30/6/2016./.

Xuân Trường

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

Cập nhật danh sách các công ty cung cấp phần mềm cho nhà thuốc

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 01/7/2019)

DANH SÁCH CƠ SỞ CÔNG BỐ TUÂN THỦ "THỰC HÀNH TỐT BẢO QUẢN THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC" CỦA CƠ SỞ CÓ HOẠT ĐỘNG DƯỢC KHÔNG THUỘC DIỆN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC

Bệnh viện Phục hồi chức năng: Công bố Cơ sở khám, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành khối ngành sức khỏe

TTYT quận Liên Chiểu Công bố Cơ sở khám, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành khối ngành sức khỏe

Dừng tổ chức hoạt động khám sức khỏe tại 02 Phòng khám Đa khoa

Cập nhật danh sách cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng (đến ngày 20/6/2019)

Cập nhật danh sách đăng ký hành nghề tại các bệnh viện, phòng khám đa khoa (đến tháng 6/2019)

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 11/6/2019)

Danh sách cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đến 01.6.2019

1 3 5 5 1 2 5 1
Hôm nay: 4488
Tháng này: 55371
Tổng cộng: 13551251