Thông báo đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2017

        Xem với cỡ chữ    

Theo thông báo của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng, Sở Y tế thông báo đến các đơn vị trực thuộc biết và tham gia đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2017 như sau:

1. Về căn cứ đề xuất và yêu cầu đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ: được hướng dẫn tại Công văn số 162/SKHCN-QLKH của Sở Khoa học và Công nghệ, có thể tải về tại đây: 

/documents/10180/475711/TB%20de%20xuat%20162.SKHCN-QLKH.pdf

2. Về cách thức gửi và thời gian gửi Phiếu đề xuất:

- Đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố

+ Đơn vị gửi Phiếu đề xuất trực tiếp về Sở Khoa học và Công nghệ, đồng thời gửi 01 bản báo cáo về Sở Y tế để Sở thực hiện nhiệm vụ quản lý.

+ Thời hạn gửi Phiếu đề xuất: Trước ngày 30/6/2016.

- Đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở

+ Đơn vị gửi Phiếu đề xuất về Sở Y tế để Sở tổng hợp, trình Hội đồng Khoa học và Công nghệ Sở Y tế thông qua trước khi gửi Sở Khoa học và Công nghệ.

+ Thời hạn gửi Phiếu đề xuất về Sở Y tế: Trước ngày 30/5/2016.

Biểu mẫu các Phiếu đề xuất tải về tại đây:

- Mẫu Phiếu đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố: 

/documents/10180/475711/Phieu_DX_Mau%20KH.02_B.02.doc

- Mẫu Phiếu đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố:

/documents/10180/475711/Phieu_DX_Mau%20KH.02_B.03.doc

- Mẫu Phiếu đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở: 

/documents/10180/475711/Phieu_DX_Mau%20CS.02_B.02.doc

Nếu cần thêm thông tin hay hướng dẫn, có thể liên hệ phòng Nghiệp Vụ Y-Sở Y tế, điện thoại 3821.468./.

Xuân Trường

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

Cập nhật danh sách các công ty cung cấp phần mềm cho nhà thuốc

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 01/7/2019)

DANH SÁCH CƠ SỞ CÔNG BỐ TUÂN THỦ "THỰC HÀNH TỐT BẢO QUẢN THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC" CỦA CƠ SỞ CÓ HOẠT ĐỘNG DƯỢC KHÔNG THUỘC DIỆN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC

Bệnh viện Phục hồi chức năng: Công bố Cơ sở khám, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành khối ngành sức khỏe

TTYT quận Liên Chiểu Công bố Cơ sở khám, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành khối ngành sức khỏe

Dừng tổ chức hoạt động khám sức khỏe tại 02 Phòng khám Đa khoa

Cập nhật danh sách cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng (đến ngày 20/6/2019)

Cập nhật danh sách đăng ký hành nghề tại các bệnh viện, phòng khám đa khoa (đến tháng 6/2019)

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 11/6/2019)

Danh sách cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đến 01.6.2019

1 3 5 5 1 2 8 7
Hôm nay: 4488
Tháng này: 55407
Tổng cộng: 13551287