Thông báo đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2017

        Xem với cỡ chữ    

Theo thông báo của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng, Sở Y tế thông báo đến các đơn vị trực thuộc biết và tham gia đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2017 như sau:

1. Về căn cứ đề xuất và yêu cầu đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ: được hướng dẫn tại Công văn số 162/SKHCN-QLKH của Sở Khoa học và Công nghệ, có thể tải về tại đây: 

/documents/10180/475711/TB%20de%20xuat%20162.SKHCN-QLKH.pdf

2. Về cách thức gửi và thời gian gửi Phiếu đề xuất:

- Đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố

+ Đơn vị gửi Phiếu đề xuất trực tiếp về Sở Khoa học và Công nghệ, đồng thời gửi 01 bản báo cáo về Sở Y tế để Sở thực hiện nhiệm vụ quản lý.

+ Thời hạn gửi Phiếu đề xuất: Trước ngày 30/6/2016.

- Đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở

+ Đơn vị gửi Phiếu đề xuất về Sở Y tế để Sở tổng hợp, trình Hội đồng Khoa học và Công nghệ Sở Y tế thông qua trước khi gửi Sở Khoa học và Công nghệ.

+ Thời hạn gửi Phiếu đề xuất về Sở Y tế: Trước ngày 30/5/2016.

Biểu mẫu các Phiếu đề xuất tải về tại đây:

- Mẫu Phiếu đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố: 

/documents/10180/475711/Phieu_DX_Mau%20KH.02_B.02.doc

- Mẫu Phiếu đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố:

/documents/10180/475711/Phieu_DX_Mau%20KH.02_B.03.doc

- Mẫu Phiếu đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở: 

/documents/10180/475711/Phieu_DX_Mau%20CS.02_B.02.doc

Nếu cần thêm thông tin hay hướng dẫn, có thể liên hệ phòng Nghiệp Vụ Y-Sở Y tế, điện thoại 3821.468./.

Xuân Trường

In Quay lại chia sẻ bài viết

BỔ SUNG NỘI DUNG TRONG THÔNG BÁO MỜI THẦU

Thông báo: Bệnh viện Đà Nẵng thông báo thời gian tổ chức phỏng vấn tuyển dụng Hợp đồng lao động năm 2019

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Danh sách cơ sở công bố tuân thủ "Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc - GSP" của cơ sở có hoạt động dược không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược tính đến ngày 03/10/2019

Trung tâm y tế quận Sơn Trà thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019

Bệnh viện Đà Nẵng thông báo tuyển dụng Hợp đồng lao động năm 2019

Danh sách đăng ký hành nghề bệnh viện, phòng khám đa khoa, trạm y tế cơ quan (cập nhật đến 8/2019)

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 12/8/2019)

Thông báo về bổ sung nội dung hồ sơ mời thầu

Thông báo kết quả xét chọn tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú

1 3 7 4 6 4 7 3
Hôm nay: 4948
Tháng này: 57446
Tổng cộng: 13746473