Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở năm 2016 của Sở Y tế

        Xem với cỡ chữ    

Theo quyết định số 54/QĐ-SKHCN ngày 28 tháng 3 năm 2016 của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Danh mục Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2016, theo đó Phiếu đề xuất thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Văn phòng Sở Y tế đã được Sở Khoa học và Công nghệ thống nhất đưa vào kế hoạch triển khai thực hiện ở cấp cơ sở năm 2016.

Tên đề tài: Đánh giá năng lực thực hiện chức năng nhiệm thực hiện chức năng nhiệm vụ của các trạm y tế xã, phường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Thời gian thực hiện: từ tháng 4/2016 đến tháng 4/2017.

Địa điểm thực hiện: Thành phố Đà Nẵng.

Danh sách ban chủ nhiệm đề tài gồm:

1.    BSCK2. Ngô Thị Kim Yến - Giám đốc Sở Y tế: Chủ nhiệm đề tài.

2.    BSCK1. Trần Thanh Thủy - Phó giám đốc Trung tâm phòng chống HIV/AIDS: Phó chủ nhiệm đề tài.

3.    ThSYTCC. Trần Thị Hoài Vi - Chuyên viên phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng: Thư ký đề tài.

Danh sách các cán bộ phối hợp nghiên cứu gồm:

1.    BSCK2. Nguyễn Thị Lan Anh - Chánh văn phòng Sở Y tế thành phố Đà Nẵng: Thành viên.

2.    BSCK1. Phạm Thanh Nhàn - Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Y Tế thành phố Đà Nẵng: Thành viên.

3.    BSCK1. Nguyễn Minh Sơn - Trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng: Thành viên.

 

Hoài Vi

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

Dừng tổ chức hoạt động khám sức khỏe tại 02 Phòng khám Đa khoa

Cập nhật danh sách cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng (đến ngày 20/6/2019)

Cập nhật danh sách đăng ký hành nghề tại các bệnh viện, phòng khám đa khoa (đến tháng 6/2019)

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 11/6/2019)

Danh sách cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đến 01.6.2019

THÔNG BÁO Về việc hủy thầu đối với các mặt hàng thuốc chưa lựa chọn được nhà thầu Mua sắm thuốc tập trung tại Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho thời gian 24 tháng (2018 -2020) đối với các gói thầu thuộc danh mục thuốc do cơ sở y tế tự tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 29 cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

THÔNG BÁO Về kết quả lựa chọn nhà thầu Mua sắm thuốc tập trung tại Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho thời gian 24 tháng (2018 -2020) đối với các gói thầu thuộc danh mục thuốc do cơ sở y tế tự tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 29 cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Bệnh viện Phụ sản- Nhi: Công bố Cơ sở khám, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành khối ngành sức khỏe

Hồ sơ Công bố Cơ sở khám, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành khối ngành sức khỏe của Trung tâm Y tế quận Sơn Trà

Thông tư số 04/2019/TT-BYT quy định việc phân cấp thẩm quyền cấp, đình chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính và đình chỉ hoạt động xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính

1 3 5 1 5 1 2 4
Hôm nay: 5057
Tháng này: 55756
Tổng cộng: 13515124