Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở năm 2016 của Sở Y tế

        Xem với cỡ chữ    

Theo quyết định số 54/QĐ-SKHCN ngày 28 tháng 3 năm 2016 của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Danh mục Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2016, theo đó Phiếu đề xuất thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Văn phòng Sở Y tế đã được Sở Khoa học và Công nghệ thống nhất đưa vào kế hoạch triển khai thực hiện ở cấp cơ sở năm 2016.

Tên đề tài: Đánh giá năng lực thực hiện chức năng nhiệm thực hiện chức năng nhiệm vụ của các trạm y tế xã, phường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Thời gian thực hiện: từ tháng 4/2016 đến tháng 4/2017.

Địa điểm thực hiện: Thành phố Đà Nẵng.

Danh sách ban chủ nhiệm đề tài gồm:

1.    BSCK2. Ngô Thị Kim Yến - Giám đốc Sở Y tế: Chủ nhiệm đề tài.

2.    BSCK1. Trần Thanh Thủy - Phó giám đốc Trung tâm phòng chống HIV/AIDS: Phó chủ nhiệm đề tài.

3.    ThSYTCC. Trần Thị Hoài Vi - Chuyên viên phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng: Thư ký đề tài.

Danh sách các cán bộ phối hợp nghiên cứu gồm:

1.    BSCK2. Nguyễn Thị Lan Anh - Chánh văn phòng Sở Y tế thành phố Đà Nẵng: Thành viên.

2.    BSCK1. Phạm Thanh Nhàn - Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Y Tế thành phố Đà Nẵng: Thành viên.

3.    BSCK1. Nguyễn Minh Sơn - Trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng: Thành viên.

 

Hoài Vi

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

Bệnh viện Đà Nẵng thông báo thời gian tổ chức phỏng vấn tuyển dụng họp đồng lao động năm 2018

Thực hiện nghiêm túc việc công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn

Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ tuyển dụng viện chức năm 2018

Trung tâm Y tế quận Sơn Trà tuyển dụng viên chức năm 2018

Danh sách tổ chức công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động

Thông báo: Bệnh viện Đà Nẵng tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2018

Thông báo: TTYT quận Thanh Khê tuyển dụng viên chức năm 2018

Thông báo: TTYT Hòa Vang tuyển dụng viên chức năm 2018

Công cố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện

Công cố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện

1 2 8 9 7 4 3 4
Hôm nay: 4672
Tháng này: 79390
Tổng cộng: 12897434