Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở năm 2016 của Sở Y tế

        Xem với cỡ chữ    

Theo quyết định số 54/QĐ-SKHCN ngày 28 tháng 3 năm 2016 của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Danh mục Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2016, theo đó Phiếu đề xuất thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Văn phòng Sở Y tế đã được Sở Khoa học và Công nghệ thống nhất đưa vào kế hoạch triển khai thực hiện ở cấp cơ sở năm 2016.

Tên đề tài: Đánh giá năng lực thực hiện chức năng nhiệm thực hiện chức năng nhiệm vụ của các trạm y tế xã, phường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Thời gian thực hiện: từ tháng 4/2016 đến tháng 4/2017.

Địa điểm thực hiện: Thành phố Đà Nẵng.

Danh sách ban chủ nhiệm đề tài gồm:

1.    BSCK2. Ngô Thị Kim Yến - Giám đốc Sở Y tế: Chủ nhiệm đề tài.

2.    BSCK1. Trần Thanh Thủy - Phó giám đốc Trung tâm phòng chống HIV/AIDS: Phó chủ nhiệm đề tài.

3.    ThSYTCC. Trần Thị Hoài Vi - Chuyên viên phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng: Thư ký đề tài.

Danh sách các cán bộ phối hợp nghiên cứu gồm:

1.    BSCK2. Nguyễn Thị Lan Anh - Chánh văn phòng Sở Y tế thành phố Đà Nẵng: Thành viên.

2.    BSCK1. Phạm Thanh Nhàn - Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Y Tế thành phố Đà Nẵng: Thành viên.

3.    BSCK1. Nguyễn Minh Sơn - Trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng: Thành viên.

 

Hoài Vi

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

BỔ SUNG NỘI DUNG TRONG THÔNG BÁO MỜI THẦU

Thông báo: Bệnh viện Đà Nẵng thông báo thời gian tổ chức phỏng vấn tuyển dụng Hợp đồng lao động năm 2019

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Danh sách cơ sở công bố tuân thủ "Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc - GSP" của cơ sở có hoạt động dược không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược tính đến ngày 03/10/2019

Trung tâm y tế quận Sơn Trà thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019

Bệnh viện Đà Nẵng thông báo tuyển dụng Hợp đồng lao động năm 2019

Danh sách đăng ký hành nghề bệnh viện, phòng khám đa khoa, trạm y tế cơ quan (cập nhật đến 8/2019)

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 12/8/2019)

Thông báo về bổ sung nội dung hồ sơ mời thầu

Thông báo kết quả xét chọn tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú

1 3 7 5 7 6 8 8
Hôm nay: 3978
Tháng này: 54864
Tổng cộng: 13757688