Bộ Y tế ban hành Bộ mã danh mục dùng chung (phiên bản số 3) áp dụng trong khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế

        Xem với cỡ chữ    

Bộ mã danh mục dùng chung dùng được Bộ Y tế ban hành làm cơ sở dữ liệu áp dụng trong phần mềm liên thông giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh với cơ quan bảo hiểm xã hội và các đơn vị liên quan trên toàn quốc.

Bộ mã danh mục dùng chung (phiên bản số 3) được ban hành kèm theo Quyết định số 1122/QĐ-BYT ngày 31 tháng 3 năm 2016 của Bộ Y tế, bao gồm 04 danh mục sau:

1. Danh mục dịch vụ kỹ thuật;

2. Danh mục thuốc tân dược;

3. Danh mục thuốc và vị thuốc y học cổ truyền;

4. Danh mục bệnh y học cổ truyền.

Như vậy 04 danh mục dùng chung có tên như trên tại Quyết định số 5084/QĐ-BYT ngày 30/11/2015 của Bộ Y tế đã bị bãi bỏ. Các danh mục còn lại trong Quyết định số 5084/QĐ-BYT (bao gồm: Danh mục vật tư tiêu hao; Danh mục bệnh theo ICD X; Danh mục máu và chế phẩm máu; Danh mục cơ sở khám bệnh, chữa bệnh) vẫn tiếp tục được sử dụng.

Tải về các Quyết định và Bộ mã danh mục kèm theo tại đây:

- Quyết định 1122/QĐ-BYT: /documents/10180/475711/Q%C4%90%201122.BYT.PDF

- Bộ mã danh mục kèm theo Quyết định 1122/QĐ-BYT: 

/documents/10180/475711/DMDC%20kem%20theo%20Q%C4%90%201122.rar

- Quyết định 5084/QĐ-BYT/documents/10180/475711/Q%C4%90%205084.BYT.pdf

- Bộ mã danh mục kèm theo Quyết định 5084/QĐ-BYT:

/documents/10180/475711/Danh%20muc%20kem%20theo%20QD%205084.rar

Xuân Trường

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

Đối thoại trực tuyến với chủ đề "Quan hệ lao động và an toàn lao động trong doanh nghiệp"

Đối chiếu kinh phí bảo hiểm thất nghiệp từ năm 2010 đến 2014 để xác định phần kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp

Đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm theo công văn 1189/SYT-NVD

V/v cung ứng thuốc Protamine

V/v đảm bảo cung ứng vắc xin phòng bệnh não mô cầu

Đình chỉ lưu hành thuốc giả theo công văn 1143/SYT-NVD

Thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm theo công văn 1142/SYT-NVD

Đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm theo công văn 1140/SYT-NVD

Đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng theo công văn 1138/SYT-NVD

Đình chỉ lưu hành thuốc viên nén Misoprostol SĐK VD-20509-14

1 2 6 1 7 7 9 0
Hôm nay: 8202
Tháng này: 214198
Tổng cộng: 12617790