Một số kết quả đạt được trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 47-NQ/TW về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách Dân số và Kế hoạch hóa gia đình tại thành phố Đà Nẵng

        Xem với cỡ chữ    

Triển khai Nghị quyết số 47-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị 23-CT/TU ngày 01/6/2005 của Ban thường vụ Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác dân số kế hạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) và xây dựng gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; trong thời gian qua Sở Y tế cũng đã giao cho Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình chủ động chỉ đạo triển khai thường xuyên trong việc tổ chức thực hiện công tác DS-KHHGĐ trên địa bàn thành phố thông qua các buổi giao ban định kỳ với các Trung tâm DS-KHHGĐ quận/huyện và xã/phường trên địa bàn thành phố.

Thực hiện kế hoạch bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, theo đó việc nâng cao chất lượng dân số cả về thể chất, trí tuệ và tinh thần liên quan đến các mục tiêu mà ngành y tế cần đạt được vào năm 2020 và hướng đến năm 2030, đó là:

+ Giảm tỷ lệ mắc bệnh, tử vong và tàn tật;

+ Khống chế các bệnh truyền nhiễm, các bệnh dịch thường gặp và mới nổi; không để dịch lớn xảy ra; hạn chế, tiến tới kiểm soát các yếu tố nguy cơ của các bệnh không lây nhiễm, các bệnh liên quan đến môi trường, lối sống, hành vi, an toàn vệ sinh thực phẩm,dinh dưỡng, bệnh học đường.

+ Phấn đấu tuổi thọ bình quân của người dân thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 là 76 tuổi; tỷ suất chết mẹ ở mức dưới 30/100.000 trẻ đẻ ra sống; tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi ở mức dưới 3,5%0, tỷ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi ở mức dưới 5%0,

+ Tỷ lệ suy dinh dưỡng (cân nặng theo tuổi) dưới 6,5%;

+ Tỷ số giới tính khi sinh (trai/100 gái) là 105.

+ Phấn đấu đạt quy mô dân số đến năm 2020 là 1,2 triệu người.

Từ những mục tiêu đề ra nêu trên, đến nay Đà Nẵng là một trong những tỉnh, thành phố đã đạt được mức sinh thay thế và điều tiết mức sinh hợp lý (trung bình mỗi cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ có hai con, khoảng 2,2 con năm 2015) và đang tiếp tục duy trì ở mức ổn định.

Về qui mô dân số, tính đến cuối năm 2015, qui mô dân số tại thành phố Đà Nẵng là 1.024.937 người. Dự kiến quy mô dân số sẽ ở mức dưới 1,2 triệu dân vào năm 2020 (bình quân những năm gần đây tỷ lệ phát triển dân số ở mức 1,1% đến 1,2%), điều này sẽ tạo cơ sở vững chắc để tiến tới ổn định quy mô dân số ở mức 2 triệu người từ giữa thế kỷ XXI.

Chất lượng dân số từng bước được cải thiện rõ rệt. Một số chỉ số quan trọng về chất lượng dân số đạt được tính đến cuối năm 2015, gồm:

- Tuổi thọ bình quân của người dân là 75,8 tuổi. (Theo Quy hoạch tổng thể phát triển ngành đến năm 2020 thì chỉ tiêu đặt ra về tuổi thọ bình quân của người dân thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 là 76 tuổi)

- Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi (cân nặng theo tuổi) là 3,9 %. (Theo Quy hoạch tổng thể phát triển ngành đến năm 2020 thì chỉ tiêu đặt ra về tỷ lệ suy dinh dưỡng (cân nặng theo tuổi) đạt dưới 6,5% vào năm 2020)

- Tổng số trẻ sinh ra 14.029 trẻ, giảm 283 trẻ so cùng kỳ năm 2014. Thực hiện năm 2015 giảm tỷ suất sinh thô 0,2‰.

- Số phụ nữ sinh 3+ là 812 người, giảm 90 người so cùng kỳ năm 2014.  Thực hiện năm 2015 giảm 0,5%.

- Tổng số trẻ sinh ra 14.029 trẻ, trong đó số trẻ sơ sinh trai là 7.255 trẻ, số trẻ sơ sinh gái là 6.774 trẻ, tỷ số giới tính khi sinh năm 2015 là 107,1 trẻ sơ sinh trai /100 trẻ sơ sinh gái đạt kế hoạch đề ra.

- Tổng số người thực hiện biện pháp tránh thai: 42.438/39.030 đạt 108,8% so với kế hoạch.

 

                                    Phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Y tế

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ HÀNH NGHỀ Y, DƯỢC CẬP NHẬT ĐẾN QUÝ 1 NĂM 2017

Bệnh viện Đà Nẵng thông báo

BV Da Liễu thông báo

Bệnh viện Tâm thần thông báo

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Bệnh viện Đà Nẵng thông báo tuyển dụng

Bệnh viện Phụ Sản nhi thông báo tuyển dụng

Bệnh viện Ung bướu thông báo tuyển dụng

SỞ Y TẾ ĐÀ NẴNG TỔ CHỨC THI THĂNG HẠNG

Lộ trình triển khai dịch công trực tuyến giai đoạn 2017-2020

9 1 8 3 3 1 6
Hôm nay: 9097
Tháng này: 161381
Tổng cộng: 9183316