Cử tri cả nước tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

        Xem với cỡ chữ    

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, ngày hội của toàn dân sẽ diễn ra vào ngày 22/5/2016.

Nhằm tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên hiểu rõ được tầm quan trọng và ý nghĩa của sự kiện chính trị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; nâng cao ý thức về vai trò của thanh niên trong việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu về đức, về tài đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân; củng cố niềm tin về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bầu cử, tạo sự nhất trí, đồng thuận trong mọi công dân, Ban chấp hành chi đoàn Văn phòng Sở Y tế xây dựng Kế hoạch tuyên truyền cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Nội dung cơ bản của kế hoạch bao gồm: tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; Giới thiệu nội dung các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, như: Chỉ thị 51-CT/TW ngày 04-01-2016 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 13-01-2016 của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản pháp luật, như: Hiến pháp năm 2013, Luật tổ chức Quốc hội, Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân...; Tuyên truyền đặc trưng cơ bản của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của dân, do dân, vì dân; quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước nói chung và Quốc hội, Hội đồng nhân dân nói riêng; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; Giới thiệu những điểm mới trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân lần này; Tuyên truyền tiêu chuẩn người ứng cử đại biểu Quốc hội; Tuyên truyền về quyền bầu cử và ứng cử của công dân, nghĩa vụ, trách nhiệm của cử tri trong công tác bầu cử; các quy định về trình tự, thể thức bầu cử...; Tuyên truyền về sự tham gia tích cực, chủ động của đoàn viên, hội viên và nhân dân với cuộc bầu cử; kết quả phong trào thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử, biểu dương kịp thời tập thể; Phổ biến các khẩu hiệu tuyên truyền về cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016  - 2021;…

Nội dung chi tiết của kế hoạch xem tại file đính kèm:

/documents/10180/475711/117_BCH.pdf

Tin: Phương Thảo

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ HÀNH NGHỀ Y, DƯỢC CẬP NHẬT ĐẾN QUÝ 1 NĂM 2017

Bệnh viện Đà Nẵng thông báo

BV Da Liễu thông báo

Bệnh viện Tâm thần thông báo

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Bệnh viện Đà Nẵng thông báo tuyển dụng

Bệnh viện Phụ Sản nhi thông báo tuyển dụng

Bệnh viện Ung bướu thông báo tuyển dụng

SỞ Y TẾ ĐÀ NẴNG TỔ CHỨC THI THĂNG HẠNG

Lộ trình triển khai dịch công trực tuyến giai đoạn 2017-2020

9 1 8 3 3 3 5
Hôm nay: 9097
Tháng này: 161400
Tổng cộng: 9183335