Sở Y tế thành phố Đà Nẵng thực hiện nhiệm vụ khoa học năm 2016: Đánh giá năng lực thực hiện chức năng nhiệm vụ và nhu cầu sử dụng dịch vụ y tế của người dân tại các trạm y tế xã/phường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

        Xem với cỡ chữ    

Với kết quả thống nhất thông qua thuyết minh đề cương đề tài của Hội đồng tư vấn xét duyệt của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng, một số nội dung được thống nhất như sau:

Tên đề tài: Đánh giá năng lực thực hiện chức năng nhiệm vụ và nhu cầu sử dụng dịch vụ y tế của người dân tại các trạm y tế xã/phường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Mục tiêu cụ thể:

1.   Khảo sát thực trạng năng lực cung cấp dịch vụ y tế của các trạm y tế xã/ phường trên địa bàn thành phố;

2.   Đánh giá nhu cầu tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tế ở các trạm y tế xã/phường của người dân trên địa bàn thành phố;

3.   Tìm hiểu các yếu tố liên quan trong tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tế ở các trạm y tế xã/phường của người dân trên địa bàn thành phố;

4.   Đề xuất một số giải pháp nhằm phục vụ cho công tác xây dựng chính sách về tổ chức, hoạt động của trạm y tế xã, phường.

Nội dung nghiên cứu:

1. Thực hiện tìm hiểu về cơ sở hạ tầng, nhân lực, trang thiết bị và kiến thức, thái độ, thực hành của các CBYT tại các trạm y tế xã/phường nhằm khảo sát thực trạng năng lực cung cấp dịch vụ y tế của các trạm y tế xã/ phường trên địa bàn thành phố;

2. Phỏng vấn trực tiếp bằng bộ câu hỏi soạn sẵn ở người dân nhằm đánh giá nhu cầu tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tế ở các trạm y tế xã/phường của người dân trên địa bàn thành phố;

3. Tìm hiểu các yếu tố liên quan trong tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tế ở các trạm y tế xã/phường của người dân trên địa bàn thành phố thông qua việc phân tích kết quả ghi nhận từ phỏng vấn người dân bằng bộ câu hỏi soạn sẵn.

4. Từ thực trạng ghi nhận của đề tài nghiên cứu chúng tôi đề xuất một số giải pháp nhằm phục vụ cho công tác quản lý, xây dựng chính sách về tổ chức, hoạt động của trạm y tế xã, phường;

Cách tiếp cận: Dùng phương pháp tiếp cận dựa vào cộng đồng. Tổ chức thu thập số liệu tại các trạm y tế xã/phường và thông tin từ người dân đang cư trú tại mỗi xã/phường tương ứng được chọn để nghiên cứu.

Thời gian khảo sát: Năm 2016.

Thiết kế nghiên cứu: Sử dụng phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang. Kết hợp nghiên cứu định lượng và nghiên cứu định tính. Trong đó:

- Nghiên cứu định lượng:

   + Tiến hành trên đối tượng người dân, bằng hình thức phỏng vấn theo Bộ câu hỏi chuẩn hoá, nhằm tìm hiểu thông tin về thực trạng tiếp cận và nhu cầu sử dụng dịch vụ y tế của người dân tại các trạm y tế xã/phường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

   + Tiến hành khảo sát kiến thức, thái độ, thực hành (KAP) của y, bác sỹ đang công tác tại trạm y tế xã/phường để đánh giá trình độ chuyên môn của các y, bác sỹ bằng hình thức tự điền phiếu khảo sát để đánh giá kiến thức, thái độ và kỹ năng thực hành chuẩn chuyên môn, kỹ thuật tuyến cơ sở.

- Nghiên cứu định tính: tiến hành trên đối tượng nhân viên y tế, nhằm tìm hiểu về quan điểm của người cung cấp dịch vụ về thực trạng nhu cầu sử dụng dịch vụ y tế của người dân tại các trạm y tế xã/phường; năng lực thực hiện chức năng nhiệm vụ tại TYT xã/phường và những thuận lợi, khó khăn. Đồng thời tiến hành đánh giá theo bảng kiểm Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011-2020 tại các trạm y tế xã, phường để có cái nhìn tổng thể về các điều kiện, tiêu chuẩn hoạt động của các trạm y tế xã, phường này trong thực hiện chức năng nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.

Hoài Vi

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

Bệnh viện Đà Nẵng thông báo thời gian tổ chức phỏng vấn tuyển dụng họp đồng lao động năm 2018

Thực hiện nghiêm túc việc công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn

Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ tuyển dụng viện chức năm 2018

Trung tâm Y tế quận Sơn Trà tuyển dụng viên chức năm 2018

Danh sách tổ chức công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động

Thông báo: Bệnh viện Đà Nẵng tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2018

Thông báo: TTYT quận Thanh Khê tuyển dụng viên chức năm 2018

Thông báo: TTYT Hòa Vang tuyển dụng viên chức năm 2018

Công cố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện

Công cố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện

1 2 8 9 7 4 5 4
Hôm nay: 4692
Tháng này: 79410
Tổng cộng: 12897454