Thành lập Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) trên cơ sở sát nhập một số đơn vị y tế về lĩnh vực dự phòng thuộc Cụm các cơ sở y tế chuyên ngành tại thành phố Đà Nẵng

        Xem với cỡ chữ    

Trên đây là định hướng đầu tư phát triển môn hình hoạt động của một số cơ sở y tế chuyên ngành trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong thời gian đến.

thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; và trên cơ sở các quy định của Bộ Y tế về tổ chức bộ máy, về nhân lực, về mô hình và cơ chế hoạt động…; Sở Y tế tiếp tục hoàn thiện mạng lưới y tế thành phố từ tuyến thành phố đến các quận, huyện xã, phường theo hướng tinh gọn, giảm sự cồng kềnh của bộ máy hành chính. Theo đó, đối với tuyến y tế quận, huyện vẫn thực hiện thí điểm mô hình Trung tâm Y tế, không thành lập thêm Trung tâm Y tế dự phòng tuyến quận, huyện như các tỉnh, thành khác; sát nhập Trung tâm Giám định pháp y tâm thần vào Bệnh viện Tâm thần; từng bước thực hiện tinh giảm biên chế lao động ở các đơn vị theo kế hoạch hàng năm.

Từ cuối năm 2015, trên cơ sở Thông tư số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11 tháng 12 năm 2015 của liên Bộ Y tế - Bộ Nội vụ về "hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và phòng y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh", trong đó có nêu rõ "Đối với lĩnh vực y tế dự phòng, chuyên ngành: Thực hiện mô hình Trung tâm Kiểm soát bệnh tật ở tuyến tỉnh trên cơ sở sát nhập các Trung tâm có cùng chức năng"; theo đó Sở Y tế đã và đang tiếp tục xúc tiến đề án thành lập Cụm các cơ sở y tế chuyên ngành (có 10 đơn vị chia thành 03 khối: khối Trung tâm Y tế dự phòng; khối Bệnh viện Răng hàm mặt; khối 08 đơn vị y tế không giường bệnh gồm: Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe; Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ y tế; Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS; Trung tâm Kiểm nghiệm, Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế, Trung tâm Sức khỏe sinh sản, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm), bao gồm thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) trên cơ sở sát nhập một số đơn vị không giường bệnh trên địa bàn thành phố. Từ đó nhằm nâng cao chất lượng phục vụ cho người dân trong việc tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tế.

Nhằm tiếp tục rà soát, đầu tư và thống nhất mô hình hoạt động của các trung tâm y tế quận, huyện đảm bảo nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, Sở Y tế đề xuất một số nội dung như sau:

- Mục tiêu: Xây dựng và triển khai đề án thành lập Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC).

- Thời gian thực hiện: 2016-2020.

- Nội dung thực hiện:

+ Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành xây dựng hoàn thiện Đề án thành lập Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) trên cơ sở sát nhập một số đơn vị y tế về lĩnh vực dự phòng thuộc Cụm các cơ sở y tế chuyên ngành nêu trên.

+ Đề xuất Bộ Y tế hỗ trợ về mặt chuyên môn, kế hoạch tổ chức hoạt động cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) sẽ được thành lập tại thành phố Đà Nẵng trong thời gian đến.

+ Tổ chức tham quan học hỏi tại một số quốc gia khác về Mô hình hoạt động của Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) để từ đó có cơ sở chọn lọc được một Mô hình CDC hoạt động phù hợp tại địa phương.

+ Bên cạnh đó, Sở Y tế sẽ tiếp tục tham mưu UBND thành phố về việc đầu tư sửa chữa và mở rộng một số TTYT quận/huyện từ nhiều nguồn vốn khác nhau (bao gồm nguồn trái phiếu Chính phủ đầu tư y tế quận, huyện theo Quyết định số 47/2008/QĐ-TTg ngày 02/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ và nguồn ngân sách thành phố) để tạo điều kiện nâng cấp tốt hơn về cơ sở hạ tầng và trang thiết bị cho các TTYT quận, huyện tại thành phố Đà Nẵng.

Hoài Vi

(Nguồn: Phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Y tế)

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ HÀNH NGHỀ Y, DƯỢC CẬP NHẬT ĐẾN QUÝ 1 NĂM 2017

Bệnh viện Đà Nẵng thông báo

BV Da Liễu thông báo

Bệnh viện Tâm thần thông báo

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Bệnh viện Đà Nẵng thông báo tuyển dụng

Bệnh viện Phụ Sản nhi thông báo tuyển dụng

Bệnh viện Ung bướu thông báo tuyển dụng

SỞ Y TẾ ĐÀ NẴNG TỔ CHỨC THI THĂNG HẠNG

Lộ trình triển khai dịch công trực tuyến giai đoạn 2017-2020

9 1 8 3 3 3 3
Hôm nay: 9097
Tháng này: 161398
Tổng cộng: 9183333