V/v ký kết hợp đồng mua thuốc năm 2016 - 2017

        Xem với cỡ chữ    

          Ngày 18 tháng 10 năm 2016, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng đã ban hành Công văn số 3002/SYT-NVD về việc phê hướng dẫn làm rõ thêm mội số nội dung liên quan đến việc ký kết hợp đồng mua thuốc năm 2016-2017 tại các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng.

             Căn cứ Quyết định số 622/QĐ-SYT ngày 13/10/2016 của Giám đốc Sở y tế thành phố Đà Nẵng về việc "Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung ứng thuốc năm 2016 - 2017 cho các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng" và nội dung thỏa thuận khung đã được Sở Y tế ký kết với các nhà thầu trúng thầu ngày 14/10/2016, Sở Y tế thành phố hướng dẫn làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến việc ký kết hợp đồng mua thuốc năm 2016 - 2017 tại các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc (sau đây gọi chung là Bệnh viện); cụ thể trong file đính kèm:

Công văn 3002/SYT-NVD: /documents/10180/80455/CV3002.pdf

In Quay lại chia sẻ bài viết

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ HÀNH NGHỀ Y, DƯỢC CẬP NHẬT ĐẾN QUÝ 1 NĂM 2017

Bệnh viện Đà Nẵng thông báo

BV Da Liễu thông báo

Bệnh viện Tâm thần thông báo

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Bệnh viện Đà Nẵng thông báo tuyển dụng

Bệnh viện Phụ Sản nhi thông báo tuyển dụng

Bệnh viện Ung bướu thông báo tuyển dụng

SỞ Y TẾ ĐÀ NẴNG TỔ CHỨC THI THĂNG HẠNG

Lộ trình triển khai dịch công trực tuyến giai đoạn 2017-2020

9 1 8 3 3 0 5
Hôm nay: 9097
Tháng này: 161370
Tổng cộng: 9183305