BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CỦA CÁC BỆNH VIỆN TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ

        Xem với cỡ chữ    

Căn cứ Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC (viết tắt là Thông tư 37) ngày 29/10/2015 của liên Bộ Y tế - Tài chính về Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc;

Căn cứ Công văn số 9913/BYT-KH-TC ngày 16/12/2015 của Bộ Y tế về việc chuẩn bị triển khai Thông tư liên tịch quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc;

Sở Y tế đã có công văn số 1410/SYT-QLHN ngày 22/6/2016 về việc thống nhất giá dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) và công khai phần phụ thu khám chữa bệnh BHYT. Theo đó,

Các bệnh viện đã công khai bảng giá dịch vụ bằng bảng mica hoặc bảng điện tử, treo ở nơi nhiều người qua lại và thuận tiện để người bệnh biết, đặc biệt là mức thu khám bệnh, ngày giường điều trị, phải công khai, giải thích chi phí phụ thu cho bệnh nhân bảo hiểm y tế quyết định lựa chọn.

Sở Y tế công khai bảng giá dịch vụ của các bệnh viện theo danh sách file đính kèm:

1. Bệnh viện Đà Nẵng /documents/10180/80455/B%E1%BA%A3ng%20gi%C3%A1%20d%E1%BB%8Bch%20v%E1%BB%A5%20B%E1%BB%87nh%20vi%E1%BB%87n%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng.xls

2. Bệnh viện Ung bướu /documents/10180/80455/B%E1%BA%A3ng%20gi%C3%A1%20d%E1%BB%8Bch%20v%E1%BB%A5%20B%E1%BB%87nh%20vi%E1%BB%87n%20Ung%20b%C6%B0%E1%BB%9Bu%20%C4%90%C3%A0%20N%E1%BA%B5ng.xls

3. Bệnh viện Tâm thần /documents/10180/80455/B%E1%BA%A3ng%20gi%C3%A1%20d%E1%BB%8Bch%20v%E1%BB%A5%20B%E1%BB%87nh%20vi%E1%BB%87n%20T%C3%A2m%20th%E1%BA%A7n.xlsx

4. Bệnh viện Da liễu /documents/10180/80455/B%E1%BA%A3ng%20gi%C3%A1%20d%E1%BB%8Bch%20v%E1%BB%A5%20B%E1%BB%87nh%20vi%E1%BB%87n%20Da%20li%E1%BB%85u.xls

5. Bệnh viện Phổi /documents/10180/80455/B%E1%BA%A3ng%20gi%C3%A1%20d%E1%BB%8Bch%20v%E1%BB%A5%20B%E1%BB%87nh%20vi%E1%BB%87n%20Ph%E1%BB%95i.xlsx

6. Bệnh viện Mắt /documents/10180/80455/B%E1%BA%A3ng%20gi%C3%A1%20d%E1%BB%8Bch%20v%E1%BB%A5%20B%E1%BB%87nh%20vi%E1%BB%87n%20M%E1%BA%AFt.pdf

7. Bệnh viện Y học cổ truyền /documents/10180/80455/B%E1%BA%A3ng%20gi%C3%A1%20d%E1%BB%8Bch%20v%E1%BB%A5%20B%E1%BB%87nh%20vi%E1%BB%87n%20YHCT.doc

8. Trung tâm Y tế Ngũ Hành Sơn /documents/10180/80455/B%E1%BA%A3ng%20gi%C3%A1%20%20d%E1%BB%8Bch%20v%E1%BB%A5%20TTYT%20Ng%C5%A9%20H%C3%A0nh%20S%C6%A1n.xls

9. Trung tâm Y tế Thanh Khê /documents/10180/80455/B%E1%BA%A3ng%20gi%C3%A1%20d%E1%BB%8Bch%20v%E1%BB%A5%20TTYT%20Thanh%20Kh%C3%AA.xls

10. Trung tâm Y tế Cẩm Lệ /documents/10180/80455/B%E1%BA%A3ng%20gi%C3%A1%20d%E1%BB%8Bch%20v%E1%BB%A5%20TTYT%20C%E1%BA%A9m%20L%E1%BB%87.xlsx

11. Trung tâm Y tế Hải Châu /documents/10180/80455/B%E1%BA%A3ng%20gi%C3%A1%20d%E1%BB%8Bch%20v%E1%BB%A5%20TTYT%20H%E1%BA%A3i%20Ch%C3%A2u.xls

12. Trung tâm Y tế Hòa Vang /documents/10180/80455/B%E1%BA%A3ng%20gi%C3%A1%20d%E1%BB%8Bch%20v%E1%BB%A5%20TTYT%20H%C3%B2a%20vang.xlsx

13. Trung tâm Y tế Sơn Trà /documents/10180/80455/B%E1%BA%A3ng%20gi%C3%A1%20d%E1%BB%8Bch%20v%E1%BB%A5%20TTYT%20S%C6%A1n%20Tra.pdf

14. Bệnh viện đa khoa Bình Dân /documents/10180/80455/B%E1%BA%A3ng%20gi%C3%A1%20d%E1%BB%8Bch%20v%E1%BB%A5%20B%E1%BB%87nh%20vi%E1%BB%87n%20B%C3%ACnh%20D%C3%A2n.xls

15. Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Đà Nẵng /documents/10180/80455/B%E1%BA%A3ng%20gi%C3%A1%20d%E1%BB%8Bch%20v%E1%BB%A5%20B%E1%BB%87nh%20vi%E1%BB%87n%20Ho%C3%A0n%20M%E1%BB%B9.pdf

16. Bệnh viện Phụ Nữ /documents/10180/80455/B%E1%BA%A3ng%20gi%C3%A1%20d%E1%BB%8Bch%20v%E1%BB%A5%20B%E1%BB%87nh%20vi%E1%BB%87n%20Ph%E1%BB%A5%20n%E1%BB%AF.PDF

17. Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Đà Nẵng /documents/10180/80455/B%E1%BA%A3ng%20gi%C3%A1%20d%E1%BB%8Bch%20v%E1%BB%A5%20B%E1%BB%87nh%20vi%E1%BB%87n%20T%C3%A2m%20tr%C3%AD.xlsx

18. Bệnh viện Vĩnh Toàn /documents/10180/80455/B%E1%BA%A3ng%20gi%C3%A1%20d%E1%BB%8Bch%20v%E1%BB%A5%20B%E1%BB%87nh%20vi%E1%BB%87n%20V%C4%A9nh%20To%C3%A0n.xlsx

In Quay lại chia sẻ bài viết

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ HÀNH NGHỀ Y, DƯỢC CẬP NHẬT ĐẾN QUÝ 1 NĂM 2017

Bệnh viện Đà Nẵng thông báo

BV Da Liễu thông báo

Bệnh viện Tâm thần thông báo

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Bệnh viện Đà Nẵng thông báo tuyển dụng

Bệnh viện Phụ Sản nhi thông báo tuyển dụng

Bệnh viện Ung bướu thông báo tuyển dụng

SỞ Y TẾ ĐÀ NẴNG TỔ CHỨC THI THĂNG HẠNG

Lộ trình triển khai dịch công trực tuyến giai đoạn 2017-2020

9 1 8 3 2 8 4
Hôm nay: 9097
Tháng này: 161349
Tổng cộng: 9183284