Hướng dẫn một số nội dung mới của Nghị định ố 109/2016/NĐ-CP

        Xem với cỡ chữ    

Căn cứ Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh chữa bệnh (viết tắt là Nghị định 109);

Sở Y tế thành phố Đà Nẵng hướng dẫn và đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục tập huấn cho cán bộ, viên chức về Nghị định 109, Giám đốc đơn vị chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế về việc triển khai Nghị định này. Các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đề nghị báo cáo bằng văn bản về Sở Y tế.

2. Đối với các bệnh viện không có bác sỹ chuyên khoa xét nghiệm, bác sỹ chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh hoặc bác sỹ X-Quang thì thực hiện theo quy định tại Điểm đ, Điểm e Khoản 5, Điều 23 Nghị định 109:

"Trưởng khoa xét nghiệm: Là bác sỹ hoặc kỹ thuật viên chuyên ngành xét nghiệm, cử nhân hóa học, sinh học, dược sĩ trình độ đại học trở lên, có chứng chỉ hành nghề chuyên khoa xét nghiệm.

Kỹ thuật viên xét nghiệm có trình độ đại học được đọc và ký kết quả xét nghiệm. Trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không có bác sỹ chuyên khoa xét nghiệm thì bác sỹ chỉ định xét nghiệm kết luận chẩn đoán.

Trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không có bác sỹ chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh hoặc bác sỹ X-Quang thì bác sỹ chỉ định kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh kết luận chẩn đoán."

3. Đối với trường hợp đề nghị cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thì thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 7 Nghị định 109:

"Hồ sơ đề nghị cấp bổ sung, thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề bao gồm bản sao hợp lệ văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận chuyên môn phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn đề nghị bổ sung, thay đổi."

Vậy, Nghị định 109 đã quy định: giấy chứng nhận chuyên môn có giá trị để bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề. Thời gian thực hành và thẩm quyền cấp bổ sung vẫn thực hiện theo quy định tại Điều 24, Điều 26 Luật Khám bệnh chữa bệnh.

4. Đối với các đơn vị chưa nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động, hoặc đổi địa điểm, đổi người phụ trách chuyên môn, thay đổi quy mô, phạm vi hoạt động khẩn trương làm các thủ tục để đề nghị cấp, cấp lại giấy phép hoạt động theo đúng quy định tại Nghị định 109.

5. Các đơn vị có trách nhiệm rà soát chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của cán bộ, viên chức; đảm bảo tất cả cán bộ, viên chức phải có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh phù hợp với phạm vi công việc được phân công.

Trường hợp các đơn vị không có giấy phép hoạt động, các cá nhân không có chứng chỉ hành nghề vẫn tham gia khám chữa bệnh là trái với các quy định của Luật Khám bệnh chữa bệnh và Nghị định 109, Sở Y tế sẽ thanh kiểm tra và xử phạt theo quy định.

Nhận được công văn này, đề nghị các cơ sở triển khai thực hiện./.       

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

Bệnh viện Mắt thông báo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2017

Kết quả giải thưởng ‘‘Toả sáng Blouse trắng’’ năm 2017

Thông báo kết quả xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cấp thành phố năm 2017

Trung tâm Y tế Ngũ Hành Sơn thông báo kết quả xét tuyển hợp đồng lao động năm 2017

Bệnh viện Ung bướu thông báo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2017

Trung tâm Y tế Quận Ngũ Hành Sơn thông báo tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2017

Bệnh viện Mắt thông báo phúc khảo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2017

Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang thông báo danh sách đủ điều kiện xét tuyển hợp đồng lao động đợt 2 năm 2017

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 31/12/2017)

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ HÀNH NGHỀ Y, DƯỢC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ TÍNH ĐẾN 10/01/2018

1 1 4 5 2 9 4 6
Hôm nay: 19032
Tháng này: 220424
Tổng cộng: 11452946