Phân công nhiệm vụ cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Sở Y tế khóa I, nhiệm kỳ 2017-2019

        Xem với cỡ chữ    

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Y tế thành phố Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2017 - 2019 đã diễn ra vào ngày 25/4/2017. Đại hội đã diễn ra nghiêm túc, trách nhiệm, dân chủ. Đại hội thông qua kết quả bầu BCH Đoàn Sở Y tế thành phố Đà Nẵng khóa I, nhiệm kỳ 2017 - 2019 gồm 15 đồng chí. BTV Đoàn Sở Y tế thành phố Đà Nẵng phân công nhiệm vụ cho các đồng chí Ủy viên BCH cụ thể như sau:

1. Đ/c Đặng Thị Phương Thảo - Bí thư

- Phụ trách chung.

- Chủ trì công việc của Ban chấp hành, Ban thường vụ, xây dựng Chương trình hoạt động của Đoàn Sở hàng năm.

- Trực tiếp chỉ đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng.

- Phân công các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành và các chi đoàn trực thuộc triển khai các hoạt động do Đoàn cấp trên phát động.

- Báo cáo hoạt động Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi định kỳ quý, 6 tháng, năm.

- Phụ trách công tác nhân sự cán bộ Đoàn.

- Chịu trách nhiệm chính trong mối liên hệ với cấp ủy Đảng, chính quyền, Đoàn cấp trên.

2. Đ/c Lê Bá Hiếu - Phó bí thư

- Phụ trách chính công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn; công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật, đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi định kỳ hàng năm.

- Báo cáo hoạt động Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi định kỳ hàng tháng.

- Phụ trách chính công tác tập huấn công tác Đoàn hàng năm cho các chi đoàn trực thuộc.

- Thay mặt đồng chí Bí thư giải quyết công việc khi Bí thư đi vắng.

3. Đ/c Nguyễn Hữu Xuân Trường - Ủy viên Ban thường vụ

- Phụ trách công tác giáo dục chính trị, tư tưởng.

- Phụ trách chính công tác nghiên cứu khoa học, phong trào "Sáng tạo trẻ"; công tác cải cách hành chính.

- Hỗ trợ đ/c Bí thư soạn thảo các văn bản phân công các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành và các chi đoàn trực thuộc triển khai các hoạt động do Đoàn cấp trên phát động.

-  Thư ký các cuộc họp Ban thường vụ.

4. Đ/c Lê Quang Minh - Ủy viên Ban thường vụ

- Phụ trách công tác giáo dục chính trị, tư tưởng.

- Hỗ trợ đ/c Phó bí thư phụ trách công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn; công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật, đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi định kỳ hàng năm.

5. Đ/c Hoàng Việt Hà - Ủy viên Ban thường vụ

- Phụ trách chính phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, việc thực hiện các công trình, phần việc thanh niên.

- Hỗ trợ đ/c Phó bí thư  phụ trách chính công tác tập huấn công tác Đoàn hàng năm cho các chi đoàn trực thuộc.

6. Đ/c Trương Thị Hồng Vân - Ủy viên Ban chấp hành

- Phụ trách công tác tài chính.

- Phụ trách công tác văn thư, hồ sơ đoàn vụ, quản lý đoàn viên.

- Hỗ trợ đ/c Bí thư soạn thảo các văn bản phân công các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành và các chi đoàn trực thuộc triển khai các hoạt động do Đoàn cấp trên phát động.

- Thư ký các cuộc họp Ban chấp hành.

7. Đ/c Trần Bảo Ngọc - Ủy viên Ban chấp hành

- Phụ trách công tác lễ tân, hậu cần, kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm.

- Phụ trách công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

8. Đ/c Phạm Tấn Phương - Ủy viên Ban chấp hành

- Phụ trách phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao.

- Hỗ trợ đ/c Phó bí thư  phụ trách chính công tác tập huấn công tác Đoàn hàng năm cho các chi đoàn trực thuộc.

9. Đ/c Phan Nguyên Bảo Ngọc - Ủy viên Ban chấp hành

- Phụ trách phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao.

- Phụ trách phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, việc thực hiện các công trình, phần việc thanh niên.

10. Đ/c Trần Vũ Long - Ủy viên Ban chấp hành

- Phụ trách phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, việc thực hiện các công trình, phần việc thanh niên.

- Phụ trách chính phong trào hiến máu tình nguyện.

11. Đ/c Nguyễn Việt Cường - Ủy viên Ban chấp hành

- Hỗ trợ đ/c Phó bí thư phụ trách công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn; công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật, đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi định kỳ hàng năm.

- Phụ trách công tác viết tin, bài đăng website Sở Y tế, chuyên mục Đoàn thanh niên. Gửi tin, bài hoạt động cho Đoàn Khối.

12. Đ/c Trần Quốc Tuấn - Ủy viên Ban chấp hành

- Phụ trách phong trào hiến máu tình nguyện.

- Phụ trách công tác triển khai các hoạt động thực hiện văn hóa, văn minh đô thị.

13. Đ/c Trương Thị Thu Dung - Ủy viên Ban chấp hành

- Phụ trách công tác lễ tân, hậu cần, kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm.

- Phụ trách công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

14. Đ/c Lê Công Bình - Ủy viên Ban chấp hành

- Phụ trách phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, việc thực hiện các công trình, phần việc thanh niên.

- Phụ trách phong trào hiến máu tình nguyện.

15. Đ/c Lê Hoàng Anh Quang - Ủy viên Ban chấp hành

- Phụ trách phong trào hiến máu tình nguyện.

- Phụ trách công tác triển khai các hoạt động thực hiện văn hóa, văn minh đô thị.

Tin: Phương Thảo

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

Thông báo bổ sung một số nội dung hồ sơ mời thầu

Cập nhật danh sách đăng ký hành nghề tại các bệnh viện, phòng khám đa khoa, trạm y tế cơ quan (đến tháng 8/2019)

Cập nhật danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Trang thiết bị thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế

Trung tâm Y tế quận Hải Châu: Công bố Cơ sở khám, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành khối ngành sức khỏe

NGHỊ QUYẾT Sửa đổi Điều 2 của Nghị quyết số 78/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc cho phép tiếp nhận người có dấu hiệu bị loạn thần đang có hành vi nguy hiểm cho bản thân, gia đình và xã hội tự nguyện vào cơ sở y tế để chữa bệnh

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 31/7/2019)

Cập nhật danh sách cơ sở công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm theo Nghị định 91/2016/NĐ-CP (đến ngày 31/7/2019)

Kê khai giá theo Thông tư 233/2016/YTT-BTC ngày 11/11/2016

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Sửa đổi Điều 2 của Nghị quyết số 78/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc cho phép tiếp nhận người có dấu hiệu bị loạn thần đang có hành vi nguy hiểm cho bản thân, gia đình và xã hội tự nguyện vào cơ sở y tế để chữa bệnh

1 3 6 3 6 1 8 9
Hôm nay: 5046
Tháng này: 77762
Tổng cộng: 13636189