Lộ trình thực hiện Liên thông, công nhận kết quả xét nghiệm

        Xem với cỡ chữ    

Lộ trình liên thông kết quả xét nghiệm đã được xác định trong Quyết định số 316/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tăng cường chất lượng xét nghiệm y học giai đoạn 2016-2025, trong đó:

- Trước ngày 1/1/2018 sẽ liên thông kết quả xét nghiệm giữa các bệnh viện hạng đặc biệt và hạng I;

- Đến năm 2020 thực hiện liên thông xét nghiệm đối với các bệnh viện trong cùng một địa bàn tỉnh, thành phố;

- Đến năm 2025 liên thông xét nghiệm ở tất cả các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc.

Ngày 12/6/2017, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 2429/QĐ-BYT về việc ban hành Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học. Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm được chia nhóm thành 12 thành tố liên quan đến chất lượng với 169 tiêu chí cụ thể được tính ra 268 điểm. Căn cứ vào số điểm đạt được kèm với một số tiêu chí bắt buộc sẽ xếp mức chất lượng phòng xét nghiệm. Có 5 mức chất lượng phòng xét nghiệm.

Việc thực hiện Liên thông, công nhận kết quả xét nghiệm thực hiện theo nguyên tắc:

1. Các phòng xét nghiệm đã được đánh giá, công bố đạt chất lượng từ mức 1 trở lên theo Quyết định số 2429/QĐ-BYT được liên thông, công nhận kết quả xét nghiệm.

2. Chỉ áp dụng cho một số xét nghiệm có thể liên thông được, khi kết quả xét nghiệm đó có giá trị trong một thời gian nhất định. Bệnh viện chỉ sử dụng và công nhận kết quả xét nghiệm của bệnh viện khác khi mà phòng xét nghiệm của bệnh viện khác đó có mức chất lượng tương đương hoặc cao hơn, bệnh viện xét nghiệm cho người bệnh là nơi chịu trách về dịch vụ xét nghiệm mình thực hiện. Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 3148/QĐ-BYT ngày 07/7/2017 về danh mục xét nghiệm áp dụng để liên thông, công nhận kết quả xét nghiệm. Danh mục gồm 26 kỹ thuật xét nghiệm trong các lĩnh vực: Huyết học, Hóa sinh, Vi sinh.

3. Đối với các phòng xét nghiệm đã đạt ISO 15189, chỉ áp dụng liên thông các xét nghiệm có trong danh mục và đã được công nhận chất lượng.

4. Bác sỹ lâm sàng là người quyết định việc sử dụng kết quả xét nghiệm liên thông công nhận hay cần thiết chỉ định xét nghiệm lại tùy thuộc vào tình trạng bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh.

5. Để sử dụng kết quả xét nghiệm cho việc liên thông, công nhận, khi người bệnh được chuyển viện, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sao lưu kết quả xét nghiệm gửi kèm theo hồ sơ, giấy chuyển viện đối với các xét nghiệm trong Danh mục (nếu có).

Việc liên thông xét nghiệm mang lại nhiều lợi ích. Cụ thể khi chuẩn bị liên thông kết quả xét nghiệm, các phòng xét nghiệm phải được đánh giá mức chất lượng, phải tiến hành nội kiểm, ngoại kiểm, hiệu chuẩn thiết bị và triển khai thực hiện các giải pháp cải tiến quản lý chất lượng xét nghiệm, qua đó, độ chính xác, tin cậy của xét nghiệm được tăng lên, nâng cao hiệu quả chẩn đoán và điều trị người bệnh, trong một số trường hợp người bệnh được chẩn đoán sớm hơn. Đồng thời giảm những chi phí không cần thiết, giảm sự chờ đợi và phiền hà cho người bệnh.

Quyết định số 316/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: /documents/10180/475711/316.%20%C4%90%E1%BB%81%20%C3%A1n%20t%C4%83ng%20c%C6%B0%E1%BB%9Dng%20n%C4%83ng%20l%E1%BB%B1c%20h%E1%BB%87%20th%E1%BB%91ng%20qu%E1%BA%A3n%20l%C3%BD%20ch%E1%BA%A5t%20l%C6%B0%E1%BB%A3ng%20x%C3%A9t%20nghi%E1%BB%87m%20y%20h%E1%BB%8Dc%20giai%20%C4%91o%E1%BA%A1n%202016%20-%202025.pdf

Quyết định số 2429/QĐ-BYT ngày 12/6/2017 của Bộ Y tế: /documents/10180/475711/2429_byt.ti%C3%AAu%20ch%C3%AD%20%C4%91%C3%A1nh%20gi%C3%A1%20m%E1%BB%A9c%20ch%E1%BA%A5t%20l%C6%B0%E1%BB%A3ng%20ph%C3%B2ng%20x%C3%A9t%20nghi%E1%BB%87m%20y%20h%E1%BB%8Dc.pdf

Quyết định số 3148/QĐ-BYT ngày 07/7/2017 của Bộ Y tế: /documents/10180/475711/3148_BYT.%20Ban%20h%C3%A0nh%20danh%20m%E1%BB%A5c%20x%C3%A9t%20nghi%E1%BB%87m%20%C3%A1p%20d%E1%BB%A5ng%20%C4%91%E1%BB%83%20li%C3%AAn%20th%C3%B4ng%2C%20c%C3%B4ng%20nh%E1%BA%ADn%20k%E1%BA%BFt%20qu%E1%BA%A3%20x%C3%A9t%20nghi%E1%BB%87m.pdf

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

Bệnh viện Mắt thông báo phúc khảo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2017

Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang thông báo danh sách đủ điều kiện xét tuyển hợp đồng lao động đợt 2 năm 2017

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 31/12/2017)

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ HÀNH NGHỀ Y, DƯỢC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ TÍNH ĐẾN 10/01/2018

Làm rõ hồ sơ mời thầu GÓi 4 - Vị thuốc y học cổ truyền

Bệnh viện Mắt Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn, sát hạch tuyển dụng viên chức

Bệnh viện Mắt thông báo

Thông báo mời thầu gói thầu Mua sắm các gói thầu đối với danh mục thuốc đấu thầu năm 2017 - 2018 cho các cơ sở y tế trực thuốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng

Tài liệu hướng dẫn kiểm định độc lập của Dự án

Thông tư Quy định về cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử

1 1 2 2 3 7 3 5
Hôm nay: 6595
Tháng này: 186321
Tổng cộng: 11223735