Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thành phố Đà Nẵng

        Xem với cỡ chữ    

Ngày 07 tháng 7 năm 2017, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã thông qua Nghị quyết số 99/2017/NQ-HĐND Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thành phố Đà Nẵng.

Nghị quyết này áp dụng đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc thành phố Đà Nẵng quản lý; người bệnh chưa tham gia bảo hiểm y tế; người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế nhưng đi khám bệnh, chữa bệnh hoặc sử dụng các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế.

Nghị quyết quy định về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; giá dịch vụ ngày giường bệnh; giá các dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm áp dụng cho các hạng bệnh viện.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2017. Đối với người bệnh đang điều trị tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trước thời điểm các mức giá này có hiệu lực thì tiếp tục áp dụng mức giá theo Quyết định 66/2012/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2012 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc quy định giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở y tế công lập thuộc thành phố Đà Nẵng, Quyết định 08/QĐ-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2015 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành giá dịch vụ kỹ thuật phẫu thuật, thủ thuật trong các cơ sở y tế công lập thuộc thành phố Đà Nẵng và Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2015 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành bổ sung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở y tế công lập thuộc thành phố Đà Nẵng cho đến khi ra viện hoặc kết thúc đợt điều trị ngoại trú.

Chi tiết Nghị quyết 99/2017/NQ-HĐND: /documents/10180/380829/99_hdnd.pdf

Thái Hoàng

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

Hướng dẫn đăng ký tài khoản điện tử bằng địa chỉ thư điện tử

Danh sách các cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng theo Nghị định 104/2016/NĐ-CP (cập nhật đến ngày 17/10/2017)

Danh sách các cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng theo Nghị định 104/2016/NĐ-CP (cập nhật đến ngày 04/10/2017)

DANH SÁCH PHÒNG KHÁM, CƠ SỞ DỊCH VỤ Y TẾ QUÝ 3 NĂM 2017

Bệnh viện Phụ Sản nhi thông báo Kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2017

Trung tâm Y tế Hòa Vang thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2017

Bệnh viện Ung bướu thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017

QUYẾT ĐỊNH 827/QĐ-SYT PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU MUA SẮM BỔ SUNG CÁC GÓI THẦU CUNG ỨNG THUỐC NĂM 2016 - 2017

Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng thông báo tuyển dụng hợp đồng lao động quý III năm 2017

Bệnh viện Đà Nẵng thông báo kết quả kiểm tra sát hạch hợp đồng lao động

1 0 5 9 4 7 5 4
Hôm nay: 15317
Tháng này: 219170
Tổng cộng: 10594754