Tăng cường quản lý công tác khám sức khỏe tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn thành phố

        Xem với cỡ chữ    

        Để công tác khám sức khỏe được triển khai chặt chẽ, đúng quy định, đảm bảo đánh giá đúng tình trạng sức khỏe của người dân đến khám sức khỏe và khám sức khỏe cho các đối tượng người lao động, người lái xe, thuyền viên làm việc trên tàu biển. Sở Y tế Đà Nẵng chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tăng cường rà soát, chấn chỉnh, quản lý công tác khám sức khỏe đảm bảo chất lượng theo đúng các quy định hiện hành. Cụ thể việc tổ chức khám sức khỏe cần tuân thủ theo các quy định, hướng dẫn tại các Thông tư:

        - Thông tư số 14/2013/TT-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe.

        - Thông tư liên tịch số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT của liên Bộ Y tế - Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe, việc khám sức khỏe đối với người lái xe, khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe ô tô và quy định về cơ sở y tế khám sức khỏe cho người lái xe.

        - Thông tư số 22/2017/TT-BYT của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn sức khỏe của thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam và công bố cơ sở khám sức khỏe cho thuyền viên.

        Các nội dung quan trọng đơn vị cần lưu ý và nghiêm túc triển khai thực hiện:

        1. Việc tổ chức khám sức khỏe chỉ được phép thực hiện đối với các cơ sở y tế đã được Sở Y tế thẩm định và công bố đủ điều kiện khám sức khỏe. Các đơn vị chỉ được khám sức khỏe theo đúng nội dung đã được công bố.

        Đối với các cơ sở đã được công bố đủ điều kiện khám sức khỏe, hiện nay có sự thay đổi về tên cơ sở, địa chỉ, điều kiện cơ sở vật chất, nhân sự và phạm vi chuyên môn so với thời điểm trước đây đã công bố, yêu cầu báo cáo bằng văn bản gửi về Sở Y tế.

        2. Trước khi thực hiện khám sức khỏe, các bác sỹ phải đối chiếu ảnh dán trên Giấy khám sức khỏe và người đến khám sức khỏe, nếu trùng khớp mới tiến hành khám lâm sàng, cận lâm sàng đầy đủ theo đúng những nội dung đã được quy định tại các Thông tư nêu trên và ký tên vào Giấy khám sức khỏe, đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả khám sức khỏe của mình..

        3. Quản lý chặt chẽ việc đóng dấu và cấp Giấy khám sức khỏe do đơn vị cấp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc cấp Giấy khám sức khỏe này.

        4. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, lực lượng Công an trên địa bàn, các phóng viên báo đài để phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với những đối tượng có hành vi mua, bán Giấy khám sức khỏe.

        Sở Y tế Đà Nẵng sẽ tiếp tục tiến hành kiểm tra, thanh tra hoạt động khám sức khỏe của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Nếu có biểu hiện sai phạm, Giám đốc đơn vị chịu trách nhiệm trước pháp luật về công tác khám sức khỏe tại đơn vị mình./.

Xuân Trường

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

Đối thoại trực tuyến với chủ đề 'An toàn thực phẩm, vì sức khỏe cộng đồng'

Kế hoạch về loại trừ bệnh phong quy mô cấp quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2018 - 2020

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 17/7/2018)

Hướng dẫn hoạt động dự phòng, phát hiện sớm, chẩn đoán, điều trị và quản lý một số bệnh không lây nhiễm phổ biến cho tuyến y tế cơ sở

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC “BAN HÀNH TÀI LIỆU CHUYÊN MÔN HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH"

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 04/7/2018)

Công văn số 1457/SYT-TCCB về việc ý kiến thẩm định hồ sơ công bố đáp ứng yêu cầu cơ sở đào tạo thực hành BV Đà Nẵng, Bv PHCN

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 25/6/2018)

Chấn chỉnh các cơ sở bán buôn thuốc trên địa bàn thành phố về việc xác nhận thời gian công tác, thực hành

Đối chiếu kinh phí bảo hiểm thất nghiệp từ năm 2010 đến 2014 để xác định phần kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp

1 2 7 0 2 2 6 0
Hôm nay: 0
Tháng này: 104140
Tổng cộng: 12702260