Phản hồi nội dung báo chí phản ánh về công tác khám sức khỏe

        Xem với cỡ chữ    

Ngày 02/8/2017 Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh có đăng bài viết: Khám sức khỏe "siêu tốc" ở Đà Nẵng. Ngay sau khi nhận được thông tin, Sở Y tế Đà Nẵng đã chỉ đạo Bệnh viện Bình dân và Bệnh viện Đà Nẵng (là 02 Bệnh viện được nêu cụ thể trong bài báo, riêng BV Đa khoa HP không xác định được là Bệnh viện nào tại Đà Nẵng) kiểm tra, báo cáo Sở Y tế về nội dung báo chí phản ánh.

        Theo báo cáo của Bệnh viện Đà Nẵng: sau khi tiến hành rà soát công tác khám sức khỏe trong toàn bệnh viện cho thấy công tác khám sức khỏe được triển khai theo đúng các quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT của Bộ Y tế về hướng dẫn khám sức khỏe và Thông tư liên tịch số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT của liên Bộ Y tế - Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe, việc khám sức khỏe đối với người lái xe, khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe ô tô và quy định về cơ sở y tế khám sức khỏe cho người lái xe. Hiện tại Bệnh viện chưa phát hiện trường hợp cụ thể nào khám sức khỏe không theo đúng các quy định trên.

        Đối với Bệnh viện Bình dân: báo cáo quy trình khám sức khỏe được tiến hành đầy đủ, tuy nhiên vẫn có tình trạng một số bác sĩ vì tâm lý chủ quan muốn tạo điều kiện thuận lợi cho người đăng ký khám xin việc nên còn dễ dàng trong quá trình khám. Qua sự việc, bệnh viện đã nhận ra các vấn đề cần rút kinh nghiệm, tiến hành nhắc nhở các bác sĩ tham gia công tác khám sức khỏe xin việc cũng như trong khám chữa bệnh phải thăm khám đầy đủ tránh để xảy ra sai sót.

        Đối với công tác quản lý Ngành, trong thời gian qua Sở Y tế Đà Nẵng đã ban hành những văn bản chỉ đạo về công tác khám sức khỏe như: Công văn số 2810/SYT-NVY ngày 18/11/2015 ngày 18/11/2015 về việc tăng cường rà soát, chấn chỉnh, quản lý công tác khám sức khỏe đảm bảo chất lượng theo đúng quy định; Công văn số 2468/SYT-NVY ngày 14/10/2015 về việc triển khai Thông tư liên tịch số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT về khám sức khỏe cho người lái xe. Đồng thời thực hiện thẩm định hồ sơ, công bố đơn vị đủ điều kiện khám sức khỏe nói chung, khám sức khỏe cho người lái xe theo đúng các quy định hiện hành.

        Qua thông tin báo chí phản ánh như đã nêu trên, để tiếp tục tăng cường công tác khám sức khỏe trên địa bàn thành phố, Sở Y tế Đà Nẵng đã ban hành Công văn số 1999/SYT-NVY ngày 09/8/2017 về việc tăng cường quản lý công tác khám sức khỏe gửi các cơ sở khám chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý.

        Đối với hiện tượng "cò" làm giấy khám sức khỏe, Sở Y tế Đà Nẵng đã ban hành Công văn số 1437/SYT-NVY ngày 08/6/2017 về việc tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự bệnh viện. Trong thời gian tới Sở Y tế Đà Nẵng sẽ tăng cường phối hợp với lực lượng Công an thành phố để kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi này tại các cơ sở khám chữa bệnh./.

Xem chi tiết các văn bản tại đây:

- Công văn số 2185/SYT-NVY của Sở Y tế kèm báo cáo chi tiết của Bệnh viện Đà Nẵng và Bệnh viện Bình dân: 

/documents/10180/475711/2185_nvy.%20Ph%E1%BA%A3n%20h%E1%BB%93i%20n%E1%BB%99i%20dung%20b%C3%A1o%20ch%C3%AD%20ph%E1%BA%A3n%20%C3%A1nh%20v%E1%BB%81%20KSK.pdf

- Công văn chỉ đạo số 1999/SYT-NVY của Sở Y tế:

/documents/10180/475711/1999_NVY.%20T%C4%83ng%20c%C6%B0%E1%BB%9Dng%20qu%E1%BA%A3n%20l%C3%BD%20c%C3%B4ng%20t%C3%A1c%20KSK.pdf

- Công văn chỉ đạo số 1437/SYT-NVY của Sở Y tế:

/documents/10180/475711/1437_NVY.%20T%C4%83ng%20c%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%91%E1%BA%A3m%20b%E1%BA%A3o%20ANTT%20BV.pdf

Tin: Xuân Trường

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

Đình chỉ lưu hành viên nang Cảm xuyên hương

Xử phạt vi phạm hành chính phòng khám đa khoa Hữu Thọ

Thông báo trúng thầu gói thầu Mua sắm các gói thầu đối với danh mục thuốc đấu thầu năm 2017 - 2018 cho các cơ sở y tế trực thuốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng

Danh sách tổ chức công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động

CHẤN CHỈNH HOẠT ĐỘNG PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HỮU THỌ

Bệnh viện Mắt thông báo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2017

Kết quả giải thưởng ‘‘Toả sáng Blouse trắng’’ năm 2017

Thông báo kết quả xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cấp thành phố năm 2017

Trung tâm Y tế Ngũ Hành Sơn thông báo kết quả xét tuyển hợp đồng lao động năm 2017

Bệnh viện Ung bướu thông báo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2017

1 1 6 8 7 1 7 2
Hôm nay: 19598
Tháng này: 275779
Tổng cộng: 11687172