V/v đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

        Xem với cỡ chữ    

Ngày 11 tháng 2 năm 2011, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng ban hành công văn số 172/SYT-NVY V/v đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng
Căn cứ vào các Quy chế Dược hiện hành của Việt Nam.
Căn cứ vào công văn số 914/QLD – CL ngày 24 tháng 01 năm 2011 của Cục Quản lý Dược về thuốc viên nang Ofiss (Cefpodoxime Proxetil Capsules 200mg); lô SX: 919; Ngày SX: 01/11/2009; HD: 31/10/2011, SĐK: VN-6293-08 do Công ty Yeva Therapeutics Pvt., Ltd. - India sản xuất, Công ty cổ phần Dược- Thiết bị y tế Đà Nẵng  nhập khẩu. Thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ hòa tan.
Căn cứ vào công văn số 916/QLD – CL ngày 24 tháng 01 năm 2011 của Cục Quản lý Dược về thuốc viên nang Cefpomed (Cefpodoxime Proxetil Capsules 200mg); lô SX: CEO 001; Ngày SX: 02/05/2010; HD: 01/05/2013, SĐK: VN-8050-09 do Công ty Medico Remedies Pvt. Ltd.-India sản xuất, Công ty cổ phần Dược- Thiết bị y tế Đà Nẵng nhập khẩu. Thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ hòa tan.

Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dùng thuốc, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng thông báo:

1. Đình chỉ lưu hành thuốc trên địa bàn thành phố Đà Nẵng:

- Thuốc viên nang Ofiss (Cefpodoxime Proxetil Capsules 200mg); lô SX: 919; Ngày SX: 01/11/2009; HD: 31/10/2011, SĐK: VN-6293-08 do Công ty Yeva Therapeutics Pvt., Ltd. - India sản xuất, Công ty cổ phần Dược- Thiết bị y tế Đà Nẵng nhập khẩu.
- Thuốc viên nang Cefpomed (Cefpodoxime Proxetil Capsules 200mg); Lô SX: CEO 001; Ngày SX: 02/05/2010; HD: 01/05/2013, SĐK: VN-8050-09 do Công ty Medico Remedies Pvt. Ltd.- India sản xuất, Công ty cổ phần Dược- Thiết bị y tế Đà Nẵng nhập khẩu.

2. Công ty cổ phần dược-thiết bị y tế Đà Nẵng phối hợp với nhà cung cấp gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng và thu hồi toàn bộ lô thuốc không đạt chất lượng tiêu chuẩn nêu trên; gửi báo cáo thu hồi, hồ sơ thu hồi về Sở Y tế trước ngày 09/03/2011.

3. Giám đốc các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc và các cơ sở kinh doanh thuốc trên địa bàn kiểm tra, thu hồi thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng nêu trên ở đơn vị, báo cáo về Sở Y tế trước ngày 09/03/2011.

4. Thanh tra, Phòng Nghiệp vụ Dược Sở Y tế, TTKN Đà Nẵng kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý những đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành./.                                        

KT GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Nguyễn Út

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

Thông báo bổ sung một số nội dung hồ sơ mời thầu

Cập nhật danh sách đăng ký hành nghề tại các bệnh viện, phòng khám đa khoa, trạm y tế cơ quan (đến tháng 8/2019)

Cập nhật danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Trang thiết bị thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế

Trung tâm Y tế quận Hải Châu: Công bố Cơ sở khám, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành khối ngành sức khỏe

NGHỊ QUYẾT Sửa đổi Điều 2 của Nghị quyết số 78/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc cho phép tiếp nhận người có dấu hiệu bị loạn thần đang có hành vi nguy hiểm cho bản thân, gia đình và xã hội tự nguyện vào cơ sở y tế để chữa bệnh

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 31/7/2019)

Cập nhật danh sách cơ sở công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm theo Nghị định 91/2016/NĐ-CP (đến ngày 31/7/2019)

Kê khai giá theo Thông tư 233/2016/YTT-BTC ngày 11/11/2016

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Sửa đổi Điều 2 của Nghị quyết số 78/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc cho phép tiếp nhận người có dấu hiệu bị loạn thần đang có hành vi nguy hiểm cho bản thân, gia đình và xã hội tự nguyện vào cơ sở y tế để chữa bệnh

1 3 6 3 5 9 5 9
Hôm nay: 4816
Tháng này: 77532
Tổng cộng: 13635959