Rút số đăng ký của thuốc

        Xem với cỡ chữ    

Ngày 07 tháng 01 năm 2012, Sở Y tế ban hành công văn số 39/SYT-NVD v/v rút số đăng ký của thuốc

Rút số đăng ký của các thuốc sau ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số lưu hành trên thị trường Việt Nam:

- Thuốc Leucovorin Libra 50mg, SĐK: VN-6554-08 do Công ty TNHH Dược phẩm Việt Pháp - Việt Nam đăng ký, Công ty Laboratorio IMA SAIC-Argentina sản xuất do Nhà sản xuất ngừng sản xuất.

 - Thuốc Leucovorin Calcium 200mg, SĐK: VN-7573-09 do Công ty TNHH Dược phẩm Việt Pháp - Việt Nam đăng ký, Công ty Ben Venue Laboratories USA sản xuất do Nhà sản xuất ngừng sản xuất.

  - Thuốc Leucovorin Calcium 50mg, SĐK: VN-7574-09 do Công ty TNHH Dược phẩm Việt Pháp - Việt Nam đăng ký, Công ty Ben Venue Laboratories USA sản xuất do Nhà sản xuất ngừng sản xuất.

- Thuốc Leucovorin Calcium for Injection 350mg, SĐK: VN-9565-10 do Công ty TNHH Dược phẩm Việt Pháp - Việt Nam đăng ký, Công ty Ben Venue Laboratories-USA sản xuất do Nhà sản xuất ngừng sản xuất.

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

THÔNG BÁO Về kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật Mua sắm thuốc tập trung tại Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho thời gian 24 tháng (2018 -2020) đối với các gói thầu thuộc danh mục thuốc do cơ sở y tế tự tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 29 cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Các đơn vị cung cấp phần mềm kết nối và chuyển dữ liệu thành công vào hệ thống Cơ sở dữ liệu dược Quốc gia đến ngày 04/5/2019

Đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm theo công văn 1053/SYT-NVD

V/v thu hồi mỹ phẩm vi phạm

Cập nhật danh sách cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng (đến ngày 24/4/2019)

Thông báo về tạm dừng phần phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật của Gói thầu số 4

Cập nhật danh sách cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng (đến ngày 10/04/2019)

Các đơn vị cung cấp phần mềm kết nối và chuyển dữ liệu thành công vào hệ thống cơ sở dữ liệu dược Quốc gia (tính đến ngày 05/4/2019)

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 25/3/2019)

Thủ tục hành chính: Công nhận cơ sở được thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm

1 3 4 3 8 5 7 8
Hôm nay: 0
Tháng này: 245162
Tổng cộng: 13438578