Đánh giá tình hình hoạt động về lĩnh vực khám chữa bệnh ban đầu tại tuyến y tế xã/phường thành phố Đà Nẵng hiện nay

        Xem với cỡ chữ    

Từ đầu năm 2017 đến nay, các Trung tâm y tế quận/huyện đã tiến hành ký kết hợp đồng với Bảo hiểm xã hội về công tác khám chữa bệnh tại tuyến xã/phường cho tất cả các trạm y tế xã/phường. Đồng thời, 100% Trạm y tế đã được triển khai hệ thống quản lý y tế tuyến xã/phường, tạo thuận tiện cho việc kết nối các dữ liệu về khám chữa bệnh ở tất cả các trạm y tế và với trung tâm y tế quận/huyện.

Mặc dù, hiện nay tỷ lệ người dân đến sử dụng dịch vụ tại trạm y tế có xu hướng giảm hơn trước, nguyên nhân chính là do quy định thông tuyến bảo hiểm y tế được thực thi, người dân lựa chọn sử dụng dịch vụ y tế tại các Trung tâm y tế quận/huyện nhiều hơn; Tuy nhiên thực tế ghi nhận ở tất cả các trạm y tế là hằng ngày đều có tiếp nhận người dân có nhu cầu đến khám chữa bệnh thông thường, đặc biệt nhiều trạm đã tạo được uy tín về một số dịch vụ kỹ thuật y tế cơ bản tại tuyến xã/phường, duy trì thu hút người dân đến sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu gần người dân hơn và nhanh hơn, chi phí thấp hơn.

Theo thống kê số lượt khám chữa bệnh tại tuyến xã/phường ghi nhận trong năm 2016 có tổng cộng 408.370 lượt, trong đó có 157.515 lượt khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (chiếm 38,6%); Trong 6 tháng đầu năm 2017 số lượt khám chữa bệnh tại tuyến xã/phường là 150.783 lượt, trong đó có 67.950 lượt khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (chiếm 45,1%).

Qua thực tế khảo sát về tình hình khám chữa bệnh ban đầu nhận thấy số lượt khám chữa bệnh trung bình của người dân tại các trạm y tế xã, phường có sự khác biệt về tỷ lệ giữa trạm y tế thuộc khu vực nội thành và miền núi, cụ thể:

- Số khám chữa bệnh tại các trạm y tế khu vực nội thành đạt từ 10-35 lượt/ngày;

- Số khám chữa bệnh tại các trạm y tế thuộc khu vực miền núi đạt khá cao từ 50-105 lượt/ngày.

Trên cơ sở Quyết định 2348/QĐ-TTg ngày 5/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới, trong đó có nội dung "Xây dựng gói dịch vụ y tế cơ bản cho mạng lưới y tế cơ sở…", theo đó, dự kiến trong thời gian đến Bộ Y tế sẽ sớm triển khai thực hiện thanh toán định suất và khoán theo gói dịch vụ y tế cơ bản do ngân sách nhà nước chi trả, đồng thời cho phép thực hiện việc đặt hàng, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng trạm y tế để trạm y tế xã/phường có nguồn tài chính thực hiện các dịch vụ y tế thiết yếu về nâng cao sức khỏe, phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, điều này sẽ tạo thuận lợi cho hoạt động thu hút bệnh nhân của tuyến y tế xã/phường, tăng số lượt khám chữa bệnh ban đầu, từng bước góp phần giảm tình trạng quá tải cho các cơ sở y tế tuyến trên.

Về thực trạng triển khai danh mục phân tuyến kỹ thuật theo Thông tư 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ Y tế "quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống y tế cơ sở khám bệnh, chữa bệnh", Sở Y tế đã tiến hành phê duyệt danh mục kỹ thuật cho từng trạm y tế xã/phường dựa trên nhu cầu và mô hình bệnh tật của từng địa phương; hầu hết các trạm đều đảm bảo việc thực hiện sơ cứu, cấp cứu và khám chữa bệnh thông thường theo quy định của Bộ Y tế và đảm bảo đáp ứng tương đối đầy đủ nhu cầu của người dân địa phương trong khám chữa bệnh tại tuyến xã/phường, tuy nhiên qua quá trình khảo sát thực tế nhận thấy rằng một số kỹ thuật liên quan đến lĩnh vực phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng và khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền chưa chú trọng nhiều do quá trình thực hiện gặp nhiều hạn chế về nhân lực và trang thiết bị.

Riêng về thực hiện chức năng đỡ đẻ thường, với quy định của Bộ Y tế là không nhất thiết trạm y xã/phường nào cũng cần thực hiện đầy đủ các chức năng, tùy tình hình thực tế có thể phân chia nhóm theo Quyết định 4667/QĐ-BYT để đầu tư phù hợp, do đó thực tế hiện nay các TYT trên địa bàn thành phố Đà Nẵng được phân thành hai nhóm: i) nhóm trạm y tế xã/phường có đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, kể cả đỡ đẻ; ii) nhóm trạm y tế xã/phường làm y tế dự phòng, khám, chữa một số bệnh thông thường, không cần đỡ đẻ.

Phòng Kế hoạch, Tài chính, Sở Y tế

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

Sở Y tế thông báo Cuộc thi viết về “Cán bộ Y tế đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh” trong ngành Y tế thành phố Đà Nẵng

Bệnh viện Da liễu thông báo xét tuyển viên chức năm 2018

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 02/11/2018)

Tăng cường công tác tuyên truyền về khám chữa bệnh

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 26/9/2018)

TTYT quận Liên Chiểu thông báo xét tuyển viên chức năm 2018

Danh sách cơ sở công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm theo Nghị định 91/2016/NĐ-CP (cập nhật đến ngày 23/10/2018)

Bệnh viện Đà Nẵng thông báo kết quả tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2018

Bệnh viện Đà Nẵng thông báo thời gian tổ chức phỏng vấn tuyển dụng họp đồng lao động năm 2018

Thực hiện nghiêm túc việc công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn

1 2 9 5 6 0 0 8
Hôm nay: 3068
Tháng này: 68805
Tổng cộng: 12956008