Thông báo về việc tạm ngừng tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và địa điểm làm việc mới của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng

        Xem với cỡ chữ    

Thời gian tạm ngừng tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và địa điểm làm việc mới của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng

Sở Y tế thành phố Đà Nẵng trân trọng thông báo thời gian tạm ngừng tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và địa điểm làm việc mới của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng như sau:

1. Thời gian tạm ngừng tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính

Trong ngày 25/8, Sở Y tế tạm ngừng tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ để phục vụ cho việc di chuyển vào trụ sở mới

2. Trụ sở làm việc mới của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng

- Địa điểm: Tầng 23, Trung tâm hành chính, số 24 Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

- Điện thoại: 0511.3821206, Fax: 0511.3826276, email: syt@danang.gov.vn

3. Địa điểm làm việc mới của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, thời gian bắt đầu tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính

- Địa điểm: Tầng 1, Trung tâm hành chính, số 03 (cũ) đường Lý Tự Trọng, quận Hải Châu, thánh phố Đà Nẵng

- Thời gian: Thứ ba, ngày 26 tháng 8 năm 2014.

 

 

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

THÔNG BÁO Về kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật Mua sắm thuốc tập trung tại Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho thời gian 24 tháng (2018 -2020) đối với các gói thầu thuộc danh mục thuốc do cơ sở y tế tự tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 29 cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Các đơn vị cung cấp phần mềm kết nối và chuyển dữ liệu thành công vào hệ thống Cơ sở dữ liệu dược Quốc gia đến ngày 04/5/2019

Đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm theo công văn 1053/SYT-NVD

V/v thu hồi mỹ phẩm vi phạm

Cập nhật danh sách cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng (đến ngày 24/4/2019)

Thông báo về tạm dừng phần phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật của Gói thầu số 4

Cập nhật danh sách cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng (đến ngày 10/04/2019)

Các đơn vị cung cấp phần mềm kết nối và chuyển dữ liệu thành công vào hệ thống cơ sở dữ liệu dược Quốc gia (tính đến ngày 05/4/2019)

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 25/3/2019)

Thủ tục hành chính: Công nhận cơ sở được thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm

1 3 4 5 0 9 2 9
Hôm nay: 24570
Tháng này: 255972
Tổng cộng: 13450929