Thông báo xét duyệt Đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2018

        Xem với cỡ chữ    

Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ ngành Y tế năm 2018; Để nâng cao chất lượng hoạt động xét duyệt Đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, Sở Y tế thông báo và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Sở, các Bệnh viện tư nhân trên địa bàn thực hiện các nội dung:

1. Hội đồng nghiên cứu khoa học các đơn vị căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của đơn vị, xác định các chủ đề nghiên cứu ưu tiên (dựa trên tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu tại đơn vị); lựa chọn, thông qua Đề cương các đề tài trước khi gửi Hồ sơ đề nghị Sở xét duyệt.

Danh sách đề tài đề nghị xét duyệt Đề cương được lập theo Mẫu sau:

STT

Tên đề tài

Người thực hiện

Mã số đề tài

Mã số chuyên ngành

A. Đề tài hoàn thành trước tháng 10/2018 (nghiệm thu năm 2018)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

B. Đề tài hoàn thành trước sau tháng 10/2018 (nghiệm thu năm 2019)

21

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

Tổng số: …… đề tài.

 

Các quy định khi lập Bảng danh sách đề tài gửi Sở:

          - Cột số thứ tự đề tài là cơ sở để đánh Mã số đề tài, do vậy cần thực hiện kỹ và đảm bảo chính xác số thứ tự theo từng đề tài. Số thứ tự được đánh liên tục từ các đề tài thuộc nhóm A qua nhóm B.

          - Mã số đề tài và Mã số chuyên ngành: thực hiện đánh các Mã số theo hướng dẫn tại Phụ lục 2 đính kèm.

          - Không ghi tắt ở tên đề tài.

          - Người thực hiện: Ghi không quá 3 người (bao gồm cả Chủ nhiệm đề tài và những người thực hiện còn lại); giữa 2 người sử dụng dấu chấm phẩy. Ví dụ: Nguyễn Văn A; Lê Thị B; Phạm Đình C.

          Đối với những đề tài không được Sở Y tế thông qua năm 2017 với hạn chế về cỡ mẫu, cách thức trình bày,…; cho phép tác giả điều chỉnh, bổ sung theo những góp ý của Hội đồng và tiếp tục tham gia xét Đề cương đề tài cấp cơ sở năm 2018.

2. Hồ sơ đề nghị Sở xét duyệt Đề cương bao gồm:

- Tờ trình của đơn vị.

- Danh sách đề tài đề nghị xét duyệt Đề cương.

- Bản Đề cương chi tiết các đề tài.

          - Nội dung nhận xét Đề cương của Hội đồng nghiên cứu khoa học tại đơn vị đối với từng Đề cương đề tài.

3. Thời gian gửi Hồ sơ đề nghị xét duyệt Đề cương

Trước ngày 08/3/2018 để Sở tổ chức các Hội đồng xét duyệt. Thời gian xét duyệt dự kiến hoàn thành trước ngày 30/3/2018. Sở Y tế sẽ thông báo kết quả xét duyệt Đề cương để các đơn vị biết và triển khai thực hiện.

4. Một số vấn đề cụ thể cần lưu ý:

          - Các đề tài được duyệt Đề cương hoàn thành trước thời điểm tháng 10/2018 gửi Sở Y tế nghiệm thu và công nhận cho năm 2018. Các đề tài được duyệt Đề cương hoàn thành sau thời điểm tháng 10/2018 gửi Sở Y tế nghiệm thu và công nhận cho năm 2019.

          - Thời gian thực hiện đề tài cấp cơ sở theo quy định: Không quá 12 tháng. Những trường hợp đặc biệt khác đơn vị đề xuất và có giải trình cụ thể về việc thời gian nghiên cứu được kéo dài.

          - Đối với các đề tài là luận án, luận văn: nếu thực hiện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và hoàn thành trước tháng 10/2018 được tham gia cấp cơ sở, tuy nhiên cần thực hiện theo đúng các quy trình, quy định của Sở. Không đăng ký cấp cơ sở đối với những đề tài là luận án, luận văn thực hiện ngoài địa bàn thành phố Đà Nẵng.

          - Đề tài cấp cơ sở phải do cá nhân là cán bộ, nhân viên của đơn vị làm Chủ nhiệm đề tài và đơn vị là Cơ quan chủ trì đề tài.

          Để nâng cao chất lượng đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2018, Sở Y tế yêu cầu Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng nghiên cứu khoa học tại các đơn vị chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung sau:

          - Phổ biến đầy đủ các nội dung; hướng dẫn cán bộ, nhân viên trong toàn đơn vị thực hiện Đề cương đề tài theo đúng các quy định của Sở.

          - Tổ chức xét duyệt Đề cương một cách nghiêm túc, chặt chẽ. Đơn vị cần rà soát kỹ lưỡng và đảm bảo chất lượng các Đề cương trước khi gửi Sở; không gửi về Sở những Đề cương không đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định. Bộ phận thường trực Hội đồng Sở sẽ rà soát và loại bỏ ngay từ đầu những Đề cương không đáp ứng những tiêu chuẩn cơ bản theo quy định (cả về mặt hình thức và nội dung).

Các đơn vị triển khai thực hiện và cần chú ý đảm bảo các mốc thời gian theo quy định. Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc liên hệ phòng Nghiệp Vụ Y, số điện thoại 3821.468 để được hướng dẫn giải quyết.

Tin: Xuân Trường

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

Trung tâm Cấp cứu thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018

KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KỲ VIỆC DUY TRÌ ÁP DỤNG GDP, GPP CỦA CÁC CƠ SỞ KINH DOANH THUỐC NĂM 2019

Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ thông báo danh sách đủ điều kiện xét tuyển xét tuyển năm 2018 và thay đổi thời gian sát hạch xét tuyển năm 2018

Sở Y tế thông báo Cuộc thi viết về “Cán bộ Y tế đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh” trong ngành Y tế thành phố Đà Nẵng

Bệnh viện Da liễu thông báo xét tuyển viên chức năm 2018

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 02/11/2018)

Tăng cường công tác tuyên truyền về khám chữa bệnh

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 26/9/2018)

TTYT quận Liên Chiểu thông báo xét tuyển viên chức năm 2018

Danh sách cơ sở công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm theo Nghị định 91/2016/NĐ-CP (cập nhật đến ngày 23/10/2018)

1 3 0 0 0 8 2 4
Hôm nay: 2933
Tháng này: 48556
Tổng cộng: 13000824