Một số hạn chế phổ biến khi thực hiện Đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở

        Xem với cỡ chữ    

Nhằm nâng cao chất lượng thực hiện Đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2018, bộ phận Thường trực Hội đồng khoa học và công nghệ Sở Y tế thống kê một số hạn chế phổ biến khi thực hiện Đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở qua các năm. Các đơn vị, cá nhân tham khảo và cần lưu ý trong quá trình thực hiện.

STT

Nội dung

Hạn chế

1.      

Đặt vấn đề

-         Quá dài; nội dung không trọng tâm vào vấn đề nghiên cứu.

-         Không thể hiện được tính cấp thiết của đề tài (tại đơn vị, đối với ngành). Đây là tiêu chuẩn quan trọng trong xét duyệt đề cương kể từ năm 2018.

-         Mục tiêu nghiên cứu không rõ ràng; khó trong đo lường, đánh giá (cách viết mục tiêu nghiên cứu?).

2.      

Tổng quan đề tài

-         Nội dung tổng quan lan man, không trọng điểm về chủ đề nghiên cứu.

-         Chưa tổng quan được các nghiên cứu trong, ngoài nước có liên quan, từ đó nêu bật những điều còn khuyết hỗng hoặc những điều mâu thuẩn chưa được giải quyết triệt để trong lý thuyết hay thực hành (đây chính là nguyên nhân dẫn dắt tác giả đến việc thực hiện nội dung của đề tài).

3.      

Đối tượng và Phương pháp nghiên cứu

Trình bày sơ sài; không cung cấp thông tin đầy đủ/mô tả chi tiết về: đối tượng nghiên cứu; cỡ mẫu và cách chọn mẫu; cách thu thập thông tin; các kỹ thuật sử dụng; các thuật toán thống kê được thực hiện trong đề tài.

4.      

Dự kiến kết quả nghiên cứu

-         Không trình bày được kết quả nghiên cứu dự kiến sẽ có (ví dụ: sẽ có …. bảng/…..biểu đồ về nội dung cụ thể gì để đáp ứng theo mục tiêu nghiên cứu).

-         Kết quả nghiên cứu không theo mục tiêu nghiên cứu.

5.      

Khả năng áp dụng của đề tài

Không thể hiện được khả năng áp dụng của đề tài (viết chung chung, có đề tài chỉ trình bày trong vài chữ). Đây là tiêu chuẩn quan trọng trong xét duyệt đề cương kể từ năm 2018.

6.      

Tài liệu tham khảo

-         Quá dài hoặc quá ít; không phù hợp.

-         Trình bày không đúng theo quy định.

-         Mức độ sử dụng không đúng theo danh sách liệt kê (liệt kê cho có hoặc sao chép từ đề tài khác).

-         Liệt kê nhưng không thực hiện chèn tài liệu tham khảo.

7.      

Bộ công cụ thu thập số liệu

-         Thiếu hẳn Bộ công cụ thu thập số liệu (đây là nội dung bắt buộc phải có khi trình bày Đề cương từ năm 2018 - Không xét đối với những đề tài không cung cấp Bộ công cụ thu thập số liệu).

-         Cần giới thiệu sơ lược về Bộ công cụ thu thập số liệu sử dụng trong nghiên cứu (mức độ chuẩn hóa: sử dụng Bộ công cụ có sẵn từ đâu hay tự xây dựng, căn cứ xây dựng; tiêu chuẩn đánh giá) ở phần Tổng quan hay Phương pháp nghiên cứu.

8.      

Nội dung/Chủ đề nghiên cứu

-         Chủ đề nghiên cứu trùng lặp nhiều qua các năm, trùng lặp ngay cả giữa các bộ phận/khoa phòng trong cùng năm tại 01 đơn vị.

-         Nội dung các phần của đề tài trình bày sơ sài, không cung cấp đủ thông tin để Hội đồng đánh giá (có Thuyết minh đề cương chỉ trình bày vỏn vẹn trong 1-2 trang).

-         Đã phát hiện một số trường hợp sao chép gần như toàn bộ nội dung đề tài của các tác giả khác.

9.      

Hình thức

-         Thiếu hẳn 01 nội dung lớn/ Chương, phần theo quy định.

-         Thiếu cân đối các phần của đề tài.

-         Lỗi chính tả.

-         Viết tắt không theo quy định.

-         Nộp nguyên quyển Đề cương còn dấu bút chỉnh sửa của thành viên Hội đồng tại đơn vị.

 

Tin: Xuân Trường

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

Trung tâm Cấp cứu thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018

KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KỲ VIỆC DUY TRÌ ÁP DỤNG GDP, GPP CỦA CÁC CƠ SỞ KINH DOANH THUỐC NĂM 2019

Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ thông báo danh sách đủ điều kiện xét tuyển xét tuyển năm 2018 và thay đổi thời gian sát hạch xét tuyển năm 2018

Sở Y tế thông báo Cuộc thi viết về “Cán bộ Y tế đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh” trong ngành Y tế thành phố Đà Nẵng

Bệnh viện Da liễu thông báo xét tuyển viên chức năm 2018

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 02/11/2018)

Tăng cường công tác tuyên truyền về khám chữa bệnh

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 26/9/2018)

TTYT quận Liên Chiểu thông báo xét tuyển viên chức năm 2018

Danh sách cơ sở công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm theo Nghị định 91/2016/NĐ-CP (cập nhật đến ngày 23/10/2018)

1 3 0 0 0 8 8 6
Hôm nay: 2933
Tháng này: 48618
Tổng cộng: 13000886