Đình chỉ lưu hành lô thuốc viên nén bao phim Chemrab - 20 (Rabeprazole Tablets) không đạt tiêu chuẩn chất lượng

        Xem với cỡ chữ    

Đình chỉ lưu hành lô thuốc viên nén bao phim Chemrab - 20 (Rabeprazole Tablets) không đạt tiêu chuẩn chất lượng

    Ngày 17 tháng 9 năm 2014, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng đã ban hành Công văn số 2034/SYT-NVD về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

     Căn cứ vào công văn số 15116/QLD-CL ngày 08 tháng 9 năm 2014 của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành trên toàn quốc: Thuốc viên nén bao phim Chemrab - 20 (Rabeprazole Tablets); Lô SX: CT-13301; Hạn dùng: 27/03/2016; SĐK: VN-6998-08 do Công ty Chemfar Organics (P) Ltd,  India sản xuất; Công ty CP xuất nhập khẩu y tế thành phố Hồ Chí Minh nhập khẩu. Thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu định lượng và độ hòa tan;

      Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dùng thuốc, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng thông báo

       1.  Đình chỉ lưu hành thuốc trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

        Thuốc viên nén bao phim Chemrab - 20 (Rabeprazole Tablets); Lô SX: CT-13301; Hạn dùng: 27/03/2016; SĐK: VN-6998-08 do Công ty Chemfar Organics (P) Ltd,  India sản xuất; Công ty CP xuất nhập khẩu y tế thành phố Hồ Chí Minh nhập khẩu.

         2.  Đối với các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc và các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

         Kiểm tra, thu hồi lô thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng nêu trên ở đơn vị, báo cáo về Sở Y tế trước ngày 16/10/2014.

         3. Đối với các phòng chuyên môn Sở Y tế và các đơn vị liên quan

         Thanh tra, Phòng Nghiệp vụ Dược Sở Y tế, TTKN Đà Nẵng kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý những đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành./.                            

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

THÔNG BÁO Về kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật Mua sắm thuốc tập trung tại Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho thời gian 24 tháng (2018 -2020) đối với các gói thầu thuộc danh mục thuốc do cơ sở y tế tự tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 29 cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Các đơn vị cung cấp phần mềm kết nối và chuyển dữ liệu thành công vào hệ thống Cơ sở dữ liệu dược Quốc gia đến ngày 04/5/2019

Đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm theo công văn 1053/SYT-NVD

V/v thu hồi mỹ phẩm vi phạm

Cập nhật danh sách cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng (đến ngày 24/4/2019)

Thông báo về tạm dừng phần phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật của Gói thầu số 4

Cập nhật danh sách cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng (đến ngày 10/04/2019)

Các đơn vị cung cấp phần mềm kết nối và chuyển dữ liệu thành công vào hệ thống cơ sở dữ liệu dược Quốc gia (tính đến ngày 05/4/2019)

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 25/3/2019)

Thủ tục hành chính: Công nhận cơ sở được thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm

1 3 4 5 0 9 2 8
Hôm nay: 24570
Tháng này: 255971
Tổng cộng: 13450928