Đình chỉ lưu hành dược liệu không đạt tiêu chuẩn chất lượng

        Xem với cỡ chữ    

Đình chỉ lưu hành dược liệu không đạt tiêu chuẩn chất lượng

         Ngày 08 tháng 9 năm 2014, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng đã ban hành Công văn số 1944/SYT-NVD về việc đình chỉ lưu hành dược liệu không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

         Căn cứ vào công văn số 154/CV-TTKN ngày 19 tháng 8 năm 2014 của Trung tâm Kiểm nghiệm Đà Nẵng về việc mẫu thuốc kiểm tra không đạt chất lượng kèm theo: Phiếu Kiểm nghiệm số 03421/14/KNĐN ngày 18 tháng 8 năm 2014 về Dược liệu Thăng ma được lấy tại Phòng chẩn trị YHCT Hưng Tường (301 Trưng Nữ Vương) do Lương y Lê Kim Hiền phụ trách. Dược liệu không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu mô tả và định tính;

          Căn cứ vào công văn số 154/CV-TTKN ngày 19 tháng 8 năm 2014 của Trung tâm Kiểm nghiệm Đà Nẵng về việc mẫu thuốc kiểm tra không đạt chất lượng kèm theo: Phiếu Kiểm nghiệm số 05131/14/KNĐN ngày 14 tháng 8 năm 2014 về Dược liệu Hoàng kỳ được lấy tại Phòng chẩn trị YHCT Hải Sanh Đường (354 Phan Châu Trinh) do Lương y Huỳnh Kim Sanh phụ trách. Dược liệu không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ ẩm;

          Căn cứ vào công văn số 154/CV-TTKN ngày 19 tháng 8 năm 2014 của Trung tâm Kiểm nghiệm Đà Nẵng về việc mẫu thuốc kiểm tra không đạt chất lượng kèm theo: Phiếu Kiểm nghiệm số 04742/14/KNĐN ngày 12 tháng 8 năm 2014 về Dược liệu Hoài sơn được lấy tại Nhà thuốc YHCT Phước Sơn Đường (Hòa Khương, Hòa Vang). Dược liệu không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu tạp chất (tỉ lệ dược liệu có màu vàng và đỏ),

           Để đảm bảo an toàn sức khỏe và quyền lợi của người sử dụng thuốc, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng thông báo:

          1.  Đình chỉ lưu hành trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

          Dược liệu Thăng ma không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu mô tả và định tính tại Phòng chẩn trị YHCT Hưng Tường (301 Trưng Nữ Vương) do Lương y Lê Kim Hiền phụ trách.

          Dược liệu Hoàng kỳ không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ ẩm tại Phòng chẩn trị YHCT Hải Sanh Đường (354 Phan Châu Trinh) do Lương y Huỳnh Kim Sanh phụ trách.

          Dược liệu Hoài sơn không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu tạp chất (tỉ lệ dược liệu có màu vàng và đỏ) tại Nhà thuốc YHCT Phước Sơn Đường (Hòa Khương, Hòa Vang).

          2.  Đối với các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc và các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

           - Các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tạm ngừng sử dụng các vị thuốc Thăng ma, Hoàng kỳ và Hoài sơn, tiến hành gửi mẫu kiểm nghiệm, nếu đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định mới tiếp tục sử dụng.

           - Kiểm tra, thu hồi dược liệu không đạt tiêu chuẩn chất lượng nêu trên ở đơn vị, báo cáo về Sở Y tế trước ngày 05/10/2014.

           3.  Đối với Phòng chẩn trị YHCT Hưng Tường, Phòng chẩn trị YHCT Hải Sanh Đường, Nhà thuốc YHCT Phước Sơn Đường

            - Báo cáo số lượng dược liệu Ý dĩ và Thiên Ma hiện còn tại cơ sở về Sở Y tế trước ngày 11/8/2014, xử lý dược liệu Ý dĩ và Thiên Ma không đạt chất lượng nêu trên và báo cáo kết quả xử lý về Sở Y tế trước ngày  05/10/2014.

             -  Thực hiện hoàn trả kinh phí cho Trung tâm Kiểm nghiệm theo quy định.

           4. Đối với các phòng chuyên môn Sở Y tế và các đơn vị liên quan

           Thanh tra, Phòng Nghiệp vụ Dược Sở Y tế, Trung tâm kiểm nghiệm Đà Nẵng kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý những đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành./.               

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

THÔNG BÁO Về kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật Mua sắm thuốc tập trung tại Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho thời gian 24 tháng (2018 -2020) đối với các gói thầu thuộc danh mục thuốc do cơ sở y tế tự tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 29 cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Các đơn vị cung cấp phần mềm kết nối và chuyển dữ liệu thành công vào hệ thống Cơ sở dữ liệu dược Quốc gia đến ngày 04/5/2019

Đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm theo công văn 1053/SYT-NVD

V/v thu hồi mỹ phẩm vi phạm

Cập nhật danh sách cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng (đến ngày 24/4/2019)

Thông báo về tạm dừng phần phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật của Gói thầu số 4

Cập nhật danh sách cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng (đến ngày 10/04/2019)

Các đơn vị cung cấp phần mềm kết nối và chuyển dữ liệu thành công vào hệ thống cơ sở dữ liệu dược Quốc gia (tính đến ngày 05/4/2019)

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 25/3/2019)

Thủ tục hành chính: Công nhận cơ sở được thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm

1 3 4 5 0 9 2 3
Hôm nay: 24570
Tháng này: 255966
Tổng cộng: 13450923