Kế hoạch triển khai công tác An toàn giao thông ngành Y tế thành phố Đà Nẵng năm 2018

        Xem với cỡ chữ    

Thực hiện Công văn số 1025/KH-UBND ngày 08/02/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng về triển khai công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2018; Thông báo số 21/TB-VP ngày 09/02/2018 của Văn phòng UBND thành phố về kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn tại Hội nghị công tác An toàn giao thông năm 2018; tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 10364/KH-UBND ngày 22/12/2016 của UBND thành phố về đảm bảo an toàn giao thông, thực hiện Chương trình "Thành phố 4 an" đến năm 2020;

Ngày 20/3/2018 Sở Y tế ban hành Kế hoạch số 555/SYT-NVY về triển khai công tác An toàn giao thông năm 2018. Theo đó, các đơn vị y tế trên địa bàn thành phố tổ chức các hoạt động nhằm tăng cường công tác bảo đảm công tác An toàn giao thông với các các nội dung chính như sau:

1. Công tác chỉ đạo, tuyên truyền

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

- Ban hành các văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2018.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Y tế để nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, đẩy mạnh xây dựng văn hóa giao thông.

2. Nâng cao chất lượng cấp cứu, khám chữa bệnh

- Các Bệnh viện, Trung tâm y tế Quận/Huyện, Trung tâm Cấp cứu thành phố phối hợp với các cơ quan chức năng kịp thời cấp cứu, điều trị cho nạn nhân các vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn thành phố.

- Các đơn vị tổ chức việc khám và xác nhận sức khỏe cho các đối tượng học lái xe, cấp đổi lại giấy phép lái xe theo đúng Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe, Thông tư liên tịch số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe, việc khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe ô tô và quy định về cơ sở y tế khám sức khỏe cho người lái xe.

3. Công tác thống kê, báo cáo tai nạn giao thông

Các Bệnh viện tổ chức thống kê các số liệu liên quan đến tình hình tai nạn giao thông như sau: Số lượt người khám chấn thương do tai nạn giao thông; số lượt người xét nghiệm nồng độ cồn trong máu; số lượt khám sức khỏe lái xe ô tô. Định kỳ hằng Quý báo cáo Sở Y tế để tổng hợp gửi Ban An toàn Giao thông thành phố.

4. Công tác phối hợp

Các đơn vị phối hợp với Ban An toàn Giao thông thành phố, Ban An toàn giao thông các Quận/Huyện, các sở ban ngành liên quan trong việc thực hiện các chiến dịch, hoạt động theo Kế hoạch của Ban An toàn Giao thông thành phố.

Để tổ chức thực hiện, Sở Y tế giao nhiệm vụ đến từng Bệnh viện, các đơn vị trực thuộc Sở:

Đối với Trung tâm Cấp cứu thành phố

- Đào tạo, nâng cao năng lực cấp cứu cho cán bộ y tế; Bảo đảm đầy đủ  trang thiết bị, thuốc men, xe cấp cứu phục vụ công tác vận chuyển cấp cứu.

- Tổ chức hoặc phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc tổ chức tập huấn phổ biến kiến thức về sơ cấp cứu ban đầu cho người bị tai nạn giao thông trong các lực lượng phối hợp và cộng đồng (cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, lực lượng cứu hộ, đội ngũ xe ôm tình nguyện, lái xe taxi).

Đối với các Bệnh viện, các đơn vị trực thuộc

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền; Đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc phục vụ công tác khám, chữa bệnh; Nâng cao chất lượng điều trị các nạn nhân tai nạn giao thông.

Đối với Phòng Nghiệp Vụ Y - Sở Y tế

- Tham mưu lãnh đạo Sở thực hiện kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh việc khám và xác nhận sức khỏe cho các đối tượng học lái xe, cấp đổi lại giấy phép lái xe tại các cơ sở y tế; thông báo danh sách các cơ sở y tế công bố có đủ điều kiện khám sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra sức khỏe định kỳ và đột xuất cho đội ngũ lái xe kinh doanh vận tải đường bộ trên địa bàn thành phố.

- Làm đầu mối trong việc triển khai các hoạt động theo Kế hoạch của Ban An toàn Giao thông thành phố; Tổng hợp và thực hiện các báo cáo theo quy định./.

Tin: Xuân Trường

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 12/3/2019)

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 01/3/2019)

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 25/02/2019)

Bệnh viện Mắt thông báo về việc thời gian sát hạch

Cập nhật danh sách cơ sở công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm theo Nghị định 91/2016/NĐ-CP (đến ngày 20/02/2019)

Thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch và nhận đơn phúc khảo kỳ xét tuyển viên chức Bệnh viện Da liễu năm 2018

V/v điều chỉnh bỏ 03 tên thuốc thuộc danh mục thuốc đàm phán giá đã có kết quả thầu ra khỏi Hồ sơ mời thầu của Gói thầu số 2

Bệnh viện Mắt Đà Nẵng thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng

Sở Y tế thành phố Đà Nẵng tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú, Thầy thuốc Nhân dân

V/v làm rõ hồ sơ mời thầu

1 3 1 5 7 1 7 3
Hôm nay: 0
Tháng này: 44312
Tổng cộng: 13157173