Kế hoạch quốc gia Truyền thông vận động thực hiện giảm muối trong khẩu phần ăn để phòng, chống tăng huyết áp, đột quỵ và các bệnh không lây nhiễm khác, giai đoạn 2018-2025

        Xem với cỡ chữ    

         Với mục tiêu xây dựng môi trường hỗ trợ, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của mỗi người dân để giảm muối trong khẩu phần ăn hàng ngày nhằm phòng chống tăng huyết áp, đột quỵ, các bệnh tim mạch và bệnh không lây nhiễm khác, góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, ngày 28/3/2018, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 2033/QĐ-BYT về việc phê duyệt Kế hoạch quốc gia Truyền thông vận động thực hiện giảm muối trong khẩu phần ăn để phòng, chống tăng huyết áp, đột quỵ và các bệnh không lây nhiễm khác, giai đoạn 2018-2025.

          Kế hoạch được triển khai trên toàn quốc từ năm 2018 đến năm 2025. Mục tiêu cụ thể như sau: (1) Nâng cao hiểu biết, thay đổi hành vi của người dân để giảm lượng muối trong khẩu phần ăn hằng ngày (2) Nâng cao trách nhiệm của các cấp chính quyền, ban, ngành, đoàn thể trong việc xây dựng và thực thi cơ chế chính sách, tạo nguồn lực bền vững cho các can thiệp giảm muối trong khẩu phần ăn của người dân (3) Nâng cao trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm và các cơ sở dịch vụ ăn uống để thực hiện can thiệp giảm muối trong khẩu phần ăn của người dân (4) Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động giám sát, tư vấn, hướng dẫn chế độ ăn giảm muối trong cơ sở y tế và tại cộng đồng.

          Phấn đấu đến năm 2025 đạt được các chỉ tiêu được đề ra, đặc biệt: Giảm mức tiêu thụ muối trung bình của người trưởng thành xuống còn dưới 7 gam/người/ngày; Trên 30% cơ sở kinh doanh, cung cấp dịch vụ ăn uống thực hiện ít nhất một biện pháp giảm muối trong nấu ăn, chế biến và cung cấp thực phẩm; Trên 30% số cơ sở sản xuất thực phẩm bao gói sẵn có ít nhất 1 sản phẩm được giảm muối và dán nhãn sản phẩm có công bố hàm lượng muối, chỉ báo thực phẩm có nhiều muối và cảnh báo sức khỏe của ăn nhiều muối; Trên 90% số người được phát hiện mức tăng huyết áp, đột quỵ, các bệnh tim mạch và bệnh liên quan khác được tư vấn, hướng dẫn thực hiện chế độ ăn giảm muối; 90% cán bộ y tế liên quan trong các sơ sở khám, chữa bệnh có đủ năng lực và thực hiện tư vấn, hướng dẫn chế độ ăn giảm muối trong quản lý, điều trị cho bệnh nhân tăng huyết áp, tim mạch, đái tháo đường và các bệnh liên quan khác; 90% cán bộ y tế liên quan tuyến huyện, xã và nhân viên y tế thôn bản có đủ năng lực và thực hiện truyền thông, tư vấn giảm ăn muối cho người dân.

Ảnh minh họa

          Đối tượng trọng tâm truyền thông là người dân trong cộng đồng; cha mẹ học sinh; cán bộ, giáo viên, học sinh, nhân viên y tế, nhân viên bếp ăn trong trường học; người có nguy cơ cao mắc bệnh và người mắc bệnh ung thư, tim mạch, tăng huyết áp. Bên cạnh đó, Bộ Y tế kêu gọi nâng cao trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm và các cơ sở dịch vụ ăn uống để thực hiện can thiệp giảm muối trong khẩu phần ăn của người dân.

          Một trong các giải pháp được đưa ra là nghiên cứu và đưa vào sản xuất, kinh doanh các loại muối, nước chấm, gia vị mặn giảm lượng natri bảo đảm chất lượng dinh dưỡng và an toàn thực phẩm. Đồng thời, xây dựng các mô hình thí điểm về can thiệp giảm tiêu thụ muối tại hộ gia đình, trường học, cơ quan, xí nghiệp, nhà hàng, doanh nghiệp…, tổ chức đánh giá, hoàn thiện và nhân rộng mô hình có hiệu quả.

Kế hoạch đính kèm:

/documents/10180/475711/2033_byt.%20K%E1%BA%BF%20ho%E1%BA%A1ch%20qu%E1%BB%91c%20gia%20Truy%E1%BB%81n%20th%C3%B4ng%20v%E1%BA%ADn%20%C4%91%E1%BB%99ng%20th%E1%BB%B1c%20hi%E1%BB%87n%20gi%E1%BA%A3m%20mu%E1%BB%91i%20trong%20kh%E1%BA%A9u%20ph%E1%BA%A7n%20%C4%83n%20%C4%91%E1%BB%83%20ph%C3%B2ng%2C%20ch%E1%BB%91ng%20t%C4%83ng%20huy%E1%BA%BFt%20%C3%A1p%2C%20%C4%91%E1%BB%99t%20qu%E1%BB%B5%20v%C3%A0%20c%C3%A1c%20b%E1%BB%87nh%20kh%C3%B4ng%20l%C3%A2y%20nhi%E1%BB%85m%20kh%C3%A1c%20giai%20%C4%91o%E1%BA%A1n%202018-2025..pdf

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

Đối thoại trực tuyến với chủ đề "Quan hệ lao động và an toàn lao động trong doanh nghiệp"

Đối chiếu kinh phí bảo hiểm thất nghiệp từ năm 2010 đến 2014 để xác định phần kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp

Đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm theo công văn 1189/SYT-NVD

V/v cung ứng thuốc Protamine

V/v đảm bảo cung ứng vắc xin phòng bệnh não mô cầu

Đình chỉ lưu hành thuốc giả theo công văn 1143/SYT-NVD

Thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm theo công văn 1142/SYT-NVD

Đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm theo công văn 1140/SYT-NVD

Đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng theo công văn 1138/SYT-NVD

Đình chỉ lưu hành thuốc viên nén Misoprostol SĐK VD-20509-14

1 2 6 1 3 7 9 3
Hôm nay: 0
Tháng này: 210201
Tổng cộng: 12613793