Thông báo gửi bài đăng Tạp chí Y học Việt Nam

        Xem với cỡ chữ    

Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ nhất năm 2018 với 03 chuyên đề: Ung thư, Tâm thần và Dinh dưỡng dự kiến tổ chức vào tháng 10/2018 do Tổng hội y học Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế triển khai.

Ban tổ chức hội nghị khoa học đề nghị các Qúy đơn vị đăng ký tham gia báo cáo tại hội nghị khoa học theo các chủ đề:

- Báo cáo tổng quan về xu thế phát triển, những hiểu biết cập nhật và các ứng dụng khoa học công nghệ đề giải quyết các vấn đề sức khỏe thuộc các chuyên ngành hoặc vùng miền.

- Báo cáo các kết quả nghiên cứu của các đề án hoặc đề tài cấp cơ sở, cấp bộ, cấp nhà nước hoặc hợp tác nước ngoài.

Các bài gửi theo thể lệ bài viết được quy định sẽ được in trong số đặc biệt của Tạp chí Y học Việt Nam số tháng 9/2018, miễn phí đăng bài.

Thời hạn cuối gửi bài: ngày 12/9/2018.

Thông tin liên hệ qua email: vanphongtonghoiyhoc@gmail.com.

 

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

Đối thoại trực tuyến với chủ đề "Quan hệ lao động và an toàn lao động trong doanh nghiệp"

Đối chiếu kinh phí bảo hiểm thất nghiệp từ năm 2010 đến 2014 để xác định phần kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp

Đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm theo công văn 1189/SYT-NVD

V/v cung ứng thuốc Protamine

V/v đảm bảo cung ứng vắc xin phòng bệnh não mô cầu

Đình chỉ lưu hành thuốc giả theo công văn 1143/SYT-NVD

Thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm theo công văn 1142/SYT-NVD

Đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm theo công văn 1140/SYT-NVD

Đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng theo công văn 1138/SYT-NVD

Đình chỉ lưu hành thuốc viên nén Misoprostol SĐK VD-20509-14

1 2 6 1 3 6 9 2
Hôm nay: 0
Tháng này: 210100
Tổng cộng: 12613692