Sở Y tế về việc thành lập Hội đồng và Tổ Thư ký thẩm định hồ sơ

        Xem với cỡ chữ    

Sở Y tế về việc thành lập Hội đồng và Tổ Thư ký thẩm định hồ sơ Công bố đáp ứng yêu cầu cơ sở đào tạo thực hành khối ngành sức khỏe đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trực thuộc Sở Y tế và tư nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng: Quyết định 400/QĐ-SYT

In Quay lại chia sẻ bài viết

Đối thoại trực tuyến với chủ đề "Quan hệ lao động và an toàn lao động trong doanh nghiệp"

Đối chiếu kinh phí bảo hiểm thất nghiệp từ năm 2010 đến 2014 để xác định phần kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp

Đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm theo công văn 1189/SYT-NVD

V/v cung ứng thuốc Protamine

V/v đảm bảo cung ứng vắc xin phòng bệnh não mô cầu

Đình chỉ lưu hành thuốc giả theo công văn 1143/SYT-NVD

Thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm theo công văn 1142/SYT-NVD

Đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm theo công văn 1140/SYT-NVD

Đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng theo công văn 1138/SYT-NVD

Đình chỉ lưu hành thuốc viên nén Misoprostol SĐK VD-20509-14

1 2 6 1 3 7 2 3
Hôm nay: 0
Tháng này: 210131
Tổng cộng: 12613723