Cập nhật quy định về các chất dùng trong mỹ phẩm

        Xem với cỡ chữ    

Cập nhật quy định về các chất dùng trong mỹ phẩm

           Ngày 23 tháng 5 năm 2018, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng đã ban hành Công văn số 1139/SYT-NVD về việc cập nhật quy định về các chất dùng trong mỹ phẩm.

            Thực hiện Công văn số 6777/QLD-MP ngày 16/4/2018 của Cục quản lý Dược về việc cập nhật quy định về các chất dùng trong mỹ phẩm; Sở Y tế thành phố Đà Nẵng thông báo đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng như sau:

            1. Cục Quản lý Dược đã đăng tải cập nhật các Phụ lục (Annex) về thành phần các chất sử dụng trong mỹ phẩm trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược (địa chỉ http://www.dav.gov.vn/Quản lý mỹ phẩm) để các đơn vị triển khai thực hiện:

- Các chất không được phép sử dụng trong mỹ phẩm (Phụ lục II).

- Các chất dùng trong mỹ phẩm có quy định giới hạn nồng độ, hàm lượng (Phụ lục III).

- Các chất màu được phép dùng trong mỹ phẩm (Phụ lục IV).

- Các chất bảo quản dùng trong mỹ phẩm (Phụ lục VI).

- Các chất lọc tia tử ngoại (Phụ lục VII).

            2. Lộ trình áp dụng đối với các nội dung cập nhật tại các Phụ lục trên của Hiệp định mỹ phẩm Asean như sau:

            - Methylisothiazolinone (MIT): Được sử dụng với vai trò là chất bảo quản trong sản phẩm mỹ phẩm rửa trôi (rinse-off products) với nồng độ tối đa là 0,0015% (15 ppm). Các sản phẩm mỹ phẩm chứa MIT lưu lại trên cơ thể (leave-on products), hoặc sản phẩm mỹ phẩm chứa MIT vượt quá hàm lượng 0,0015% (15 ppm), đã được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm, chỉ được lưu hành trên thị trường đến ngày 01/06/2019.

            - Các chất Lyral (HICC), Atranol, Chloroatranol: được đưa vào Phụ lục II (Các chất không được phép sử dụng trong mỹ phẩm). Các doanh nghiệp không được tiếp tục công bố các sản phẩm mỹ phẩm trong thành phần công thức có chứa một hoặc một số các chất nêu trên. Các sản phẩm mỹ phẩm có chứa một hoặc một số các chất này đã được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm được tiếp tục lưu hành trên thị trường đến ngày 01/01/2020.

            - Các sản phẩm mỹ phẩm chứa thành phần nhuộm tóc oxy hóa và không oxy hóa trong Phụ lục III (Các chất dùng trong mỹ phẩm có quy định giới hạn nồng độ, hàm lượng), trên nhãn phải ghi cảnh báo "Sử dụng găng tay thích hợp". Kể từ ngày 01/12/2020, tất cả các sản phẩm mỹ phẩm nhuộm tóc trong công thức có chứa chất nhuộm tóc oxy hóa và không oxy hóa thuộc Phụ lục III (Các chất dùng trong mỹ phẩm có quy định giới hạn nồng độ, hàm lượng) khi lưu thông trên thị trường phải ghi cảnh báo "Sử dụng găng tay thích hợp" trên nhãn sản phẩm.

Sở Y tế thành phố Đà Nẵng thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

Công văn số 1138/SYT-NVD: /documents/10180/3261202/1139-nvd.signed.pdf

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

Trung tâm Y tế quận Sơn Trà tuyển dụng viên chức năm 2018

Danh sách tổ chức công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động

Thông báo: Bệnh viện Đà Nẵng tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2018

Thông báo: TTYT quận Thanh Khê tuyển dụng viên chức năm 2018

Thông báo: TTYT Hòa Vang tuyển dụng viên chức năm 2018

Công cố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện

Công cố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện

Thông báo: Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn tuyển dụng viên chức năm 2018

Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại nhà thuốc: Chuẩn yêu cầu dữ liệu đầu ra phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin kết nối liên thông cơ sở bán lẻ thuốc

Hội nghị công tác phòng chống phong thành phố Đà Nẵng năm 2018

1 2 8 5 3 7 7 3
Hôm nay: 7592
Tháng này: 87358
Tổng cộng: 12853773