Cập nhật quy định về các chất dùng trong mỹ phẩm

        Xem với cỡ chữ    

Cập nhật quy định về các chất dùng trong mỹ phẩm

           Ngày 23 tháng 5 năm 2018, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng đã ban hành Công văn số 1139/SYT-NVD về việc cập nhật quy định về các chất dùng trong mỹ phẩm.

            Thực hiện Công văn số 6777/QLD-MP ngày 16/4/2018 của Cục quản lý Dược về việc cập nhật quy định về các chất dùng trong mỹ phẩm; Sở Y tế thành phố Đà Nẵng thông báo đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng như sau:

            1. Cục Quản lý Dược đã đăng tải cập nhật các Phụ lục (Annex) về thành phần các chất sử dụng trong mỹ phẩm trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược (địa chỉ http://www.dav.gov.vn/Quản lý mỹ phẩm) để các đơn vị triển khai thực hiện:

- Các chất không được phép sử dụng trong mỹ phẩm (Phụ lục II).

- Các chất dùng trong mỹ phẩm có quy định giới hạn nồng độ, hàm lượng (Phụ lục III).

- Các chất màu được phép dùng trong mỹ phẩm (Phụ lục IV).

- Các chất bảo quản dùng trong mỹ phẩm (Phụ lục VI).

- Các chất lọc tia tử ngoại (Phụ lục VII).

            2. Lộ trình áp dụng đối với các nội dung cập nhật tại các Phụ lục trên của Hiệp định mỹ phẩm Asean như sau:

            - Methylisothiazolinone (MIT): Được sử dụng với vai trò là chất bảo quản trong sản phẩm mỹ phẩm rửa trôi (rinse-off products) với nồng độ tối đa là 0,0015% (15 ppm). Các sản phẩm mỹ phẩm chứa MIT lưu lại trên cơ thể (leave-on products), hoặc sản phẩm mỹ phẩm chứa MIT vượt quá hàm lượng 0,0015% (15 ppm), đã được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm, chỉ được lưu hành trên thị trường đến ngày 01/06/2019.

            - Các chất Lyral (HICC), Atranol, Chloroatranol: được đưa vào Phụ lục II (Các chất không được phép sử dụng trong mỹ phẩm). Các doanh nghiệp không được tiếp tục công bố các sản phẩm mỹ phẩm trong thành phần công thức có chứa một hoặc một số các chất nêu trên. Các sản phẩm mỹ phẩm có chứa một hoặc một số các chất này đã được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm được tiếp tục lưu hành trên thị trường đến ngày 01/01/2020.

            - Các sản phẩm mỹ phẩm chứa thành phần nhuộm tóc oxy hóa và không oxy hóa trong Phụ lục III (Các chất dùng trong mỹ phẩm có quy định giới hạn nồng độ, hàm lượng), trên nhãn phải ghi cảnh báo "Sử dụng găng tay thích hợp". Kể từ ngày 01/12/2020, tất cả các sản phẩm mỹ phẩm nhuộm tóc trong công thức có chứa chất nhuộm tóc oxy hóa và không oxy hóa thuộc Phụ lục III (Các chất dùng trong mỹ phẩm có quy định giới hạn nồng độ, hàm lượng) khi lưu thông trên thị trường phải ghi cảnh báo "Sử dụng găng tay thích hợp" trên nhãn sản phẩm.

Sở Y tế thành phố Đà Nẵng thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

Công văn số 1138/SYT-NVD: /documents/10180/3261202/1139-nvd.signed.pdf

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

Đối thoại trực tuyến với chủ đề "Quan hệ lao động và an toàn lao động trong doanh nghiệp"

Đối chiếu kinh phí bảo hiểm thất nghiệp từ năm 2010 đến 2014 để xác định phần kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp

Đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm theo công văn 1189/SYT-NVD

V/v cung ứng thuốc Protamine

V/v đảm bảo cung ứng vắc xin phòng bệnh não mô cầu

Đình chỉ lưu hành thuốc giả theo công văn 1143/SYT-NVD

Thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm theo công văn 1142/SYT-NVD

Đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm theo công văn 1140/SYT-NVD

Đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng theo công văn 1138/SYT-NVD

Đình chỉ lưu hành thuốc viên nén Misoprostol SĐK VD-20509-14

1 2 6 1 3 7 3 4
Hôm nay: 0
Tháng này: 210142
Tổng cộng: 12613734