V/v hoàn thiện, ký kết hợp đồng mua thuốc năm 2017 - 2018

        Xem với cỡ chữ    

          Ngày 07 tháng 5 năm 2018, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng đã ban hành Công văn số 953/SYT-NVD về việc hoàn thiện, ký kết hợp đồng mua thuốc năm 2017 - 2018.

Sở Y tế thành phố Đà Nẵng thông báo cụ thể một số nội dung liên quan đến việc hoàn thiện, ký kết hợp đồng cung cấp thuốc năm 2017 - 2018 với các nhà thầu được lựa chọn trúng thầu theo Công văn đính kèm: /documents/10180/3261202/CV%20953-SYT-NVD.pdf

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

Đối thoại trực tuyến với chủ đề "Quan hệ lao động và an toàn lao động trong doanh nghiệp"

Đối chiếu kinh phí bảo hiểm thất nghiệp từ năm 2010 đến 2014 để xác định phần kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp

Đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm theo công văn 1189/SYT-NVD

V/v cung ứng thuốc Protamine

V/v đảm bảo cung ứng vắc xin phòng bệnh não mô cầu

Đình chỉ lưu hành thuốc giả theo công văn 1143/SYT-NVD

Thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm theo công văn 1142/SYT-NVD

Đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm theo công văn 1140/SYT-NVD

Đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng theo công văn 1138/SYT-NVD

Đình chỉ lưu hành thuốc viên nén Misoprostol SĐK VD-20509-14

1 2 6 1 3 7 9 2
Hôm nay: 0
Tháng này: 210200
Tổng cộng: 12613792