Chấn chỉnh các cơ sở bán buôn thuốc trên địa bàn thành phố về việc xác nhận thời gian công tác, thực hành

        Xem với cỡ chữ    

Trong quá trình thẩm định, xác minh hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược và giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, Sở Y tế nhận thấy có một số cơ sở bán buôn thuốc (Công ty CP Dược phẩm Savi tại Đà Nẵng, Công ty TNHH Hoàn Thành Vũ, Chi nhánh Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc tại Đà Nẵng,…) xác nhận thời gian công tác, thực hành không đúng theo quy định như: xác nhận thời gian công tác cho cá nhân không có tên trong danh sách nhân sự của cơ sở hoặc xác nhận thời gian thực hành cho cá nhân không sinh sống và hành nghề trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Để tăng cường công tác quản lý nhà nước về y tế, chấn chỉnh hoạt động xác nhận thời gian công tác, thực hành, Sở Y tế yêu cầu Giám đốc các cơ sở bán buôn thuốc nghiêm túc thực hiện những nội dung sau đây: 

1. Lập danh sách nhân viên, học viên thực hành và lưu hồ sơ nhân viên, học viên thực hành tại cơ sở.

2. Tăng cường công tác đào tạo, đào tạo lại các văn bản pháp quy, các quy chế chuyên môn, các quy trình thao tác chuẩn cho nhân viên, học viên thực hành. Lưu kế hoạch, chương trình, kết quả đào tạo tại cơ sở. 

4. Không xác nhận thời gian công tác, thực hành cho các cá nhân không sinh sống và hành nghề trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Trường hợp cơ sở xác nhận không đúng, Giám đốc cơ sở phải chịu trách nhiệm và Sở Y tế sẽ xử lý các sai phạm theo đúng pháp luật./. 

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

Thông báo về tạm dừng phần phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật của Gói thầu số 4

THÔNG BÁO Về kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật Mua sắm thuốc tập trung tại Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho thời gian 24 tháng (2018 -2020) đối với các gói thầu thuộc danh mục thuốc do cơ sở y tế tự tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 29 cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Cập nhật danh sách cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng (đến ngày 10/04/2019)

Các đơn vị cung cấp phần mềm kết nối và chuyển dữ liệu thành công vào hệ thống cơ sở dữ liệu dược Quốc gia (tính đến ngày 05/4/2019)

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 25/3/2019)

Thủ tục hành chính: Công nhận cơ sở được thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 12/3/2019)

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 01/3/2019)

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 25/02/2019)

Bệnh viện Mắt thông báo về việc thời gian sát hạch

1 3 2 0 2 2 8 4
Hôm nay: 7327
Tháng này: 52191
Tổng cộng: 13202284