Chấn chỉnh các cơ sở bán buôn thuốc trên địa bàn thành phố về việc xác nhận thời gian công tác, thực hành

        Xem với cỡ chữ    

Trong quá trình thẩm định, xác minh hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược và giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, Sở Y tế nhận thấy có một số cơ sở bán buôn thuốc (Công ty CP Dược phẩm Savi tại Đà Nẵng, Công ty TNHH Hoàn Thành Vũ, Chi nhánh Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc tại Đà Nẵng,…) xác nhận thời gian công tác, thực hành không đúng theo quy định như: xác nhận thời gian công tác cho cá nhân không có tên trong danh sách nhân sự của cơ sở hoặc xác nhận thời gian thực hành cho cá nhân không sinh sống và hành nghề trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Để tăng cường công tác quản lý nhà nước về y tế, chấn chỉnh hoạt động xác nhận thời gian công tác, thực hành, Sở Y tế yêu cầu Giám đốc các cơ sở bán buôn thuốc nghiêm túc thực hiện những nội dung sau đây: 

1. Lập danh sách nhân viên, học viên thực hành và lưu hồ sơ nhân viên, học viên thực hành tại cơ sở.

2. Tăng cường công tác đào tạo, đào tạo lại các văn bản pháp quy, các quy chế chuyên môn, các quy trình thao tác chuẩn cho nhân viên, học viên thực hành. Lưu kế hoạch, chương trình, kết quả đào tạo tại cơ sở. 

4. Không xác nhận thời gian công tác, thực hành cho các cá nhân không sinh sống và hành nghề trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Trường hợp cơ sở xác nhận không đúng, Giám đốc cơ sở phải chịu trách nhiệm và Sở Y tế sẽ xử lý các sai phạm theo đúng pháp luật./. 

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

Thông báo bổ sung một số nội dung hồ sơ mời thầu

Cập nhật danh sách đăng ký hành nghề tại các bệnh viện, phòng khám đa khoa, trạm y tế cơ quan (đến tháng 8/2019)

Cập nhật danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Trang thiết bị thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế

Trung tâm Y tế quận Hải Châu: Công bố Cơ sở khám, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành khối ngành sức khỏe

NGHỊ QUYẾT Sửa đổi Điều 2 của Nghị quyết số 78/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc cho phép tiếp nhận người có dấu hiệu bị loạn thần đang có hành vi nguy hiểm cho bản thân, gia đình và xã hội tự nguyện vào cơ sở y tế để chữa bệnh

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 31/7/2019)

Cập nhật danh sách cơ sở công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm theo Nghị định 91/2016/NĐ-CP (đến ngày 31/7/2019)

Kê khai giá theo Thông tư 233/2016/YTT-BTC ngày 11/11/2016

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Sửa đổi Điều 2 của Nghị quyết số 78/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc cho phép tiếp nhận người có dấu hiệu bị loạn thần đang có hành vi nguy hiểm cho bản thân, gia đình và xã hội tự nguyện vào cơ sở y tế để chữa bệnh

1 3 6 3 6 8 3 8
Hôm nay: 5695
Tháng này: 78411
Tổng cộng: 13636838