Thông báo mời thầu. Gói thầu số 2: Thuốc theo tên biệt dược

        Xem với cỡ chữ    

Sở Y tế thành phố Đà Nẵng có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu thầu gói thầu "Gói 2: Thuốc theo tên biệt dược" có 535 mặt hàng thuốc gọi thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, xét theo từng mặt hàng, phương thức đấu thầu một giai đoạn 02 túi hồ sơ; thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước, nguồn thu viện phí và bảo hiểm y tế.

Sở Y tế thành phố Đà Nẵng mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có đủ điều kiện tham gia đấu thầu.

Hồ sơ dự thầu phải kèm theo đảm bảo dự thầu với giá trị 4.587.371.000 đồng

Giá bán hồ sơ mời thầu: 1.000.000 đồng/hồ sơ (một triệu đồng/hồ sơ).

Thời gian bán hồ sơ thầu: từ 07 giờ 30 ngày 21 tháng 10 năm 2014 đến 08 giờ 30 ngày 10 tháng 11 năm 2014 (trong giờ làm việc hành chính).

Địa điểm nhận Hồ sơ dự thầu: Phòng KH-TC Sở Y tế thành phố Đà Nẵng (Tầng 23 – Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng, số 24 Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng).

Thời gian nhận hồ sơ dự thầu:  từ 7 giờ 30 ngày 10 tháng 11 năm 2014 đến 8 giờ 30 ngày 10  tháng 11 năm 2014. Hồ sơ không nhận qua đường bưu điện.

Đóng thầu: vào lúc 8 giờ 30 ngày 10 tháng 11 năm 2014

Mở thầu:  vào lúc 9 giờ 00 ngày 10 tháng 11 năm 2014

Nhà thầu tham dự mỗi gói thầu có 02 túi hồ sơ (Túi hồ sơ đề xuất về kỹ thuật và túi hồ sơ đề xuất về tài chính). Nhà thầu tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại Phòng KH-TC Sở Y tế thành phố Đà Nẵng . ĐT: 05113822741.

Sở Y tế thành phố Đà Nẵng kính mời đại diện của các nhà thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Tải file hồ sơ thầu: /documents/10180/341205/HSMTG2.doc

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

Thông báo về tạm dừng phần phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật của Gói thầu số 4

THÔNG BÁO Về kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật Mua sắm thuốc tập trung tại Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho thời gian 24 tháng (2018 -2020) đối với các gói thầu thuộc danh mục thuốc do cơ sở y tế tự tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 29 cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Cập nhật danh sách cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng (đến ngày 10/04/2019)

Các đơn vị cung cấp phần mềm kết nối và chuyển dữ liệu thành công vào hệ thống cơ sở dữ liệu dược Quốc gia (tính đến ngày 05/4/2019)

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 25/3/2019)

Thủ tục hành chính: Công nhận cơ sở được thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 12/3/2019)

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 01/3/2019)

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 25/02/2019)

Bệnh viện Mắt thông báo về việc thời gian sát hạch

1 3 2 0 2 2 4 8
Hôm nay: 7291
Tháng này: 52155
Tổng cộng: 13202248