Gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng cung ứng thuốc và vật tư y tế thông thường

        Xem với cỡ chữ    

Ngày 26/11/2014 Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng có Công văn số 10872/UBND-QLĐTư có ý kiến chỉ đạo về việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng cung ứng thuốc và vật tư y tế thông thường như sau:

-   Đồng ý gia hạn thời gian thực hiện 02 gói thầu (Gói thầu 1: Cung ứng vật tư y tế cho các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng năm 2013 theo Quyết định số 7972/QĐ-UBND ngày 14/11/2013 của UBND thành phố; Gói thầu 2: Cung ứng thuốc năm 2013 cho các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng theo Quyết định số 8281/QĐ-UBND ngày 26/11/2013 của UBND thành phố) đến hết ngày 28/02/2015.

- Giao Sở Y tế phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục theo quy định.

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

Thông báo về tạm dừng phần phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật của Gói thầu số 4

THÔNG BÁO Về kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật Mua sắm thuốc tập trung tại Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho thời gian 24 tháng (2018 -2020) đối với các gói thầu thuộc danh mục thuốc do cơ sở y tế tự tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 29 cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Cập nhật danh sách cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng (đến ngày 10/04/2019)

Các đơn vị cung cấp phần mềm kết nối và chuyển dữ liệu thành công vào hệ thống cơ sở dữ liệu dược Quốc gia (tính đến ngày 05/4/2019)

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 25/3/2019)

Thủ tục hành chính: Công nhận cơ sở được thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 12/3/2019)

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 01/3/2019)

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 25/02/2019)

Bệnh viện Mắt thông báo về việc thời gian sát hạch

1 3 2 0 2 2 9 1
Hôm nay: 7334
Tháng này: 52198
Tổng cộng: 13202291