Thủ tục: Kiểm dịch hàng hóa xuất nhập khẩu

        Xem với cỡ chữ    

- Cách thức thực hiện:
- Chủ hàng đến Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế Đà Nẵng tại 120 Nguyễn Chí Thanh- nhận tờ khai tại khoa Kiểm dịch y tế , điền đẩy đủ thông tin theo mẫu, và nộp lại cùng các giấy tờ có liên quan..
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
            + Thành phần hồ sơ:
- Giấy kê khai hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu.
- Giấy chứng nhận nguồn gốc hàng hóa hoặc nơi sản xuất có thời hạn sản xuất và hạn sử dụng.
 
            + Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
 
- Thời hạn giải quyết: - Nếu hàng hóa có đầy đủ các giấy chứng nhận hợp lệ sẽ giải quyết trong ngày. - Nếu hàng hóa nghi ngờ nhiễm khuẩn gây bệnh sẽ phải chờ kết quả xét nghiệm theo quy định (không quá 3 ngày)
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế ĐN
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận
- Lệ phí:         
- Lô hàng từ 10kg trở xuống : 01USD/lô
- Lô hàng từ 10 kg – 50 kg : 03 USD/lô
- Lô hàng từ 50 kg – 100 kg : 05 USD/lô
- Lô hàng từ 100 kg – 01Tấn : 10 USD/lô
- Lô hàng từ 01 Tấn – 10Tấn : 30 USD/lô
- Lô hàng từ 10 Tấn – 100Tấn : 70 USD/lô
- Lô hàng trên 100Tấn : 80 USD/lô
- Tên mẫu đơn, tờ khai: Giấy kê khai hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm. Số 03/2007/QH12; Nghị định 41/1998/NĐ-CP ngày 11/6/1998 của Chính phủ. V/v : Ban hành điiều lệ kiểm dịch y tế biên giới; - Quyết định số :2331/QĐ-BYT, ngày 06/7/2004 của Bộ Y tế. V/v : BAN HÀNH QUY TRÌNH KIỂM DỊCH Y TẾ BIÊN GIỚI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM - Quyết định số 14/2007/QĐ-BYT, ngày 30/01/2007 của Bộ Y tế. V/v : ban hành quy định "chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thông tư số 10/1998/TT-BYT về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Điều lệ kiểm dịch y tế biên giới nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam.

Tải mẫu khai: giaykhaikiemdichhanghoaxnk.doc

In Quay lại chia sẻ bài viết

BỔ SUNG NỘI DUNG TRONG THÔNG BÁO MỜI THẦU

Thông báo: Bệnh viện Đà Nẵng thông báo thời gian tổ chức phỏng vấn tuyển dụng Hợp đồng lao động năm 2019

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Danh sách cơ sở công bố tuân thủ "Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc - GSP" của cơ sở có hoạt động dược không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược tính đến ngày 03/10/2019

Trung tâm y tế quận Sơn Trà thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019

Bệnh viện Đà Nẵng thông báo tuyển dụng Hợp đồng lao động năm 2019

Danh sách đăng ký hành nghề bệnh viện, phòng khám đa khoa, trạm y tế cơ quan (cập nhật đến 8/2019)

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 12/8/2019)

Thông báo về bổ sung nội dung hồ sơ mời thầu

Thông báo kết quả xét chọn tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú

1 3 7 5 7 6 7 0
Hôm nay: 3978
Tháng này: 54846
Tổng cộng: 13757670