Thủ tục: Kiểm dịch tro hài cốt

        Xem với cỡ chữ    

- Cách thức thực hiện:
Người thân, hoặc người đại diện đến Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế Đà Nẵng tại 120 Nguyễn Chí Thanh- nhận tờ khai tại khoa Kiểm dịch y tế , điền đẩy đủ thông tin theo mẫu, và nộp lại cùng các giấy tờ có liên quan.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
            + Thành phần hồ sơ:
- Tờ khai kiểm dịch y tế thi hài, tro, hài cốt theo mẫu quy định..
- giấy chứng tử của cơ quan y tế có thẩm quyền và công hàm của Sở hoặc ban ngoại vụ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về trưng cầu giám định nếu thi hài vận chuyển từ Việt Nam qua biên giới, hoặc giấy chứng nhận kiểm dịch y tế của nước có thi hài, tro, hài cốt xuất phát nếu thi hài, tro, hài cốt vận chuyển từ nước ngoài vào Việt Nam.
            + Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
 
- Thời hạn giải quyết: trong ngày làm việc
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế ĐN
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận
- Lệ phí: - Kiểm tra và cấp giấy phép chuyển xác chết : 20 USD/lần - Kiểm tra và cấp giấu phép chuyên tro cốt : 05 USD/lần - Xử lý vệ sinh xác chết : 40 USD/lần xử lý - Xử lý vệ sinh tro cốt : 10 USD/lần xử lý
- Tên mẫu đơn, tờ khai: Giấy khai kiểm dịch y tế đối với thi hài, tro, hài cốt vận chuyển qua biên giới.;
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm. Số 03/2007/QH12; Nghị định 41/1998/NĐ-CP ngày 11/6/1998 của Chính phủ. V/v : Ban hành điiều lệ kiểm dịch y tế biên giới; - Quyết định số :2331/QĐ-BYT, ngày 06/7/2004 của Bộ Y tế. V/v : BAN HÀNH QUY TRÌNH KIỂM DỊCH Y TẾ BIÊN GIỚI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM . - Quyết định số 14/2007/QĐ-BYT, ngày 30/01/2007 của Bộ Y tế. V/v : ban hành quy định "chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thông tư số 10/1998/TT-BYT về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Điều lệ kiểm dịch y tế biên giới nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tải mẫu khai: giaykhaikiemdich.doc

In Quay lại chia sẻ bài viết

Bệnh viện Đà Nẵng thông báo tuyển dụng Hợp đồng lao động năm 2019

Danh sách đăng ký hành nghề bệnh viện, phòng khám đa khoa, trạm y tế cơ quan (cập nhật đến 8/2019)

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 12/8/2019)

Thông báo về bổ sung nội dung hồ sơ mời thầu

Thông báo kết quả xét chọn tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú

Danh sách cơ sở công bố tuân thủ "Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc - GSP" của cơ sở có hoạt động dược không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược tính đến ngày 19/8/2019

Cập nhật danh sách đăng ký hành nghề tại các bệnh viện, phòng khám đa khoa, trạm y tế cơ quan (đến tháng 8/2019)

Cập nhật danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Trang thiết bị thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế

Trung tâm Y tế quận Hải Châu: Công bố Cơ sở khám, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành khối ngành sức khỏe

NGHỊ QUYẾT Sửa đổi Điều 2 của Nghị quyết số 78/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc cho phép tiếp nhận người có dấu hiệu bị loạn thần đang có hành vi nguy hiểm cho bản thân, gia đình và xã hội tự nguyện vào cơ sở y tế để chữa bệnh

1 3 7 0 6 2 6 8
Hôm nay: 3444
Tháng này: 57237
Tổng cộng: 13706268