Kết luận của Lãnh đạo Sở tại cuộc họp giao công tác khám chữa bệnh ban quý II

        Xem với cỡ chữ    

Ngày 05 tháng 8 năm 2011, Sở Y tế TP. Đà Nẵng tổ chức giao ban công tác khám chữa bệnh quí II/2011 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Chủ trì: BS Phạm Hùng Chiến Giám đốc Sở Y tế; BS Trần Thị Hoa Ban - Phó Giám đốc Sở.

Thành phần dự giao ban: đại diện Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội thành phố; Lãnh đạo các phòng chuyên môn Sở Y tế; Lãnh đạo các bệnh viện và các Trung tâm chuyên khoa liên quan trực thuộc Sở Y tế, các bệnh viện tư nhân và các bệnh viện Bộ, Ngành đóng trên địa bàn thành phố
Sau khi nghe báo cáo về tình hình hoạt động khám chữa bệnh 6 tháng đầu và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm của 6 tháng cuối năm 2011, qua trao đổi ý kiến của các đại biểu và ý kiến phản hồi của các phòng chuyên môn Sở Y tế, Lãnh đạo Sở Y tế đã kết luận:
 Nhìn chung trong 6 tháng đầu năm 2011 công tác khám chữa bệnh thực hiện tại các đơn vị y tế trên địa bàn đã đạt được kết quả tốt, các hoạt động khám, chữa bệnh ngày càng đi vào chuyên sâu, các đơn vị đã phát huy nhiều nguồn lực, đẩy mạnh xã hội hóa trong công tác khám chữa bệnh, triển khai nhiều kỹ thuật mới về lâm sàng và cận lâm sàng vào chẩn đoán và điều trị góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh trong công tác bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân đặc biệt thu hút người bệnh khám chữa bệnh BHYT ngày càng tăng. Trung tâm Phụ Sản nhi đã đi vào hoạt động có hiệu quả góp phần phát triển chuyên sâu về lĩnh vực sản nhi của thành phố và khu vực.
 Đã có sự phối hợp giữa các đơn vị trực thuộc Sở, các bệnh viện tư nhân và các đơn vị Bộ, ngành trong công tác khám chữa bệnh, giám định, phục hồi chức năng, phục vụ y tế trong các sự kiện, các lễ hội và đặc biệt trong công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố.
Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ khám chửa bệnh trong 6 tháng cuối năm 2011, Giám đốc Sở đề nghị các đơn vị:
 
1.Tiếp tục tăng cường nâng cao chất lượng điều trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, và thực hiện Đề án 1816, đồng thời đưa tiêu chuẩn này vào việc bình xét thi đua và xếp hạng bệnh viện cuối năm.
2. Tiếp tục tổ chức học tập, nâng cao y đức, quy tắc ứng xử cho cán bộ y tế nhằm phục vụ bệnh nhân tốt hơn. Tổ chức cuộc thi thực hiện Quy tắc ứng xử tại các đơn vị và trong toàn ngành tiến đến tham gia hội thi Quy tắc ứng xử do Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức.
3. Kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động mạng lưới YHCT, thành lập Ban chỉ đạo về công tác y, dược cổ truyền thành phố và thực hiện hoàn thiện giai đoạn II bệnh viện YHCT theo tiêu chuẩn bệnh viện Đa khoa.
4. Đẩy mạnh triển khai thực hiện công tác BHYT toàn dân, phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các Sở, ban ngành đoàn thể, với BHXH thành phố, với UBND các quận huyện phấn đấu hoàn thành thực hiện BHYT toàn dân vào năm 2012.
5.Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước và Nghị quyết 11/NQ-CP về các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định vĩ mô và an sinh xã hội. Tăng cường phối hợp với các ngành liên quan triển khai công tác bình ổn giá thuốc theo chỉ đạo của Bộ y tế và UBND thành phố, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý giá thuốc của các nhà thuốc trên địa bàn thành phố, xử phạt các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá trái pháp luật.
6. Tổ chức đấu thầu danh mục thuốc 2011 và mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm Phụ Sản - Nhi Bệnh viện Đà Nẵng theo chỉ đạo của UBND thành phố.
7. Tiếp tục thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác khám chữa bệnh nhằm giảm phiền hà cho người bệnh. Thường xuyên tuyên truyền phổ biến rộng rãi các nội dung cải cách thủ tục hành chính đến CBCC , VC đơn vị.
8. Nghiêm túc thực hiện Quy chế dân chủ, Chỉ thị 04/CT-UBND ngày 27/4/2010 của UBND thành phố và Nghị quyết số 105/2010/NQ-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa VII nhiệm kỳ 2004-2011, kỳ họp thứ 17, công văn số 8424/UBND-KTTH ngày 31/12/2010 của UBND thành phố về việc không thu phí giữ xe đạp, xe máy, ô tô tại các bệnh viện công lập trên địa bàn thành phố.
9. Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học trong toàn ngành.
10. Tổ chức kiểm tra Bệnh viện năm 2011 theo chỉ đạo của Bộ Y tế và Sở Y tế.
In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

Thông báo về bổ sung nội dung hồ sơ mời thầu

Thông báo kết quả xét chọn tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú

Danh sách cơ sở công bố tuân thủ "Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc - GSP" của cơ sở có hoạt động dược không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược tính đến ngày 19/8/2019

Cập nhật danh sách đăng ký hành nghề tại các bệnh viện, phòng khám đa khoa, trạm y tế cơ quan (đến tháng 8/2019)

Cập nhật danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Trang thiết bị thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế

Trung tâm Y tế quận Hải Châu: Công bố Cơ sở khám, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành khối ngành sức khỏe

NGHỊ QUYẾT Sửa đổi Điều 2 của Nghị quyết số 78/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc cho phép tiếp nhận người có dấu hiệu bị loạn thần đang có hành vi nguy hiểm cho bản thân, gia đình và xã hội tự nguyện vào cơ sở y tế để chữa bệnh

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 31/7/2019)

Cập nhật danh sách cơ sở công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm theo Nghị định 91/2016/NĐ-CP (đến ngày 31/7/2019)

Kê khai giá theo Thông tư 233/2016/YTT-BTC ngày 11/11/2016

1 3 6 4 8 3 3 1
Hôm nay: 9740
Tháng này: 84903
Tổng cộng: 13648331