Hướng dẫn về việc bổ sung phạm vi hoạt động trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh chữa bệnh

        Xem với cỡ chữ    

           Hiên nay, sau khi được cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (CCHN KBCB), để đáp ứng điều kiện hành nghề, một số người hành nghề có nhu cầu được bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong CCHN. Căn cứ công văn số 1567/BYT-KCB ngày 01/4/2014 của Bộ Y tế về việc bổ sung phạm vi hoạt động của CCHN KBCB; Thông tư số 40/2014/TT-BYT ngày 17/11/2014 của Bộ Y tế ban hành và hướng dẫn thực hiện Danh mục thuốc tân dược thuộc phạm vi thanh toán của quỹ Bảo hiểm y tế; công văn số 5390/BHXH-DVT ngày 29/12/2014 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thanh toán chi phí thuốc BHYT theo Thông tư số 40/2014/TT-BYT, Sở Y tế có hướng dẫn như sau:

          1. Trường hợp người hành nghề đã được cấp CCHN theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh, nếu có đơn đề nghị và đủ các điều kiện về văn bằng chuyên môn, thời gian thực hành theo quy định của Thông tư số 41/2011/TT-BYT thì Sở Y tế sẽ xem xét ra quyết định bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn cho người hành nghề.

          2. Hiện tại, Bộ Y tế chưa quy định mẫu hồ sơ trong trường hợp bổ sung phạm vi hoạt động của CCHN KBCB. Căn cứ các hướng dẫn tại Thông tư số 41/2011/TT-BYT, Sở Y tế tạm thời quy định mẫu hồ sơ và niêm yết công khai tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả. Sau khi hoàn thành bộ hồ sơ theo quy định, cá nhân nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế tại Tầng 1 Trung tâm hành chính, 24 Trần Phú, Đà Nẵng. Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đủ và hợp lệ, nếu cá nhân đáp ứng các điều kiện theo quy định, Sở Y tế sẽ có quyết định về việc bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh.

Mẫu hồ sơ đề nghị bổ sung phạm vi hoạt động:

- Đơn đề nghị bổ sung phạm vi hoạt động: /documents/10180/80455/%C4%90%C6%A1n%20b%E1%BB%95%20sung%20ph%E1%BA%A1m%20vi%20ho%E1%BA%A1t%20%C4%91%E1%BB%99ng%20chuy%C3%AAn%20m%C3%B4n%20CCHN%20KCB.doc

- Giấy xác nhận quá trình thực hành: /documents/10180/80455/PL10-Gi%E1%BA%A5y%20x%C3%A1c%20nh%E1%BA%ADn%20th%E1%BB%9Di%20gian%20th%E1%BB%B1c%20h%C3%A0nh.doc

- Sơ yếu lí lịch: /documents/10180/80455/s%C6%A1%20y%E1%BA%BFu%20l%C3%AD%20l%E1%BB%8Bch.doc

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

Thông báo về tạm dừng phần phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật của Gói thầu số 4

THÔNG BÁO Về kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật Mua sắm thuốc tập trung tại Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho thời gian 24 tháng (2018 -2020) đối với các gói thầu thuộc danh mục thuốc do cơ sở y tế tự tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 29 cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Cập nhật danh sách cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng (đến ngày 10/04/2019)

Các đơn vị cung cấp phần mềm kết nối và chuyển dữ liệu thành công vào hệ thống cơ sở dữ liệu dược Quốc gia (tính đến ngày 05/4/2019)

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 25/3/2019)

Thủ tục hành chính: Công nhận cơ sở được thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 12/3/2019)

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 01/3/2019)

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 25/02/2019)

Bệnh viện Mắt thông báo về việc thời gian sát hạch

1 3 2 0 2 2 4 3
Hôm nay: 7286
Tháng này: 52150
Tổng cộng: 13202243