Thông báo xét sáng kiến năm 2018

        Xem với cỡ chữ    

Căn cứ Quyết định số 246/QĐ-SYT ngày 17/5/2016 của Sở Y tế về việc ban hành Quy chế về hoạt động sáng kiến của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng, Sở Y tế thông báo xét sáng kiến năm 2018 như sau:

1. Các đơn vị tổ chức xét sáng kiến, lựa chọn những sáng kiến tốt, đạt yêu cầu, gửi Hồ sơ đề nghị Sở Y tế đánh giá, công nhận. Các hoạt động cụ thể triển khai theo đúng quy định, hướng dẫn tại Quyết định số 246/QĐ-SYT ngày 17/5/2016 của Sở Y tế về việc ban hành Quy chế về hoạt động sáng kiến của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng.

Tải về Quyết định số 246/QĐ-SYT tại đây:

/documents/10180/475711/246_NVY.Q%C4%90%20quy%20ch%E1%BA%BF%20s%C3%A1ng%20ki%E1%BA%BFn.pdf

2. Các đơn vị cần lưu ý một số vấn đề sau khi thực hiện:

- Thời gian gửi Hồ sơ xét sáng kiến về Sở Y tế: Trước ngày 10/9/2018.

Để công tác tổ chức được thuận lợi, các đơn vị lập danh sách sáng kiến tham gia xét duyệt gửi Sở Y tế trước ngày 24/8/2018 để Sở tổng hợp, dự kiến kế hoạch tổ chức Hội đồng xét duyệt. Nếu quá các thời hạn trên, Sở Y tế không nhận được hồ sơ của đơn vị nào thì coi như đơn vị đó không có đề xuất và Sở sẽ chốt danh sách để tổ chức Hội đồng xét duyệt.

- Thường trực Hội đồng nghiên cứu khoa học/Sáng kiến đơn vị cần rà soát kỹ và hướng dẫn các tác giả trình bày sáng kiến theo đúng Mẫu đơn yêu cầu công nhận sáng kiến. Đặc biệt khi mô tả giải pháp (Mục 5) và đánh giá lợi ích thu được do áp dụng giải pháp (Mục 6), tác giả cần cung cấp thông tin đầy đủ, chi tiết, rõ ràng (qua các năm cho thấy có những sáng kiến có ý tưởng tốt nhưng viết sơ sài không cung cấp đủ thông tin để Hội đồng xét duyệt).

Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ phòng Nghiệp Vụ Y - Sở Y tế, điện thoại 3821.468 để được hướng dẫn./.

Tin: Xuân Trường

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

V/v điều chỉnh bỏ 03 tên thuốc thuộc danh mục thuốc đàm phán giá đã có kết quả thầu ra khỏi Hồ sơ mời thầu của Gói thầu số 2

Bệnh viện Mắt Đà Nẵng thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng

Sở Y tế thành phố Đà Nẵng tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú, Thầy thuốc Nhân dân

V/v làm rõ hồ sơ mời thầu

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 16/01/2019)

Thông báo mời thầu gói thầu thầuMua sắm thuốc tập trung tại Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho thời gian 24 tháng (2018-2020) đối với các gói thầu thuộc danh mục thuốc do cơ sở y tế tự tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 29 cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019

Hướng dẫn tạm thời việc triển khai kết nối liên thông dữ liệu các cơ sở bán lẻ thuốc đạt GPP

Chấn chỉnh Phòng khám đa khoa Hữu Thọ về các nội dung đăng ký quảng cáo

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 10/01/2019)

1 3 1 0 2 3 8 7
Hôm nay: 0
Tháng này: 48680
Tổng cộng: 13102387