Thông báo xét sáng kiến năm 2018

        Xem với cỡ chữ    

Căn cứ Quyết định số 246/QĐ-SYT ngày 17/5/2016 của Sở Y tế về việc ban hành Quy chế về hoạt động sáng kiến của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng, Sở Y tế thông báo xét sáng kiến năm 2018 như sau:

1. Các đơn vị tổ chức xét sáng kiến, lựa chọn những sáng kiến tốt, đạt yêu cầu, gửi Hồ sơ đề nghị Sở Y tế đánh giá, công nhận. Các hoạt động cụ thể triển khai theo đúng quy định, hướng dẫn tại Quyết định số 246/QĐ-SYT ngày 17/5/2016 của Sở Y tế về việc ban hành Quy chế về hoạt động sáng kiến của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng.

Tải về Quyết định số 246/QĐ-SYT tại đây:

/documents/10180/475711/246_NVY.Q%C4%90%20quy%20ch%E1%BA%BF%20s%C3%A1ng%20ki%E1%BA%BFn.pdf

2. Các đơn vị cần lưu ý một số vấn đề sau khi thực hiện:

- Thời gian gửi Hồ sơ xét sáng kiến về Sở Y tế: Trước ngày 10/9/2018.

Để công tác tổ chức được thuận lợi, các đơn vị lập danh sách sáng kiến tham gia xét duyệt gửi Sở Y tế trước ngày 24/8/2018 để Sở tổng hợp, dự kiến kế hoạch tổ chức Hội đồng xét duyệt. Nếu quá các thời hạn trên, Sở Y tế không nhận được hồ sơ của đơn vị nào thì coi như đơn vị đó không có đề xuất và Sở sẽ chốt danh sách để tổ chức Hội đồng xét duyệt.

- Thường trực Hội đồng nghiên cứu khoa học/Sáng kiến đơn vị cần rà soát kỹ và hướng dẫn các tác giả trình bày sáng kiến theo đúng Mẫu đơn yêu cầu công nhận sáng kiến. Đặc biệt khi mô tả giải pháp (Mục 5) và đánh giá lợi ích thu được do áp dụng giải pháp (Mục 6), tác giả cần cung cấp thông tin đầy đủ, chi tiết, rõ ràng (qua các năm cho thấy có những sáng kiến có ý tưởng tốt nhưng viết sơ sài không cung cấp đủ thông tin để Hội đồng xét duyệt).

Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ phòng Nghiệp Vụ Y - Sở Y tế, điện thoại 3821.468 để được hướng dẫn./.

Tin: Xuân Trường

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

Trung tâm Cấp cứu thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018

KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KỲ VIỆC DUY TRÌ ÁP DỤNG GDP, GPP CỦA CÁC CƠ SỞ KINH DOANH THUỐC NĂM 2019

Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ thông báo danh sách đủ điều kiện xét tuyển xét tuyển năm 2018 và thay đổi thời gian sát hạch xét tuyển năm 2018

Sở Y tế thông báo Cuộc thi viết về “Cán bộ Y tế đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh” trong ngành Y tế thành phố Đà Nẵng

Bệnh viện Da liễu thông báo xét tuyển viên chức năm 2018

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 02/11/2018)

Tăng cường công tác tuyên truyền về khám chữa bệnh

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 26/9/2018)

TTYT quận Liên Chiểu thông báo xét tuyển viên chức năm 2018

Danh sách cơ sở công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm theo Nghị định 91/2016/NĐ-CP (cập nhật đến ngày 23/10/2018)

1 3 0 0 0 0 0 4
Hôm nay: 2933
Tháng này: 47736
Tổng cộng: 13000004