Đình chỉ lưu hành dược liệu không đạt tiêu chuẩn chất lượng theo công văn 1843/SYT-NVD

        Xem với cỡ chữ    

Đình chỉ lưu hành dược liệu

          Ngày 09 tháng 8 năm 2018, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng đã ban hành Công văn số 1843/SYT-NVD về việc đình chỉ lưu hành dược liệu không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Căn cứ vào các Quy chế Dược hiện hành của Việt Nam;

          Xét Công văn số 90/TTKN-TC-HC-KH-TC ngày 23/7/2018 của Trung tâm Kiểm nghiệm Đà Nẵng gửi kèm các Phiếu kiểm nghiệm số 02444/18/KNĐN ngày 20/7/2018 về dược liệu Uy linh tiên được lấy tại Trung tâm Đông Dược - Công ty Cổ phần Dược - thiết bị y tế Đà Nẵng (28 Hùng Vương, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng), SKS: VTC18001, HD: 31/03/2020, SĐK: Không có, NSX: Công ty CP Dược phẩm Trường Thọ. Dược liệu không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu "Chất chiết được trong dược liệu";

          Xét Công văn số 96/TTKN-TC-HC-KH-TC ngày 01/8/2018 của Trung tâm Kiểm nghiệm Đà Nẵng gửi kèm các Phiếu kiểm nghiệm số 02441/18/KNĐN ngày 31/7/2018 về dược liệu Đương quy được lấy tại Trung tâm Đông Dược - Công ty Cổ phần Dược - thiết bị y tế Đà Nẵng (28 Hùng Vương, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng), SKS: DSL5918, HD: 04/06/2019, SĐK: Không có, NSX: Công ty CP Dược Sơn Lâm. Dược liệu không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu "Độ ẩm";

           Để đảm bảo an toàn sức khỏe và quyền lợi của người sử dụng thuốc, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng thông báo:

1.  Đình chỉ lưu hành trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 02 dược liệu:

            -  Dược liệu Uy linh tiên không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu "Chất chiết được trong dược liệu" và dược liệu Đương quy không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu "Độ ẩm" được lấy tại Trung tâm Đông Dược - Công ty Cổ phần Dược - thiết bị y tế Đà Nẵng (28 Hùng Vương, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng).

         2.  Đối với các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc và các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

          Kiểm tra, thu hồi dược liệu không đạt tiêu chuẩn chất lượng nêu trên ở đơn vị, báo cáo về Sở Y tế trước ngày 31/8/2018.

           3.  Đối với Trung tâm Đông Dược - Công ty Cổ phần Dược - thiết bị y tế Đà Nẵng

          -  Báo cáo số lượng và xử lý dược liệu không đạt tiêu chuẩn chất lượng nêu trên hiện còn tại cơ sở về Sở Y tế trước ngày 31/8/2018.

            -  Thực hiện hoàn trả kinh phí cho Trung tâm Kiểm nghiệm theo quy định.

4.  Đối với các phòng chuyên môn Sở Y tế và các đơn vị liên quan

           Thanh tra Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các Phòng Nghiệp vụ Dược, Phòng Quản lý hành nghề y tế, Trung tâm kiểm nghiệm Đà Nẵng kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý những đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành./. 

Công văn số 1843/SYT-NVD:/documents/10180/3261202/1843-nvd.signed.pdf

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

Dừng tổ chức hoạt động khám sức khỏe tại 02 Phòng khám Đa khoa

Cập nhật danh sách cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng (đến ngày 20/6/2019)

Cập nhật danh sách đăng ký hành nghề tại các bệnh viện, phòng khám đa khoa (đến tháng 6/2019)

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 11/6/2019)

Danh sách cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đến 01.6.2019

THÔNG BÁO Về việc hủy thầu đối với các mặt hàng thuốc chưa lựa chọn được nhà thầu Mua sắm thuốc tập trung tại Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho thời gian 24 tháng (2018 -2020) đối với các gói thầu thuộc danh mục thuốc do cơ sở y tế tự tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 29 cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

THÔNG BÁO Về kết quả lựa chọn nhà thầu Mua sắm thuốc tập trung tại Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho thời gian 24 tháng (2018 -2020) đối với các gói thầu thuộc danh mục thuốc do cơ sở y tế tự tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 29 cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Bệnh viện Phụ sản- Nhi: Công bố Cơ sở khám, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành khối ngành sức khỏe

Hồ sơ Công bố Cơ sở khám, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành khối ngành sức khỏe của Trung tâm Y tế quận Sơn Trà

Thông tư số 04/2019/TT-BYT quy định việc phân cấp thẩm quyền cấp, đình chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính và đình chỉ hoạt động xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính

1 3 5 1 3 6 5 6
Hôm nay: 4430
Tháng này: 54288
Tổng cộng: 13513656