Kết luận về thanh tra hoạt động của các cơ sở bán buôn thuốc trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo Quyết định số 348/QĐ-SYT ngày 17/4/2018của Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng

        Xem với cỡ chữ    

   Thực hiện Quyết định số 348/QĐ-SYT ngày 17/4/2018 của Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng về việc thanh tra hoạt động của các cơ sở bán buôn thuốc trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Kế hoạch thanh tra ngày 17/4/2018 của Đoàn Thanh tra Sở Y tế đã được phê duyệt; Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra các cơ sở bán buôn thuốc trên địa bàn thành phố. Kết quả như sau: có 15 cơ sở bán buôn thuốc được thanh tra, trong đó có 01 cơ sở vi phạm bị xử phạt hành chính,với hành vi không thực hiện việc mở sổ hoặc không sử dụng phương tiện để theo dõi hoạt động mua thuốc, bán thuốc theo quy định của pháp luật, với số tiền phạt là 10.000.000 đồng. Cơ sở này đã thực hiện đầy đủ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

   Trong quá trình thanh tra, ngoài hành vi vi phạm hành chính đã bị xử phạt tiền, trong hoạt động của các cơ sở bán buôn thuốc được thanh tra còn một số tồn tại. Tuy nhiên các tồn tại này đã được các cơ sở khắc phục đầy đủ, và có báo cáo gửi về Thanh tra Sở Y tế.

   Sau khi xem xét nội dung báo cáo kết quả thanh tra ngày 11/6/2018 của Đoàn thanh tra, Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng đã ban hành kết luận số 1300/KL-SYT ngày 11/6/2018 về thanh tra hoạt động của các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Tin: Bảo Yến

 

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

Dừng tổ chức hoạt động khám sức khỏe tại 02 Phòng khám Đa khoa

Cập nhật danh sách cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng (đến ngày 20/6/2019)

Cập nhật danh sách đăng ký hành nghề tại các bệnh viện, phòng khám đa khoa (đến tháng 6/2019)

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 11/6/2019)

Danh sách cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đến 01.6.2019

THÔNG BÁO Về việc hủy thầu đối với các mặt hàng thuốc chưa lựa chọn được nhà thầu Mua sắm thuốc tập trung tại Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho thời gian 24 tháng (2018 -2020) đối với các gói thầu thuộc danh mục thuốc do cơ sở y tế tự tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 29 cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

THÔNG BÁO Về kết quả lựa chọn nhà thầu Mua sắm thuốc tập trung tại Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho thời gian 24 tháng (2018 -2020) đối với các gói thầu thuộc danh mục thuốc do cơ sở y tế tự tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 29 cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Bệnh viện Phụ sản- Nhi: Công bố Cơ sở khám, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành khối ngành sức khỏe

Hồ sơ Công bố Cơ sở khám, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành khối ngành sức khỏe của Trung tâm Y tế quận Sơn Trà

Thông tư số 04/2019/TT-BYT quy định việc phân cấp thẩm quyền cấp, đình chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính và đình chỉ hoạt động xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính

1 3 5 1 3 6 5 7
Hôm nay: 4431
Tháng này: 54289
Tổng cộng: 13513657