Ngành y tế Đà Nẵng thành lập ban điều hành Chương trình mục tiêu y tế dân số giai đoạn đến 2020

        Xem với cỡ chữ    

Nhằm tạo thuận tiện cho công tác quản lý thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế dân số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, giám đốc Sở Y tế đã ban hành Quyết định số 579/QĐ-SYT ngày 14/8/2018 về việc thành lập ban điều hành Chương trình mục tiêu y tế dân số đến năm 2020

Ban điều hành Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020 gồm có các ông (bà) có tên sau đây:

     1. Bà Ngô Thị Kim Yến - Giám đốc Sở Y tế Ðà Nẵng: Trưởng ban.

     2. Ông Nguyễn Tiên Hồng - Phó Giám đốc Sở Y tế: Phó Trưởng Ban thường trực.

     3. Ông Nguyễn Út - Phó Giám đốc Sở Y tế: Phó Trưởng ban.

     4. Ông Phạm Thanh Nhàn - Trưởng phòng KHTC Sở Y tế: Thành viên.

     5. Ông Nguyễn Minh Sơn - Trưởng phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế: Thành viên

     6. Bà Nguyễn Thị Quảng Trị - Phó TP Nghiệp vụ Y Sở Y tế: Thành viên.

     7. Bà Lưu Thị Bình - Phó TP KHTC - KTT Sở Y tế: Thành viên.

     8. Bà Phạm Thị Kim Chi - Phó TP KHTC Sở Y tế: Thành viên.

     9. Lãnh đạo các đơn vị được giao thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số: Thành viên.

     10. Bà Trần Thị Hoài Vi - Chuyên viên phòng KHTC Sở Y tế: Thư ký.

       Thường trực Ban điều hành các Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020 đặt tại Văn phòng Sở Y tế thành phố.

       Ban điều hành Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020 có nhiệm vụ sau đây:

- Là đơn vị thực hiện, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế về toàn  bộ hoạt động của Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động, đề xuất nhu cầu kinh phí của Chương trình, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt theo đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ được giao.

- Theo dõi, giám sát, đánh giá việc thực hiện Chương trình để phát hiện, xử lý và khắc phục kịp thời các vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện.

- Quản lý và sử dụng các nguồn lực của Chương trình đúng mục tiêu và thực hiện việc thanh toán, quyết toán theo đúng các quy định hiện hành.

- Định kỳ kiểm tra, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện Chương trình lên Giám đốc Sở Y tế và các cơ quan liên quan theo quy định.

 

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

Dừng tổ chức hoạt động khám sức khỏe tại 02 Phòng khám Đa khoa

Cập nhật danh sách cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng (đến ngày 20/6/2019)

Cập nhật danh sách đăng ký hành nghề tại các bệnh viện, phòng khám đa khoa (đến tháng 6/2019)

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 11/6/2019)

Danh sách cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đến 01.6.2019

THÔNG BÁO Về việc hủy thầu đối với các mặt hàng thuốc chưa lựa chọn được nhà thầu Mua sắm thuốc tập trung tại Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho thời gian 24 tháng (2018 -2020) đối với các gói thầu thuộc danh mục thuốc do cơ sở y tế tự tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 29 cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

THÔNG BÁO Về kết quả lựa chọn nhà thầu Mua sắm thuốc tập trung tại Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho thời gian 24 tháng (2018 -2020) đối với các gói thầu thuộc danh mục thuốc do cơ sở y tế tự tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 29 cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Bệnh viện Phụ sản- Nhi: Công bố Cơ sở khám, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành khối ngành sức khỏe

Hồ sơ Công bố Cơ sở khám, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành khối ngành sức khỏe của Trung tâm Y tế quận Sơn Trà

Thông tư số 04/2019/TT-BYT quy định việc phân cấp thẩm quyền cấp, đình chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính và đình chỉ hoạt động xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính

1 3 5 1 3 6 4 9
Hôm nay: 4423
Tháng này: 54281
Tổng cộng: 13513649