Ngành y tế Đà Nẵng thành lập ban điều hành Chương trình mục tiêu y tế dân số giai đoạn đến 2020

        Xem với cỡ chữ    

Nhằm tạo thuận tiện cho công tác quản lý thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế dân số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, giám đốc Sở Y tế đã ban hành Quyết định số 579/QĐ-SYT ngày 14/8/2018 về việc thành lập ban điều hành Chương trình mục tiêu y tế dân số đến năm 2020

Ban điều hành Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020 gồm có các ông (bà) có tên sau đây:

     1. Bà Ngô Thị Kim Yến - Giám đốc Sở Y tế Ðà Nẵng: Trưởng ban.

     2. Ông Nguyễn Tiên Hồng - Phó Giám đốc Sở Y tế: Phó Trưởng Ban thường trực.

     3. Ông Nguyễn Út - Phó Giám đốc Sở Y tế: Phó Trưởng ban.

     4. Ông Phạm Thanh Nhàn - Trưởng phòng KHTC Sở Y tế: Thành viên.

     5. Ông Nguyễn Minh Sơn - Trưởng phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế: Thành viên

     6. Bà Nguyễn Thị Quảng Trị - Phó TP Nghiệp vụ Y Sở Y tế: Thành viên.

     7. Bà Lưu Thị Bình - Phó TP KHTC - KTT Sở Y tế: Thành viên.

     8. Bà Phạm Thị Kim Chi - Phó TP KHTC Sở Y tế: Thành viên.

     9. Lãnh đạo các đơn vị được giao thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số: Thành viên.

     10. Bà Trần Thị Hoài Vi - Chuyên viên phòng KHTC Sở Y tế: Thư ký.

       Thường trực Ban điều hành các Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020 đặt tại Văn phòng Sở Y tế thành phố.

       Ban điều hành Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020 có nhiệm vụ sau đây:

- Là đơn vị thực hiện, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế về toàn  bộ hoạt động của Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động, đề xuất nhu cầu kinh phí của Chương trình, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt theo đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ được giao.

- Theo dõi, giám sát, đánh giá việc thực hiện Chương trình để phát hiện, xử lý và khắc phục kịp thời các vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện.

- Quản lý và sử dụng các nguồn lực của Chương trình đúng mục tiêu và thực hiện việc thanh toán, quyết toán theo đúng các quy định hiện hành.

- Định kỳ kiểm tra, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện Chương trình lên Giám đốc Sở Y tế và các cơ quan liên quan theo quy định.

 

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

Trung tâm Cấp cứu thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018

KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KỲ VIỆC DUY TRÌ ÁP DỤNG GDP, GPP CỦA CÁC CƠ SỞ KINH DOANH THUỐC NĂM 2019

Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ thông báo danh sách đủ điều kiện xét tuyển xét tuyển năm 2018 và thay đổi thời gian sát hạch xét tuyển năm 2018

Sở Y tế thông báo Cuộc thi viết về “Cán bộ Y tế đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh” trong ngành Y tế thành phố Đà Nẵng

Bệnh viện Da liễu thông báo xét tuyển viên chức năm 2018

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 02/11/2018)

Tăng cường công tác tuyên truyền về khám chữa bệnh

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 26/9/2018)

TTYT quận Liên Chiểu thông báo xét tuyển viên chức năm 2018

Danh sách cơ sở công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm theo Nghị định 91/2016/NĐ-CP (cập nhật đến ngày 23/10/2018)

1 2 9 9 9 9 6 8
Hôm nay: 2933
Tháng này: 47700
Tổng cộng: 12999968