Thông báo đăng ký tham dự Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc và thành phố Đà Nẵng lần thứ 15 (2018-2019)

        Xem với cỡ chữ    

Ngày 24/7/2018 tại Hội trường Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật thành phố Đà Nẵng lần thứ 15 (2018-2019) đã tổ chức phát động Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc và thành phố Đà Nẵng lần thứ 15 (sau đây gọi tắt là Hội thi).

Nhằm thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo trong toàn ngành, Sở Y tế thông báo các nội dung về Hội thi; đồng thời khuyến khích các tập thể, cá nhân trong toàn ngành đăng ký tham gia Hội thi.

Hồ sơ đăng ký gửi Sở Y tế trước ngày 30/5/2019 để Sở tổng hợp, xem xét trước khi gửi tham gia Hội thi. Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc (lập hồ sơ tham gia Hội thi,…) các tập thể, cá nhân có thể liên hệ Sở Y tế (thông qua phòng Nghiệp Vụ Y, điện thoại: 3821.468) để được hướng dẫn, hỗ trợ./.

Tải về nội dung của Hội thi tại đây: 

/documents/10180/475711/1919-nvy.%20%C4%90%C4%83ng%20k%C3%BD%20tham%20gia%20H%E1%BB%99i%20thi%20s%C3%A1ng%20t%E1%BA%A1o%20k%E1%BB%B9%20thu%E1%BA%ADt.pdf

Tin: Xuân Trường

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 12/3/2019)

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 01/3/2019)

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 25/02/2019)

Bệnh viện Mắt thông báo về việc thời gian sát hạch

Cập nhật danh sách cơ sở công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm theo Nghị định 91/2016/NĐ-CP (đến ngày 20/02/2019)

Thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch và nhận đơn phúc khảo kỳ xét tuyển viên chức Bệnh viện Da liễu năm 2018

V/v điều chỉnh bỏ 03 tên thuốc thuộc danh mục thuốc đàm phán giá đã có kết quả thầu ra khỏi Hồ sơ mời thầu của Gói thầu số 2

Bệnh viện Mắt Đà Nẵng thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng

Sở Y tế thành phố Đà Nẵng tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú, Thầy thuốc Nhân dân

V/v làm rõ hồ sơ mời thầu

1 3 1 4 5 7 3 5
Hôm nay: 2031
Tháng này: 45923
Tổng cộng: 13145735