Thông báo đăng ký tham dự Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc và thành phố Đà Nẵng lần thứ 15 (2018-2019)

        Xem với cỡ chữ    

Ngày 24/7/2018 tại Hội trường Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật thành phố Đà Nẵng lần thứ 15 (2018-2019) đã tổ chức phát động Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc và thành phố Đà Nẵng lần thứ 15 (sau đây gọi tắt là Hội thi).

Nhằm thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo trong toàn ngành, Sở Y tế thông báo các nội dung về Hội thi; đồng thời khuyến khích các tập thể, cá nhân trong toàn ngành đăng ký tham gia Hội thi.

Hồ sơ đăng ký gửi Sở Y tế trước ngày 30/5/2019 để Sở tổng hợp, xem xét trước khi gửi tham gia Hội thi. Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc (lập hồ sơ tham gia Hội thi,…) các tập thể, cá nhân có thể liên hệ Sở Y tế (thông qua phòng Nghiệp Vụ Y, điện thoại: 3821.468) để được hướng dẫn, hỗ trợ./.

Tải về nội dung của Hội thi tại đây: 

/documents/10180/475711/1919-nvy.%20%C4%90%C4%83ng%20k%C3%BD%20tham%20gia%20H%E1%BB%99i%20thi%20s%C3%A1ng%20t%E1%BA%A1o%20k%E1%BB%B9%20thu%E1%BA%ADt.pdf

Tin: Xuân Trường

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

Thông báo: Bệnh viện Đà Nẵng tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2018

Thông báo: TTYT quận Thanh Khê tuyển dụng viên chức năm 2018

Thông báo: TTYT Hòa Vang tuyển dụng viên chức năm 2018

Công cố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện

Công cố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện

Thông báo: Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn tuyển dụng viên chức năm 2018

Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại nhà thuốc: Chuẩn yêu cầu dữ liệu đầu ra phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin kết nối liên thông cơ sở bán lẻ thuốc

Hội nghị công tác phòng chống phong thành phố Đà Nẵng năm 2018

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 20/8/2018)

Kế hoạch tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế dân số năm 2018 (quý III)

1 2 8 5 0 8 0 4
Hôm nay: 5665
Tháng này: 84389
Tổng cộng: 12850804