Thông báo đăng ký tham dự Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc và thành phố Đà Nẵng lần thứ 15 (2018-2019)

        Xem với cỡ chữ    

Ngày 24/7/2018 tại Hội trường Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật thành phố Đà Nẵng lần thứ 15 (2018-2019) đã tổ chức phát động Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc và thành phố Đà Nẵng lần thứ 15 (sau đây gọi tắt là Hội thi).

Nhằm thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo trong toàn ngành, Sở Y tế thông báo các nội dung về Hội thi; đồng thời khuyến khích các tập thể, cá nhân trong toàn ngành đăng ký tham gia Hội thi.

Hồ sơ đăng ký gửi Sở Y tế trước ngày 30/5/2019 để Sở tổng hợp, xem xét trước khi gửi tham gia Hội thi. Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc (lập hồ sơ tham gia Hội thi,…) các tập thể, cá nhân có thể liên hệ Sở Y tế (thông qua phòng Nghiệp Vụ Y, điện thoại: 3821.468) để được hướng dẫn, hỗ trợ./.

Tải về nội dung của Hội thi tại đây: 

/documents/10180/475711/1919-nvy.%20%C4%90%C4%83ng%20k%C3%BD%20tham%20gia%20H%E1%BB%99i%20thi%20s%C3%A1ng%20t%E1%BA%A1o%20k%E1%BB%B9%20thu%E1%BA%ADt.pdf

Tin: Xuân Trường

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

Sở Y tế thông báo Cuộc thi viết về “Cán bộ Y tế đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh” trong ngành Y tế thành phố Đà Nẵng

Bệnh viện Da liễu thông báo xét tuyển viên chức năm 2018

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 02/11/2018)

Tăng cường công tác tuyên truyền về khám chữa bệnh

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 26/9/2018)

TTYT quận Liên Chiểu thông báo xét tuyển viên chức năm 2018

Danh sách cơ sở công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm theo Nghị định 91/2016/NĐ-CP (cập nhật đến ngày 23/10/2018)

Bệnh viện Đà Nẵng thông báo kết quả tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2018

Bệnh viện Đà Nẵng thông báo thời gian tổ chức phỏng vấn tuyển dụng họp đồng lao động năm 2018

Thực hiện nghiêm túc việc công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn

1 2 9 6 4 0 0 0
Hôm nay: 3962
Tháng này: 65632
Tổng cộng: 12964000