Thông báo đăng ký tham dự Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc và thành phố Đà Nẵng lần thứ 15 (2018-2019)

        Xem với cỡ chữ    

Ngày 24/7/2018 tại Hội trường Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật thành phố Đà Nẵng lần thứ 15 (2018-2019) đã tổ chức phát động Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc và thành phố Đà Nẵng lần thứ 15 (sau đây gọi tắt là Hội thi).

Nhằm thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo trong toàn ngành, Sở Y tế thông báo các nội dung về Hội thi; đồng thời khuyến khích các tập thể, cá nhân trong toàn ngành đăng ký tham gia Hội thi.

Hồ sơ đăng ký gửi Sở Y tế trước ngày 30/5/2019 để Sở tổng hợp, xem xét trước khi gửi tham gia Hội thi. Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc (lập hồ sơ tham gia Hội thi,…) các tập thể, cá nhân có thể liên hệ Sở Y tế (thông qua phòng Nghiệp Vụ Y, điện thoại: 3821.468) để được hướng dẫn, hỗ trợ./.

Tải về nội dung của Hội thi tại đây: 

/documents/10180/475711/1919-nvy.%20%C4%90%C4%83ng%20k%C3%BD%20tham%20gia%20H%E1%BB%99i%20thi%20s%C3%A1ng%20t%E1%BA%A1o%20k%E1%BB%B9%20thu%E1%BA%ADt.pdf

Tin: Xuân Trường

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 11/6/2019)

Danh sách cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đến 01.6.2019

THÔNG BÁO Về việc hủy thầu đối với các mặt hàng thuốc chưa lựa chọn được nhà thầu Mua sắm thuốc tập trung tại Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho thời gian 24 tháng (2018 -2020) đối với các gói thầu thuộc danh mục thuốc do cơ sở y tế tự tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 29 cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

THÔNG BÁO Về kết quả lựa chọn nhà thầu Mua sắm thuốc tập trung tại Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho thời gian 24 tháng (2018 -2020) đối với các gói thầu thuộc danh mục thuốc do cơ sở y tế tự tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 29 cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Bệnh viện Phụ sản- Nhi: Công bố Cơ sở khám, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành khối ngành sức khỏe

Hồ sơ Công bố Cơ sở khám, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành khối ngành sức khỏe của Trung tâm Y tế quận Sơn Trà

Thông tư số 04/2019/TT-BYT quy định việc phân cấp thẩm quyền cấp, đình chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính và đình chỉ hoạt động xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính

THÔNG BÁO Về kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật Mua sắm thuốc tập trung tại Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho thời gian 24 tháng (2018 -2020) đối với các gói thầu thuộc danh mục thuốc do cơ sở y tế tự tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 29 cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Các đơn vị cung cấp phần mềm kết nối và chuyển dữ liệu thành công vào hệ thống Cơ sở dữ liệu dược Quốc gia đến ngày 04/5/2019

Đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm theo công văn 1053/SYT-NVD

1 3 5 0 1 6 1 6
Hôm nay: 4346
Tháng này: 95913
Tổng cộng: 13501616