Tăng cường quản lý công tác khám sức khỏe tại các cơ sở khám chữa bệnh

        Xem với cỡ chữ    

Để công tác khám sức khỏe được triển khai chặt chẽ, đúng quy định, đảm bảo đánh giá đúng tình trạng sức khỏe của người đến khám sức khỏe và người lao động, Sở Y tế Đà Nẵng chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

1. Tiến hành rà soát, chấn chỉnh công tác khám sức khỏe đúng theo đúng các quy định, hướng dẫn tại các Thông tư:

- Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 05/6/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe.

- Thông tư liên tịch số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT ngày 21/8/2015 của liên Bộ Y tế - Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe, việc khám sức khỏe đối với người lái xe, khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe ô tô và quy định về cơ sở y tế khám sức khỏe cho người lái xe.

- Thông tư số 22/2017/TT-BYT ngày 12/5/2017 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn sức khỏe của thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam và công bố cơ sở khám sức khỏe cho thuyền viên.

- Thông tư số 17/2018/TT-BYT ngày 06/8/2018 của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2017/TT-BYT ngày 12/5/2017 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn sức khỏe của thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam và công bố cơ sở khám sức khỏe cho thuyền viên.

- Thông tư số 12/2018/TT-BYT ngày 04/5/2018 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn sức khỏe của nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu.

2. Hiện nay Sở Y tế Đà Nẵng đã cập nhật mới nhất danh sách các đơn vị đủ điều kiện khám sức khỏe tính đến ngày 06/8/2018  (được công bố trên Website Sở Y tế, xem tại đường dẫn: https://soyte.danang.gov.vn/chi-tiet?articleId=5921122).

Để đảm bảo các điều kiện thực hiện khám sức khỏe theo Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề cà cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Sở Y tế Đà Nẵng thực hiện rà soát các điều kiện ở thời điệm hiện tại (về nhân sự, chuyên môn, trang thiết bị) đảm bảo công tác khám sức khỏe theo khoản 6 Điều 23 Nghị định 109/2016/NĐ-CP ở tất cả các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở.

3. Tăng cường phối hợp với cơ quan báo chí, chính quyền địa phương, lực lượng Công an trên địa bàn để ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm minh các trường hợp cố ý làm trái quy định của pháp luật trong hoạt độnh khám bệnh, chữa bệnh nói chung và khám sức khỏe nói riêng.

4. Sở Y tế Đà Nẵng sẽ tiến hành kiểm tra, thanh tra hoạt động khám sức khỏe của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Nếu có biểu hiện sai phạm, Giám đốc đơn vị chịu trách nhiệm trước pháp luật về công tác khám sức khỏe tại đơn vị mình.

Tin: Xuân Trường

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

Sở Y tế thông báo Cuộc thi viết về “Cán bộ Y tế đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh” trong ngành Y tế thành phố Đà Nẵng

Bệnh viện Da liễu thông báo xét tuyển viên chức năm 2018

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 02/11/2018)

Tăng cường công tác tuyên truyền về khám chữa bệnh

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 26/9/2018)

TTYT quận Liên Chiểu thông báo xét tuyển viên chức năm 2018

Danh sách cơ sở công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm theo Nghị định 91/2016/NĐ-CP (cập nhật đến ngày 23/10/2018)

Bệnh viện Đà Nẵng thông báo kết quả tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2018

Bệnh viện Đà Nẵng thông báo thời gian tổ chức phỏng vấn tuyển dụng họp đồng lao động năm 2018

Thực hiện nghiêm túc việc công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn

1 2 9 6 6 2 3 5
Hôm nay: 2431
Tháng này: 61831
Tổng cộng: 12966235