Tăng cường việc thực hiện danh mục chuyên môn kỹ thuật

        Xem với cỡ chữ    

Đây là nội dung chỉ đạo của Sở Y tế Đà Nẵng tại Công văn số 2190/SYT-NVY ngày 14/9/2018 đối với tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh công lập trực thuộc và cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn thành phố.

Theo yêu cầu phát triển chuyên môn của các cơ sở khám, chữa bệnh nhằm đáp ứng nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh của người dân; hằng năm Sở Y tế tiếp nhận Hồ sơ đề nghị phê duyệt danh mục kỹ thuật (sau đây gọi tắt là Hồ sơ) từ các đơn vị. Việc phê duyệt Danh mục kỹ thuật lần đầu (hoặc bổ sung) thuộc Bộ thủ tục hành chính đã được UBND thành phố Đà Nẵng ban hành tại Quyết định số 2249/QĐ-UBND ngày 13/4/2016.

Để tăng cường các điều kiện đảm bảo thực hiện công tác thẩm định, phê duyệt danh mục kỹ thuật, đồng thời để việc triển khai thực hiện các danh mục kỹ thuật đã được phê duyệt theo đúng quy định, Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện các nội dung sau:

1. Khi thiết lập Hồ sơ đề nghị phê duyệt danh mục kỹ thuật lần đầu (hay bổ sung): cần đảm bảo chất lượng của Hồ sơ (tính đầy đủ, tính chính xác) trước khi gửi Sở Y tế. Các đơn vị rà soát chặt chẽ và chỉ đề xuất phê duyệt bổ sung những kỹ thuật phù hợp với năng lực thực tế ở thời điểm hiện tại (về nhân sự, cơ sở vật chất, trang thiết bị, đã xây dựng đầy đủ các quy trình kỹ thuật, quy trình chuyên môn có liên quan). Cần quán triệt tinh thần không xin trước các kỹ thuật khi chưa đảm bảo các điều kiện hiện tại để triển khai.

2. Đối với các đơn vị đã được Sở Y tế phê duyệt danh mục kỹ thuật lần đầu và bổ sung qua các đợt: yêu cầu các đơn vị phải chịu trách nhiệm duy trì, đảm bảo về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực có trình độ chuyên môn phù hợp để thực hiện danh mục kỹ thuật đã được phê duyệt theo đúng các quy định chuyên môn và quy trình kỹ thuật. Khi không đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật đã được phê duyệt thì đơn vị phải chuyển người bệnh đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thích hợp để điều trị.

Đối với những thay đổi về mặt nhân sự, cơ sở vật chất, trang thiết bị không còn đảm bảo năng lực thực hiện các kỹ thuật đã được phê duyệt phải thực hiện báo cáo Sở Y tế và chủ động đề xuất để rút những kỹ thuật không còn phù hợp.  

Các nội dung chi tiết xem tại Công văn 2190/SYT-NVY: 

/documents/10180/475711/2190_nvy.%20T%C4%83ng%20c%C6%B0%E1%BB%9Dng%20th%E1%BB%B1c%20hi%E1%BB%87n%20DMKT.pdf

Tin: Xuân Trường

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

Danh sách đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại các bệnh viện, phòng khám đa khoa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (bổ sung)

Thông tư số 34/2018/TT-BYT quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP về hoạt động tiêm chủng

Thông tư số 28/2018/TT-BYT quy định về quản lý điều trị người nhiễm HIV, người phơi nhiễm với HIV tại các cơ sở y tế

Cập nhật danh sách các cơ sở hành nghề y, dược trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (đến ngày 03/12/2018)

Cập nhật danh sách cơ sở đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động theo nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 (đến ngày 12/12/2018)

Trung tâm Cấp cứu thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018

KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KỲ VIỆC DUY TRÌ ÁP DỤNG GDP, GPP CỦA CÁC CƠ SỞ KINH DOANH THUỐC NĂM 2019

Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ thông báo danh sách đủ điều kiện xét tuyển xét tuyển năm 2018 và thay đổi thời gian sát hạch xét tuyển năm 2018

Sở Y tế thông báo Cuộc thi viết về “Cán bộ Y tế đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh” trong ngành Y tế thành phố Đà Nẵng

Bệnh viện Da liễu thông báo xét tuyển viên chức năm 2018

1 3 0 6 2 0 8 3
Hôm nay: 3033
Tháng này: 46306
Tổng cộng: 13062083