Tăng cường việc thực hiện danh mục chuyên môn kỹ thuật

        Xem với cỡ chữ    

Đây là nội dung chỉ đạo của Sở Y tế Đà Nẵng tại Công văn số 2190/SYT-NVY ngày 14/9/2018 đối với tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh công lập trực thuộc và cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn thành phố.

Theo yêu cầu phát triển chuyên môn của các cơ sở khám, chữa bệnh nhằm đáp ứng nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh của người dân; hằng năm Sở Y tế tiếp nhận Hồ sơ đề nghị phê duyệt danh mục kỹ thuật (sau đây gọi tắt là Hồ sơ) từ các đơn vị. Việc phê duyệt Danh mục kỹ thuật lần đầu (hoặc bổ sung) thuộc Bộ thủ tục hành chính đã được UBND thành phố Đà Nẵng ban hành tại Quyết định số 2249/QĐ-UBND ngày 13/4/2016.

Để tăng cường các điều kiện đảm bảo thực hiện công tác thẩm định, phê duyệt danh mục kỹ thuật, đồng thời để việc triển khai thực hiện các danh mục kỹ thuật đã được phê duyệt theo đúng quy định, Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện các nội dung sau:

1. Khi thiết lập Hồ sơ đề nghị phê duyệt danh mục kỹ thuật lần đầu (hay bổ sung): cần đảm bảo chất lượng của Hồ sơ (tính đầy đủ, tính chính xác) trước khi gửi Sở Y tế. Các đơn vị rà soát chặt chẽ và chỉ đề xuất phê duyệt bổ sung những kỹ thuật phù hợp với năng lực thực tế ở thời điểm hiện tại (về nhân sự, cơ sở vật chất, trang thiết bị, đã xây dựng đầy đủ các quy trình kỹ thuật, quy trình chuyên môn có liên quan). Cần quán triệt tinh thần không xin trước các kỹ thuật khi chưa đảm bảo các điều kiện hiện tại để triển khai.

2. Đối với các đơn vị đã được Sở Y tế phê duyệt danh mục kỹ thuật lần đầu và bổ sung qua các đợt: yêu cầu các đơn vị phải chịu trách nhiệm duy trì, đảm bảo về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực có trình độ chuyên môn phù hợp để thực hiện danh mục kỹ thuật đã được phê duyệt theo đúng các quy định chuyên môn và quy trình kỹ thuật. Khi không đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật đã được phê duyệt thì đơn vị phải chuyển người bệnh đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thích hợp để điều trị.

Đối với những thay đổi về mặt nhân sự, cơ sở vật chất, trang thiết bị không còn đảm bảo năng lực thực hiện các kỹ thuật đã được phê duyệt phải thực hiện báo cáo Sở Y tế và chủ động đề xuất để rút những kỹ thuật không còn phù hợp.  

Các nội dung chi tiết xem tại Công văn 2190/SYT-NVY: 

/documents/10180/475711/2190_nvy.%20T%C4%83ng%20c%C6%B0%E1%BB%9Dng%20th%E1%BB%B1c%20hi%E1%BB%87n%20DMKT.pdf

Tin: Xuân Trường

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 12/3/2019)

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 01/3/2019)

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 25/02/2019)

Bệnh viện Mắt thông báo về việc thời gian sát hạch

Cập nhật danh sách cơ sở công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm theo Nghị định 91/2016/NĐ-CP (đến ngày 20/02/2019)

Thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch và nhận đơn phúc khảo kỳ xét tuyển viên chức Bệnh viện Da liễu năm 2018

V/v điều chỉnh bỏ 03 tên thuốc thuộc danh mục thuốc đàm phán giá đã có kết quả thầu ra khỏi Hồ sơ mời thầu của Gói thầu số 2

Bệnh viện Mắt Đà Nẵng thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng

Sở Y tế thành phố Đà Nẵng tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú, Thầy thuốc Nhân dân

V/v làm rõ hồ sơ mời thầu

1 3 1 4 6 4 0 2
Hôm nay: 2698
Tháng này: 46590
Tổng cộng: 13146402