Thực hiện nghiêm túc việc công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn

        Xem với cỡ chữ    

           Căn cứ Nghị định số 91/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về quản n lý hóa chất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế (sau đây viết tắt là Nghị định 91); Theo đó, Sở Y tế có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất và cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm và thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trên địa bàn thành phố;

            Để thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế, Sở Y tế đã có văn bản đề nghị các cơ sở có cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm thực hiện các nội dung quy định tại Nghị định 91 để hoàn thiện các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực tại cơ sở phục vụ cho hoạt động cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm.

            Ngoài ra, đối với các cơ sở chưa thực hiện việc công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm phải tiến hành thực hiện việc tự công bố theo quy định tại Điều 42, Điều 43 Nghị định 91.

  Văn bản chỉ đao đính kèm: /documents/10180/3269279/2414-thuc%20hien%20cong%20bo%20hoa%20chat.pdf

 

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

Bệnh viện Đà Nẵng thông báo thời gian tổ chức phỏng vấn tuyển dụng họp đồng lao động năm 2018

Thực hiện nghiêm túc việc công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn

Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ tuyển dụng viện chức năm 2018

Trung tâm Y tế quận Sơn Trà tuyển dụng viên chức năm 2018

Danh sách tổ chức công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động

Thông báo: Bệnh viện Đà Nẵng tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2018

Thông báo: TTYT quận Thanh Khê tuyển dụng viên chức năm 2018

Thông báo: TTYT Hòa Vang tuyển dụng viên chức năm 2018

Công cố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện

Công cố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện

1 2 8 9 7 4 0 7
Hôm nay: 4645
Tháng này: 79363
Tổng cộng: 12897407