Thực hiện nghiêm túc việc công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn

        Xem với cỡ chữ    

           Căn cứ Nghị định số 91/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về quản n lý hóa chất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế (sau đây viết tắt là Nghị định 91); Theo đó, Sở Y tế có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất và cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm và thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trên địa bàn thành phố;

            Để thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế, Sở Y tế đã có văn bản đề nghị các cơ sở có cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm thực hiện các nội dung quy định tại Nghị định 91 để hoàn thiện các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực tại cơ sở phục vụ cho hoạt động cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm.

            Ngoài ra, đối với các cơ sở chưa thực hiện việc công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm phải tiến hành thực hiện việc tự công bố theo quy định tại Điều 42, Điều 43 Nghị định 91.

  Văn bản chỉ đao đính kèm: /documents/10180/3269279/2414-thuc%20hien%20cong%20bo%20hoa%20chat.pdf

 

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

Trung tâm Cấp cứu thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018

KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KỲ VIỆC DUY TRÌ ÁP DỤNG GDP, GPP CỦA CÁC CƠ SỞ KINH DOANH THUỐC NĂM 2019

Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ thông báo danh sách đủ điều kiện xét tuyển xét tuyển năm 2018 và thay đổi thời gian sát hạch xét tuyển năm 2018

Sở Y tế thông báo Cuộc thi viết về “Cán bộ Y tế đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh” trong ngành Y tế thành phố Đà Nẵng

Bệnh viện Da liễu thông báo xét tuyển viên chức năm 2018

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 02/11/2018)

Tăng cường công tác tuyên truyền về khám chữa bệnh

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 26/9/2018)

TTYT quận Liên Chiểu thông báo xét tuyển viên chức năm 2018

Danh sách cơ sở công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm theo Nghị định 91/2016/NĐ-CP (cập nhật đến ngày 23/10/2018)

1 2 9 9 9 9 3 0
Hôm nay: 2933
Tháng này: 47662
Tổng cộng: 12999930