Thực hiện nghiêm túc việc công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn

        Xem với cỡ chữ    

           Căn cứ Nghị định số 91/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về quản n lý hóa chất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế (sau đây viết tắt là Nghị định 91); Theo đó, Sở Y tế có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất và cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm và thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trên địa bàn thành phố;

            Để thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế, Sở Y tế đã có văn bản đề nghị các cơ sở có cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm thực hiện các nội dung quy định tại Nghị định 91 để hoàn thiện các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực tại cơ sở phục vụ cho hoạt động cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm.

            Ngoài ra, đối với các cơ sở chưa thực hiện việc công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm phải tiến hành thực hiện việc tự công bố theo quy định tại Điều 42, Điều 43 Nghị định 91.

  Văn bản chỉ đao đính kèm: /documents/10180/3269279/2414-thuc%20hien%20cong%20bo%20hoa%20chat.pdf

 

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

Thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch và nhận đơn phúc khảo kỳ xét tuyển viên chức Bệnh viện Da liễu năm 2018

V/v điều chỉnh bỏ 03 tên thuốc thuộc danh mục thuốc đàm phán giá đã có kết quả thầu ra khỏi Hồ sơ mời thầu của Gói thầu số 2

Bệnh viện Mắt Đà Nẵng thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng

Sở Y tế thành phố Đà Nẵng tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú, Thầy thuốc Nhân dân

V/v làm rõ hồ sơ mời thầu

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 16/01/2019)

Thông báo mời thầu gói thầu thầuMua sắm thuốc tập trung tại Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho thời gian 24 tháng (2018-2020) đối với các gói thầu thuộc danh mục thuốc do cơ sở y tế tự tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 29 cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019

Hướng dẫn tạm thời việc triển khai kết nối liên thông dữ liệu các cơ sở bán lẻ thuốc đạt GPP

Chấn chỉnh Phòng khám đa khoa Hữu Thọ về các nội dung đăng ký quảng cáo

1 3 1 0 5 3 5 9
Hôm nay: 0
Tháng này: 46309
Tổng cộng: 13105359