Chính thức thông qua kết quả xây dựng 104 Phác đồ điều trị dành cho Trạm Y tế

        Xem với cỡ chữ    

Việc xây dựng Phác đồ điều trị dành cho Trạm Y tế là một trong những nội dung nằm trong Kế hoạch, Phương án xây dựng Phác đồ điều trị, Quy trình kỹ thuật nhằm triển khai nhiệm vụ trọng tâm số 2 ngành Y tế được UBND thành phố Đà Nẵng giao thực hiện năm 2018.

Qua quá trình triển khai thực hiện với 02 lần góp ý bằng văn bản từ các đơn vị trong toàn ngành, cùng với các ý kiến góp ý trực tiếp tại cuộc họp Ban Chỉ đạo xây dựng Phác đồ điều trị, Quy trình kỹ thuật Sở Y tế, ngày 15/10/2018 Giám đốc Sở Y tế đã ký ban hành Quyết định số 815/QĐ-SYT thông qua kết quả xây dựng 104 Phác đồ điều trị dành cho Trạm Y tế do các đơn vị xây dựng như sau:

          - Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang: 16 Phác đồ.

          - Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu: 12 Phác đồ.

          - Trung tâm Y tế quận Thanh Khê: 16 Phác đồ.

          - Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ: 13 Phác đồ.

          - Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn: 12 Phác đồ.

          - Trung tâm Y tế quận Sơn Trà: 13 Phác đồ.

          - Trung tâm Y tế quận Hải Châu: 19 Phác đồ.

          - Bệnh viện Tâm thần: 03 Phác đồ.

Trong Quyết định, Sở Y tế cũng giao rõ trách nhiệm đến từng Trung tâm Y tế các Quận, Huyện, các đơn vị có liên quan trong việc triển khai, áp dụng các Phác đồ:

- Trên cơ sở nội dung 104 Phác đồ được xây dựng, Giám đốc Trung tâm Y tế các Quận, Huyện ban hành bộ Phác đồ điều trị dành cho Trạm Y tế và triển khai đến các Trạm Y tế trực thuộc.

- Trong quá trình thực hiện, các đơn vị cần thường xuyên kiểm tra, rà soát. Nếu có Phác đồ cần điều chỉnh, bổ sung, cập nhật theo tình hình thực tiễn, phù hợp với các hướng dẫn chẩn đoán, điều trị mới: các đơn vị báo cáo Sở Y tế để xem xét, thông qua và triển khai thống nhất trong toàn ngành.

Danh mục 104 Phác đồ đính kèm: 

/documents/10180/475711/0.%20Danh%20m%E1%BB%A5c%20104%20P%C4%90%20TYT%20th%C3%B4ng%20qua%2015.10.18.doc

Quyết định  815/QĐ-SYT: 

/documents/10180/475711/815-nvy.%20Q%C4%90%20th%C3%B4ng%20qua%20104%20P%C4%90%20Tr%E1%BA%A1m%20Y%20t%E1%BA%BF.pdf

Nội dung 104 Phác đồ hiện đã được Sở Y tế chuyển về các đơn vị để tham khảo, sử dụng. Kết quả này cũng sẽ được đăng tải trên Kho dữ liệu điện tử Phác đồ điều trị, Quy trình kỹ thuật trong toàn ngành vào đầu tháng 11/2018./.

Tin: Xuân Trường

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

Trung tâm Cấp cứu thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018

KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KỲ VIỆC DUY TRÌ ÁP DỤNG GDP, GPP CỦA CÁC CƠ SỞ KINH DOANH THUỐC NĂM 2019

Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ thông báo danh sách đủ điều kiện xét tuyển xét tuyển năm 2018 và thay đổi thời gian sát hạch xét tuyển năm 2018

Sở Y tế thông báo Cuộc thi viết về “Cán bộ Y tế đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh” trong ngành Y tế thành phố Đà Nẵng

Bệnh viện Da liễu thông báo xét tuyển viên chức năm 2018

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 02/11/2018)

Tăng cường công tác tuyên truyền về khám chữa bệnh

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 26/9/2018)

TTYT quận Liên Chiểu thông báo xét tuyển viên chức năm 2018

Danh sách cơ sở công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm theo Nghị định 91/2016/NĐ-CP (cập nhật đến ngày 23/10/2018)

1 3 0 0 0 8 1 0
Hôm nay: 2933
Tháng này: 48542
Tổng cộng: 13000810