Chính thức thông qua kết quả xây dựng 104 Phác đồ điều trị dành cho Trạm Y tế

        Xem với cỡ chữ    

Việc xây dựng Phác đồ điều trị dành cho Trạm Y tế là một trong những nội dung nằm trong Kế hoạch, Phương án xây dựng Phác đồ điều trị, Quy trình kỹ thuật nhằm triển khai nhiệm vụ trọng tâm số 2 ngành Y tế được UBND thành phố Đà Nẵng giao thực hiện năm 2018.

Qua quá trình triển khai thực hiện với 02 lần góp ý bằng văn bản từ các đơn vị trong toàn ngành, cùng với các ý kiến góp ý trực tiếp tại cuộc họp Ban Chỉ đạo xây dựng Phác đồ điều trị, Quy trình kỹ thuật Sở Y tế, ngày 15/10/2018 Giám đốc Sở Y tế đã ký ban hành Quyết định số 815/QĐ-SYT thông qua kết quả xây dựng 104 Phác đồ điều trị dành cho Trạm Y tế do các đơn vị xây dựng như sau:

          - Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang: 16 Phác đồ.

          - Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu: 12 Phác đồ.

          - Trung tâm Y tế quận Thanh Khê: 16 Phác đồ.

          - Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ: 13 Phác đồ.

          - Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn: 12 Phác đồ.

          - Trung tâm Y tế quận Sơn Trà: 13 Phác đồ.

          - Trung tâm Y tế quận Hải Châu: 19 Phác đồ.

          - Bệnh viện Tâm thần: 03 Phác đồ.

Trong Quyết định, Sở Y tế cũng giao rõ trách nhiệm đến từng Trung tâm Y tế các Quận, Huyện, các đơn vị có liên quan trong việc triển khai, áp dụng các Phác đồ:

- Trên cơ sở nội dung 104 Phác đồ được xây dựng, Giám đốc Trung tâm Y tế các Quận, Huyện ban hành bộ Phác đồ điều trị dành cho Trạm Y tế và triển khai đến các Trạm Y tế trực thuộc.

- Trong quá trình thực hiện, các đơn vị cần thường xuyên kiểm tra, rà soát. Nếu có Phác đồ cần điều chỉnh, bổ sung, cập nhật theo tình hình thực tiễn, phù hợp với các hướng dẫn chẩn đoán, điều trị mới: các đơn vị báo cáo Sở Y tế để xem xét, thông qua và triển khai thống nhất trong toàn ngành.

Danh mục 104 Phác đồ đính kèm: 

/documents/10180/475711/0.%20Danh%20m%E1%BB%A5c%20104%20P%C4%90%20TYT%20th%C3%B4ng%20qua%2015.10.18.doc

Quyết định  815/QĐ-SYT: 

/documents/10180/475711/815-nvy.%20Q%C4%90%20th%C3%B4ng%20qua%20104%20P%C4%90%20Tr%E1%BA%A1m%20Y%20t%E1%BA%BF.pdf

Nội dung 104 Phác đồ hiện đã được Sở Y tế chuyển về các đơn vị để tham khảo, sử dụng. Kết quả này cũng sẽ được đăng tải trên Kho dữ liệu điện tử Phác đồ điều trị, Quy trình kỹ thuật trong toàn ngành vào đầu tháng 11/2018./.

Tin: Xuân Trường

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KỲ VIỆC DUY TRÌ ÁP DỤNG GDP, GPP CỦA CÁC CƠ SỞ KINH DOANH THUỐC NĂM 2020

Hồ sơ yêu cầu Mua sắm trực tiếp Mua sắm bổ sung thuốc tập trung tại Sở Y tế thành phố Đà Nẵng năm 2019 - 2020 đối với các gói thầu thuộc danh mục thuốc do cơ sở y tế tự tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 29 cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Hồ sơ mời thầu Mua sắm bổ sung thuốc tập trung tại Sở Y tế thành phố Đà Nẵng năm 2019 - 2020 đối với các gói thầu thuộc danh mục thuốc do cơ sở y tế tự tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 29 cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Danh sách cơ sở công bố tuân thủ "Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc - GSP" của cơ sở có hoạt động dược không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược tính đến ngày 11/11/2019

Bệnh viện Đà Nẵng thông báo thời gian tổ chức phỏng vấn tuyển dụng

Thông báo Kế hoạch xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức y tế từ hạng IV lên hạng III ngành Y tế năm 2019

Thông báo về Kế hoạch thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức y tế từ hạng IV lên hạng III ngành y tế năm 2019

Cập nhật danh sách cơ sở công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm theo Nghị định 91/2016/NĐ-CP (đến ngày 06/11/2019)

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 23/10/2019)

Danh sách cơ sở công bố tuân thủ "Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc - GSP" của cơ sở có hoạt động dược không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược tính đến ngày 24/10/2019

1 3 8 3 1 5 4 7
Hôm nay: 0
Tháng này: 74004
Tổng cộng: 13831547