Kiện toàn cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn các Trung tâm y tế quận, huyện thành phố Đà Nẵng

        Xem với cỡ chữ    

Bộ Y tế ban hành Thông tư 37/2016/TT-BYT Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương; có hiệu lực thi hành
kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2016 và bãi bỏ Quyết định số 26/2005/QĐ-BYT ngày 09 tháng 9 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế dự phòng huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh  kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

          Bắt đầu từ tháng 6 năm 2017, Sở Y tế Đà Nẵng có hướng dẫn các TTYT quận huyện lập Đề án Kiện toàn TTYT; tổ chức hội thảo và tham vấn ý kiến của các cơ quan trong và ngoài ngành. Và đến tháng 3-4/2018, Sở Y tế tổ chức đoàn thẩm định tại TTYT quận huyện; các thành viên đã xem xét đề xuất của các TTYTQH trên nhiều khía cạnh: chuyên môn dự phòng, khám chữa bệnh, các quy định về quản lý hành nghề y tế, tổ chức, nhân sự, tài chính…

Kết quả đến ngày 04 tháng 10 năm 2018 Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng đã ký Quyết định phê duyệt Đề án Kiện toàn Đề án kiện toàn các Trung tâm y tế quận huyện với cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

1. Cơ cấu tổ chức gồm:

a) Lãnh đạo Trung tâm Y tế gồm: Giám đốc và các Phó Giám đốc;

b) Các Phòng chức năng thuộc Trung tâm Y tế: 04

- Phòng Tổ chức - Hành chính;

- Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ;

- Phòng Tài chính - Kế toán;

- Phòng Điều dưỡng.

c) Các Khoa chuyên môn thuộc Trung tâm Y tế: số lượng các khoa được xác định trên cơ sở thực lực của đơn vị; từ 11 đến 18 khoa.(Hải Châu: 18 khoa, Thanh Khê: 13 khoa, Sơn Trà: 14 khoa; Liên Chiểu: 14 khoa, Cẩm Lệ: 13 khoa, Hòa Vang: 13 khoa, Ngũ Hành Sơn: 11 khoa)

d) Các đơn vị y tế thuộc Trung tâm Y tế: gồm các Trạm y tế xã phường như hiện nay.

2. Chức năng, nhiệm vụ:

Chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm y tế quận huyện thực hiện theo Điều 3 và Điều 4 Thông tư số 37/2016/TT-BYT của Bộ Y tế.

Chức năng

Trung tâm Y tế huyện có chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Thực hiện các hoạt động phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, HIV/AIDS, bệnh không lây nhiễm, bệnh chưa rõ nguyên nhân; tiêm chủng phòng bệnh;  y tế trường học;  phòng, chống các yếu tố nguy cơ tác động lên sức khỏe, phát sinh, lây lan dịch, bệnh; quản lý và nâng cao sức khỏe cho người dân.

2. Thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường đối với các cơ sở y tế; vệ sinh và sức khỏe lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp, tai nạn thương tích; vệ sinh trong hoạt động mai táng, hỏa táng; giám sát chất lượng nước dùng cho ăn uống, sinh hoạt và dinh dưỡng cộng đồng.

3. Thực hiện các hoạt động phòng chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn; tham gia thẩm định cơ sở đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn theo phân cấp; tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm, phòng chống bệnh truyền qua thực phẩm; hướng dẫn, giám sát cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, ăn uống trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ khác về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp.

4. Thực hiện sơ cứu, cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng theo quy định của cấp có thẩm quyền và giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho các trường hợp bệnh nhân tự đến, bệnh nhân được chuyển tuyến, bệnh nhân do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến trên chuyển về để tiếp tục theo dõi điều trị, chăm sóc, phục hồi chức năng; thực hiện các kỹ thuật, thủ thuật, chuyển tuyến theo quy định của pháp luật; khám sức khỏe và chứng nhận sức khỏe theo quy định; tham gia khám giám định y khoa, khám giám định pháp y khi được trưng cầu.

5. Thực hiện các hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản và cải thiện tình trạng dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em; phối hợp thực hiện công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình theo quy định của pháp luật.

6. Thực hiện các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh phục vụ cho hoạt động chuyên môn, kỹ thuật theo chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm và nhu cầu của người dân; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm và an toàn bức xạ theo quy định.

7. Thực hiện tuyên truyền, cung cấp thông tin về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về y tế; tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe về y tế, chăm sóc sức khỏe trên địa bàn.

8. Chỉ đạo tuyến, hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật đối với các phòng khám đa khoa khu vực, nhà hộ sinh, trạm y tế xã, phường, thị trấn, y tế thôn bản, cô đỡ thôn, bản và các cơ sở y tế thuộc cơ quan, trường học, công nông trường, xí nghiệp trên địa bàn huyện.

9. Thực hiện đào tạo liên tục cho đội ngũ viên chức thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định; tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách cho đội ngũ nhân viên y tế thôn, bản và các đối tượng khác theo phân công, phân cấp của Sở Y tế; là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe và hướng dẫn thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật.

10. Thực hiện việc cung ứng, bảo quản, cấp phát, sử dụng và tiếp nhận thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế, hóa chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động chuyên môn theo phân cấp của Sở Y tế và quy định của pháp luật.

11. Triển khai thực hiện các dự án, chương trình y tế ở địa phương theo phân công, phân cấp của Sở Y tế; tổ chức điều trị nghiện chất bằng thuốc thay thế theo quy định của pháp luật; thực hiện kết hợp quân - dân y theo tình hình thực tế ở địa phương.

12. Thực hiện ký hợp đồng với cơ quan bảo hiểm xã hội để tổ chức khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Trung tâm Y tế và các đơn vị y tế thuộc Trung tâm Y tế theo quy định của pháp luật.

 13. Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật về lĩnh vực liên quan.

14. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật.

15. Thực hiện quản lý nhân lực, tài chính, tài sản theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.

16. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở Y tế và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện giao.

Chức năng, nhiệm vụ của Trạm y tế thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 33/2015/TT-BYT ngày 27/10/2015 của Bộ Y tế.

3. Nhân lực

Nhân lực tổng thể của TTYT được thực hiện theo Đề án Vị trí việc làm do UBND thành phố phê duyệt trên cơ sở quy định của Bộ Y tế; theo đó, Khối Điều trị được giao Định mức số lượng người làm việc, Khối Dự phòng và Trạm y tế xã phường được giao Số lượng người làm việc và hợp đồng theo NĐ68.

4. Nguồn tài chính

1. Nguồn kinh phí do NSNN bảo đảm:

a) Kinh phí bảo đảm các chế độ chính sách về tiền lương, phụ cấp do nhà nước quy định;

b) Kinh phí chi hoạt động thường xuyên của các trạm y tế xã, phường,  y tế thôn, bản;

c) Kinh phí hoạt động thường xuyên để thực hiện các nhiệm vụ về y tế dự phòng của Trung tâm;

d) Kinh phí do NSNN đối với phần chi phí chưa kết cấu vào giá dịch vụ;

đ) Kinh phí thực hiện các chương trình, dự án thuộc nhiệm vụ chi không thường xuyên;

e) Kinh phí thực hiện các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị để bảo đảm hoạt động của Trung tâm theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

2. Nguồn thu từ các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và các dịch vụ khác thuộc lĩnh vực y tế - dân số; nguồn thu phí, lệ phí từ các hoạt động dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.

Giám đốc các Trung tâm y tế căn cứ Đề án đã được phê duyệt ra quyết định thành lập và ban hành quy chế, quy định chức năng nhiệm vụ của các khoa, phòng, tổ chức trực thuộc và triển khai hoạt động; chỉ đạo các đơn vị dự phòng giao nộp con dấu cho cơ quan đăng ký mẫu dấu quản lý ngay sau khi thực hiện kiện toàn bộ máy tổ chức; thời gian hoàn thành từ nay đến tháng 01 năm 2019./.

Nguyễn Thị Toà

Phòng TCCB Sở Y tế TP.Đà Nẵng

In Quay lại chia sẻ bài viết

BỔ SUNG NỘI DUNG TRONG THÔNG BÁO MỜI THẦU

Thông báo: Bệnh viện Đà Nẵng thông báo thời gian tổ chức phỏng vấn tuyển dụng Hợp đồng lao động năm 2019

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Danh sách cơ sở công bố tuân thủ "Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc - GSP" của cơ sở có hoạt động dược không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược tính đến ngày 03/10/2019

Trung tâm y tế quận Sơn Trà thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019

Bệnh viện Đà Nẵng thông báo tuyển dụng Hợp đồng lao động năm 2019

Danh sách đăng ký hành nghề bệnh viện, phòng khám đa khoa, trạm y tế cơ quan (cập nhật đến 8/2019)

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 12/8/2019)

Thông báo về bổ sung nội dung hồ sơ mời thầu

Thông báo kết quả xét chọn tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú

1 3 7 4 6 4 5 5
Hôm nay: 4930
Tháng này: 57428
Tổng cộng: 13746455