Đình chỉ lưu hành dược liệu không đạt tiêu chuẩn chất lượng theo công văn 2885/SYT-NVD

        Xem với cỡ chữ    

Đình chỉ lưu hành dược liệu

          Ngày 12 tháng 11 năm 2018, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng đã ban hành Công văn số 2885/SYT-NVD về việc đình chỉ lưu hành dược liệu không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Căn cứ vào các Quy chế Dược hiện hành của Việt Nam;

Xét Công văn số 124/TTKN-TC-HC-KH-TC ngày 15/10/2018 của Trung tâm Kiểm nghiệm Đà Nẵng gửi kèm các Phiếu kiểm nghiệm số L3561/18/KNĐN ngày 12/10/2018 về dược liệu Hoài Sơn được lấy tại Phòng chẩn trị Y học cổ truyền (YHCT) Phương Đông (1065 Ngô Quyền, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng), SKS: Không có, HD: Không có, SĐK: Không có, NSX: Không có. Dược liệu không đúng dược liệu "Hoài sơn";

Xét Công văn số 124/TTKN-TC-HC-KH-TC ngày 15/10/2018 của Trung tâm Kiểm nghiệm Đà Nẵng gửi kèm các Phiếu kiểm nghiệm số L3562/18/KNĐN ngày 12/10/2018 về dược liệu Hoàng kỳ được lấy Phòng chẩn trị YHCT Phương Đông (1065 Ngô Quyền, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng), SKS: Không có, HD: Không có, SĐK: Không có, NSX: Không có. Dược liệu không đúng dược liệu "Hoàng kỳ";

Xét Công văn số 131/TTKN-TC-HC-KH-TC ngày 25/10/2018 của Trung tâm Kiểm nghiệm Đà Nẵng gửi kèm các Phiếu kiểm nghiệm số L3551/18/KNĐN ngày 25/10/2018 về dược liệu Hoài sơn được lấy Phòng chẩn trị YHCT Vĩnh Phương Đường (1075 Ngô Quyền, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng), SKS: Không có, HD: Không có, SĐK: Không có, NSX: Không có. Dược liệu không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu "Chất chiết được trong dược liệu";

Xét Công văn số 117/TTKN-TC-HC-KH-TC ngày 26/9/2018 của Trung tâm Kiểm nghiệm Đà Nẵng gửi kèm Phiếu kiểm nghiệm số L3121/18/KNĐN ngày 26/9/2018 về dược liệu Câu đằng được lấy tại khoa Dược Bệnh viện Y học cổ truyền (09 Trần Thủ Độ, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng), SKS: 040218, HD: 25/12/2019, SĐK: Không có, NSX: Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây. Dược liệu không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu "Tạp chất".

Để đảm bảo an toàn sức khỏe và quyền lợi của người sử dụng thuốc, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng thông báo:

1.  Đình chỉ lưu hành trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 04 dược liệu:

-   Dược liệu Hoài sơn không đúng dược liệu "Hoài sơn", dược liệu Hoàng kỳ không đúng dược liệu "Hoàng kỳ" được lấy tại Phòng chẩn trị Y học cổ truyền (YHCT) Phương Đông (1065 Ngô Quyền, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng).

-   Dược liệu Hoài sơn không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu "Chất chiết được trong dược liệu" được lấy tại Phòng chẩn trị YHCT Vĩnh Phương Đường (1075 Ngô Quyền, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng).

-   Dược liệu Câu đằng không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu "Tạp chất" được lấy tại khoa Dược Bệnh viện Y học cổ truyền (09 Trần Thủ Độ, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng).

2.  Đối với các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc và các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Kiểm tra, thu hồi dược liệu không đạt tiêu chuẩn chất lượng nêu trên ở đơn vị, báo cáo về Sở Y tế trước ngày 15/11/2018.

3.  Đối với Phòng chẩn trị YHCT Phương Đông, Phòng chẩn trị YHCT Vĩnh Phương Đường và khoa Dược Bệnh viện Y học cổ truyền

-    Báo cáo số lượng và xử lý dược liệu không đạt tiêu chuẩn chất lượng nêu trên hiện còn tại cơ sở về Sở Y tế trước ngày 15/11/2018.

-    Thực hiện hoàn trả kinh phí cho Trung tâm Kiểm nghiệm theo quy định.

4.  Đối với các phòng chuyên môn Sở Y tế và các đơn vị liên quan

Thanh tra Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các Phòng Nghiệp vụ Dược, Phòng Quản lý hành nghề y tế, Trung tâm kiểm nghiệm Đà Nẵng kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý những đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành./.

Công văn số 2885/SYT-NVD:/documents/10180/3261202/2885-nvd.signed.pdf

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

Cập nhật danh sách các công ty cung cấp phần mềm cho nhà thuốc

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 01/7/2019)

DANH SÁCH CƠ SỞ CÔNG BỐ TUÂN THỦ "THỰC HÀNH TỐT BẢO QUẢN THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC" CỦA CƠ SỞ CÓ HOẠT ĐỘNG DƯỢC KHÔNG THUỘC DIỆN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC

Bệnh viện Phục hồi chức năng: Công bố Cơ sở khám, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành khối ngành sức khỏe

TTYT quận Liên Chiểu Công bố Cơ sở khám, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành khối ngành sức khỏe

Dừng tổ chức hoạt động khám sức khỏe tại 02 Phòng khám Đa khoa

Cập nhật danh sách cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng (đến ngày 20/6/2019)

Cập nhật danh sách đăng ký hành nghề tại các bệnh viện, phòng khám đa khoa (đến tháng 6/2019)

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 11/6/2019)

Danh sách cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đến 01.6.2019

1 3 5 7 0 3 3 2
Hôm nay: 4517
Tháng này: 61106
Tổng cộng: 13570332